Nolikumi : ARHĪVS : 2007 :

26.08.2007 Priekules balva - šķēršļu pārvarēšana

 

  

Apstiprinu:


Sacensības jātnieku sportā

“Priekules balva”

šķēršļu pārvarēšana

Nolikums


Mērķis: Popularizēt jātnieku sportu. Veicināt jauno jātnieku pamatiemaņu

apgūšanu.


Vieta un laiks: Liepājas rajons, Priekules pagasts “Jūles Muiža”

2007.gada 26.augusts

Sākums plkst. 1300


Organizatori: Priekules dome;

Priekules pagasta padome;

Illa Boiko, “Jūles Muiža”

Sacensību galvenais tiesnesis : Dainis Līvmanis


Maršruta sastādītājs : Ivo Miķelsons


Dalībnieki: Katrā maršrutā dalībnieks drīkst startēt ar ne vairāk kā 3 zirgiem. Ar vienu zirgu drīkst startēt ne vairāk kā divos maršrutos un vienā maršrutā zirgs startē vienu reizi.


Sacensību programma:

 • Maršruts Nr.1 – 80cm

ART.238.2.2 Pretendentiem uz pirmo vietu notiks viena pārlekšana uz laiku. Šķēršļi pārlekšanas laikā tiks paaugstināti līdz 90 cm.

Piedalās sportisti līdz 18.g.v. vai zirgi līdz 5.g.v.ieskaitot, kā arī zirgi vai jātnieki, kas startē pirmo sezonu. (Jāuzrāda jātnieka vai zirga vecuma apstiprinoši dokumenti)

 • Maršruts Nr.2 – 100cm

Art.271. Brīvas izvēles maršruts.Tabula C (soda sekundes). Piedalās jātnieki bez ierobežojumiem.

 1. Šajās sacensībās šķērslis tiek pārvarēts tikai vienu reizi pēc paša izvēlētas secības. Jebkurš dalībnieks tiek izslēgts, ja nepārvar visus šķēršļus. Šķēršļu sistēmas nav atļautas.


 1. Dalībnieks var šķērsot starta un finiša līnijas jebkurā virzienā. Šīm līnijām jābūt atzīmētām ar četriem karogiem: sarkanam un baltam karogam jābūt šo līniju abos galos. Šķēršļus var pārvarēt jebkurā virzienā, ja shēmā nav norādīts noteikts virziens.


 1. Šīs sacensības notiek pēc tabulas C bez ātruma norādes.


 1. Ja dalībnieks 2 minūšu laikā pēc starta nebeidz hitu, viņš tiek izslēgts.


 1. Visas nepaklausības automātiski tiek sodītas ar laika zudumu.



 1. Ja ir atteikšanās vai aizjāšana garām ar šķēršļa gāšanu vai nobīdi, dalībnieks var turpināt hitu tikai tad, kad nogāztais vai nobīdītais šķērslis ir atjaunots un Galvenā tiesnešu kolēģija dod viņam signālu startam. Pēc tam viņš var lēkt jebkuru šķērsli. Šajā gadījumā 6 sekundes tiks pievienotas viņa hita koplaikam.


 • Maršruts Nr.3 – 115cm.

ART.270. Maksimālie punkti.Piedalās jātnieki bez ierobežojumiem.

 1. Šajās sacensībās uz laukuma sakārto zināmu skaitu šķēršļu bez sistēmām. Šķēršļus novērtē no 10 līdz 120 punktiem, atbilstoši to grūtības pakāpei.


 1. Šķēršļus jāveido tā, lai tos varētu pārvarēt abos virzienos.


 1. Šķēršļa vērtība var atkārtoties pie vairākiem šķēršļiem pēc maršruta sastādītāja ieskatiem. Ja sacensību laukumā nevar izvietot 12 šķēršļus, dažus var izslēgt.


 1. Dalībnieks saņem gratifikācijas punktus par katru pārvarētu šķērsli. Par gāztu šķērsli punktus nepiešķir.


 1. Dalībniekam tiek dotas 45 sekundes (minimums) līdz 90 sekundes (maksimums). Šajā laikā dalībnieks pēc paša izvēles var lēkt jebkurus šķēršļus jebkurā virzienā. Starta līniju var šķērsot jebkurā virzienā.


 1. Zvana signāls paziņo par hita beigām. Dalībniekam jāšķērso finiša līnija jebkurā virzienā un tiek fiksēts viņa laiks. Ja viņš nešķērso finiša līniju, viņš tiek ierindots pēc dalībniekiem ar tādu pašu punktu summu. Finiša līnijai jābūt atzīmētai ar četriem karogiem: sarkans un balts karogs jānovieto katras līnijas galā.


 1. Ja noteiktais laiks beidzas momentā, kad zirgs ir izdarījis atlēcienu, šis šķērslis tiek ieskaitīts, ja tas ir pareizi pārvarēts.


 1. Jebkurš gāztais šķērslis hita laikā netiek atjaunots. Ja gāzto šķērsli dalībnieks pārlec atkārtoti, punkti par to netiek ieskaitīti. Šāds pats princips ir spēkā arī pie šķēršla sagāšanas, nepaklausības rezultātā, vai svērtenisko šķēršļu apakšējo elementu gāšanas. Nepaklausības gadījumā bez šķēršļa sagāšanas, dalībnieks var atkārtoti mēģināt pārlekt šo šķērsli vai turpināt uz nākošo šķērsli.


 1. Katru šķērsli var pārvarēt divas reizes. Par apzinātu vai neapzinātu šķēršļa pārvarēšanu trešo reizi, vai izjāšanu caur karogiem jau nogāztam šķērslim, izslēgšana nedraud. Vienīgi dalībnieks šādos gadījumos nesaņem punktus.


 1. Visas nepaklausības tiek automātiski sodītas ar laika zudumu. Dalībniekiem jāizstājas pēc pirmā kritiena. Viņš klasificējams saskaņā ar iegūtajiem punktiem līdz kritienam.





 1. Dalībnieka ar vislielāko punktu summu tiek pasludināts par uzvarētāju. Pie punktu vienlīdzības izšķirošais ir laiks, kurš tiek fiksēts starp startu un finišu. Pie punktu un laika vienlīdzības pretendentiem uz pirmo vietu jānotiek pārlekšanai pēc tādas pašas formulas ar doto laiku – 40 sekundēm.


 1. Pielietojot džokeri ir divas iespējas.

  1. Šķērslis var būt paredzēts kā maršruta daļa un attiecīgi atzīmēts ar karogiem un nosaukts par „Džokeri”. Džokeri var pārvarēt divas reizes un katrs nekļūdīgs lēciens ir 200 punktu vērts. Ja džokeris tiek gāzts, no koprezultāta atskaita 200 punktu.

  2. Džokeris nav maršruta sastāvdaļa. Kad fiksētais laiks ir beidzies, skan zvans norādot par dalībnieka hita beigām. Dalībniekam jāšķērso finiša līnija lai varētu reģistrēt dalībnieka laiku un tad viņam ir 20 sekundes vienreizējai džokera pārvarēšanai. Par nekļūdīgu lēcienu dalībnieks saņem 200 punktus, bet par gāztu 200 punkti tiek atskaitīti no viņa kopējās punktu summas.


 1. Ja pēc fiksētā laika beigām un finiša līnijas šķērsošanas atskan zvans, džokeris ir jāpārvar 20 sekunžu laikā un atļauts ir tikai viens mēģinājums.

 

 • Maršruts Nr.4 – 60cm.

Startē attiecīgas sagatavotības pakāpes zirgi un jātnieki. Maršruts veicams bez laika normas, bet ar laika limitu. Pretendentiem uz 1. vietu notiks pārlekšana uz laiku. Dalības maksa 5 Ls.



 

 • Laukuma segums: zālājs.

 • Zirgiem jābūt Latvijas vai Latvijas likumdošanai atbilstošām zirgu pasēm.

 • Zirgus ar naktsmītnes vietām nenodrošina.



Starta nauda:

 • Viens starts 8 Ls – ja pieteikums iesniegts norādītajā termiņā.
 • Viens starts 10 Ls – ja pieteikums iesniegts pēc norādītā termiņa.
 • Maršruts Nr.4 - 5 Ls.



Apbalvošana:

 • Apbalvo 5 labākos katrā maršrutā ar naudas prēmijām, rozetēm, goda rakstiem :

Maršruts Nr.1 (Ls 50,- Ls 40,- Ls 30,- Ls 20,- Ls 10,- )

Maršruts Nr.2 (Ls 50,- Ls 40,- Ls 30,- Ls 20,- Ls 10,- )

Maršruts Nr.3 (Ls 50,- Ls 40,- Ls 30,- Ls 20,- Ls 10,- )

Maršruts Nr.4 (Ls 20,- Ls 15,- Ls 15,- Ls 10,- Ls 10,- )


3 maršruta uzvarētājam dāvanā zirgsega no zirglietu veikala „Stallis”


 • “AVON” balvu izloze sacensību dzlībniekiem;

 • Zirglietu veikals “stallis” Balvu izloze sacensību dalībniekiem;

 • Zirgu barības ražotāja „Eggersmann” balvu izloze sacensību dalībniekiem.


 


Pieteikumi: Pieteikumi jāiesniedz līdz šā gada 15.augustam!!

Illai Boiko, mob.tel.: 29250503; fax: 3461356 (“Eikalipts”)


Dalībnieki: - Sacensībās var piedalīties visi Latvijas jātnieki.

- Katrs jātnieks ir personīgi atbildīgs par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.

Ievedamajiem zirgiem jābūt saskaņā ar PVD noteikumiem aizpildītai Latvijas zirgu pasei. Zirgus ar vietām nenodrošina.

Atbildīgais veterinārārsts: Anita Reinholce



 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX