LJF datu bāze vēl ir izstrādes nobeiguma stadijā.“DROSTALU KAUSS 2019”

20-21.07.2019. „Drostalās”, Iecavas nov.

Jāiesniedz līdz / To be sent up to 18.07.2019. 23:00!

Pieteikumu sastādīja/ Filled by
Talr/ Phone
e-mail
Jātnieks
Competitor   
Vards
Name
Uzvards
Family name
Grupa
Age group
Dz.gads
Bth year
Klubs
Team
Zirgs/Ponijs
Horse/Pony
Dz.gads
Bth year
Šķirne
Breed
Tēvs
Sir
Mātes tēvs
Sir of dam
Īpašnieks
Owner
Maršruti
Classes
Piezīmes
Remarks