LJF ZIEMAS SACENSĪBAS KONKŪRĀ

25.01.2020. Kleisti, Rīga

J?iesniedz l?dz / To be sent up to 24.01.2020. 12:00!

Pieteikumu sast?d?ja/ Filled by
Talr/ Phone
e-mail
J?tnieks
Competitor   
Vards
Name
Uzvards
Family name
Grupa
Age group
Dz.gads
Bth year
Klubs
Team
Zirgs/Ponijs
Horse/Pony
Dz.gads
Bth year
??irne
Breed
T?vs
Sir
M?tes t?vs
Sir of dam
?pa?nieks
Owner
Mar?ruti
Classes
Piez?mes
Remarks