Nolikumi : ARHĪVS : 2008 :

16–18.05.2008 CSIP-B/CSIJY-B/CSI2* - Tori, Igaunija

 409093/Tori CSI_2008.04.11.doc (884.50 KB) 

 

Pasākums (kategorija):CSIP-B/CSIJY-B/CSI2* Vieta: Tori

Datums: 16.05.08 – 18.05.08 NF: Igaunija


VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI


Šis pasākums tiek rīkots saskaņā ar:


- FEI Statūtiem, 22. izdevums, kas ir spēkā no 2007. gada 15. aprīļa,

- FEI Vispārīgajiem noteikumiem, 22. izdevums, kas ir spēkā no 2007. gada 1. jūnija,

- FEI Veterinārajiem noteikumiem, 10. izdevums, 2006. g.

- Konkūra sacensību noteikumiem, 22. izdevums, spēkā no 2006. gada 1. janvāra.

- FEI Speciālajiem noteikumiem poniju jātniekiem un bērniem, 8. izdevums, 2006. g.

- CSI prasībām (visiem CSI pasākumiem Eiropā un pasaulē amatieru kategorijai),

- Zirgu antidopinga un medikamentu kontroles noteikumiem (EADMCR), 1. izdevums, revīzijas spēkā no 2007. gada 1. jūnija,

- FEI Anti-dopinga noteikumiem cilvēku sportistiem (ADRHA), 1. izdevums, revīzija spēkā no 2005. gada 26. jūlija,

- Visiem sekojošiem publicētajiem labojumiem, kuru nosacījumi ir prioritāri.

- Augstāk minētajos FEI Statūtos un Vispārīgajos noteikumos ir noteikta arbitrāžas procedūra. Saskaņā ar šo procedūru jebkāda apelācija pret FEI vai tās oficiālo institūciju pieņemtajiem lēmumiem ir jāizskata tikai Sporta Arbitrāžas tiesā (CAS) Lozannā, Šveicē.

- Nacionālās Federācijas pienākums ir nodrošināt, lai dalībnieki būtu atbilstošajā vecumā.*******************************************************************


PIELIKUMS (UZ 13 LAPĀM) IR DAĻA NO ŠĪ SASKAŅOTĀ UN PARAKSTĪTĀ GRAFIKA, UN IR JĀIZSNIEDZ VISIEM OFICIĀLAJIEM PĀRSTĀVJIEM UN IR PIEEJAMS CITĀM PERSONĀM PĒC PIEPRASĪJUMA


Sekojošais paraksts ir jāiedrukā grafikāSaskaņoja (Vārds un nacionalitāte)


Datums


Ģenerālsekretāra paraksts


_______________________

Siim Nõmmoja


Šis grafiks ir saskaņots ar noteikumu, ka korekcijas un papildinājumi ir veikti saskaņā ar FEI. Nacionālās federācijas (NF)un organizācijas komitejas pienākums ir nodrošināt, lai saskaņotā grafika obligātās sadaļas tiktu nodotas tālāk viesu nacionālajām federācijām un oficiālajiem pārstāvjiem informēšanai.N.B. Viss teksts, kas ir zaļā krāsā, ir rūpīgi jāņem vērā organizācijas komitejai un nacionālajai federācijai, un to var izdzēst no grafika pirms drukāšanas tikai pēc FEI galīgā saskaņojuma.
PAZIŅOJUMS PAR VISIEM STARPTAUTISKAJIEM PASĀKUMIEM


Jebkādas sacensības, kuras nav nosacītas “Noteikumos konkūra sacensībās” ir jāsaskaņo ar FEI, pirms tās tiek pievienotas grafikam.


Grafikus priekš CSI- B kategorijas pasākumiem P/Ch/J/YR/V kā arī CSI*/** sacensībām senioriem ir jāsaskaņo nacionālās federācijas atbildīgajam pārstāvim.


Galīgais FEI grafika projekta saskaņojums saskaņā ar Art. 115.1, nozīmē tikai to, ka saturs atbilst FEI statūtiem, Vispārējiem noteikumiem un likumiem. Tas nekādā ziņā nenozīmē, ka FEI uzņemas jebkādu atbildību par bojājumiem, kurus organizācijas komiteja un tās pārstāvji, jātnieki, īpašnieki vai zirgi nodarījuši trešajām pusēm.Šo grafiku saskaņo NF ar noteikumu, ka ir veiktas korekcijas pēc FEI prasībām.


SVARĪGI

Attiecīgajai NF ir jānosūta precīzi grafiki FEI Sekretariātam ne vēlāk kā 4 nedēļas pirms sacensību norises datuma.
 1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA


 1. SACENSĪBU NOSAUKUMS (Art. 103, 420.1, 445)


STATUSS: CSIYR-B X CSI2* X

CSIJ-B X CSI1*

CSIP-B X

CSICh-B

CSIV-B

CSIAm-B Cits


(Ievelciet “X” atbilstošajā vietā)


DATUMS (dd/mm/gg): 16.05.08 – 18.05.08

VIETA: Tori VALSTS: Igaunija

Kontaktu dati sacensību vietai:

Adrese: Pärnu mnt. 13, Tori village, Pärnu County, Estonia Telefons: +372 52 86284


 1. ORGANIZĒTĀJS

Nosaukums: Ratsakorralduskeskus Ltd.

Adrese: Pärnu mnt. 13, Tori, Pärnu County, Estonia

Telefons: +3725066745

Epasts: estonia@balticriderstour.eu

Mājas lapa: www.balticriderstour.eu


Nosaukums: Tori Hobusekasvandus

Adrese: Str. Pärnu 13

86801 Tori

Pärnu County, Estonia

Telefons: +372 5286284

Epasts: torihobune@hot.ee

Mājas lapa: www.torihobune.ee


 1. ORGANIZĀCIJAS KOMITEJA (Art. 101.6)

Goda prezidents: Mr. Toomas Kivimägi

Sacensību prezidents:

Sacensību sekretārs Mrs. Ave Talts

Preses sekretārs: Mrs. Madeleine Tults

Telefons +372 50 54962

E-pasts: madeleine@ratsaliit.ee


 1. SACENSĪBU DIREKTORS

Vārds: Mr. Kristjan Lepp

Adrese: Pärnu mnt. 13, Tori, Pärnu County, Estonia

Telefons: +372 51 75956

Epasts: kristjan@tallinnhorseshow.ee


 1. SPONSORS(I)


 1. AMATPERSONAS (attiecas uz Memorandu uz sekojošajām lapaspusēm)


 1. GALVENIE TIESNEŠI : (Art. 148, 153, 259.1)


Prezidents : Mr. Pekka Siltala FIN

Biedrs : Mr. Hillar Talts EST

Biedrs: Mr. Dainis Livmanis LAT

Biedrs: Mrs. Malle Einaste EST


 1. ĀRVALSTU TIESNEŠI : (Art. 152, 259.1)

Vārds : Mrs. Jaana Alvesparr SWE

Epasta adrese: jaana.alvesparr@spray.se


 1. MARŠRUTA SASTĀDĪTĀJS (Art. 155, 259.5.1)


Vārds : Mr. Frank Glynn IRL

Epasta adrese:: info@killosserv.ie


ASISTENTS

Vārds : Mr. Ivo Mikelsons LAT

Epasta adrese: mikivo@inbox.lv 1. GALVENAIS STJUARTS : (Art. 144, 244.5, 259.6 un rokasgrāmata Stjuartiem)

Vārds: Mrs. Taive Abner EST

Epasta adrese: abbatisa@hot.ee


 1. FEI VETERINĀRAIS DELEGĀTS : (Art. 158, 259.4.2, 1003, 1007)


Vārds: Mr. Andres Tuvi EST

Epasts : andres.tuvi@vet.agri.ee


Memorands par Amatpersonām un prasībām Balvu fondam

Lai noteiktu zvaigžņu līmeni sacensībām, lūdzam vadīties pēc fiksētā kursa, kas pieejams FEI mājaslapā pēc adreses, http://www.horsesport.org/s/results/rankings.htm, sākot no 2007. gada novembra sākuma.

CSI2*

Galvenie tiesneši: Prezidentam jābūt vismaz Starptautiskam Tiesnesim un vismaz vienam no biedriem jābūt Starptautiskam kandidāta tiesnesim.

Ārvalstu tiesneši: Jābūt vismaz Starptautiskam tiesnesim, ja viņš ir Galveno tiesnešu prezidents vai Starptautiskam kandidāta tiesnesim, ja viņš ir Galveno tiesnešu biedrs (Ārvalstu tiesnesis tiek uzskatīts par GT biedru).

Maršrutu sastādītāji: Jābūt vismaz Starptautiskam kandidātam maršruta sastādītājam

Apelācijas komiteja: Apelācijas komiteja ir izvēles jautājums. Ja to nozīmē OK, vienam no biedriem jābūt vismaz aktīvam vai pensionētam Starptautiskajam konkūra tiesnesim.

Galvenais stjuarts: Jāizvēlas no FEI Konkūra galveno stjuartu direktorijas saraksta.

FEI Vet Delegāts: Jāizvēlas no FEI direktorijas

Balvu fonds: CHF 50’000.- līdz 99’999.-

CSI1*

Galvenie tiesneši:: Prezidentam jābūt vismaz Starptautiskam kandidāta tiesnesim un vismaz vienam no biedriem jābūt Nacionālam tiesnesim.

Ārvalstu tiesneši: Ārvalstu tiesnesis ir izvēles jautājums. Ja to nozīmē OK, viņam jābūt vismaz Starptautiskam kandidāta tiesnesim. (Ārvalstu tiesnesis tiek uzskatīts par GT biedru).

Maršrutu sastādītāji: Jābūt vismaz Starptautiskam kandidātam maršruta sastādītājam

Apelācijas komiteja: Apelācijas komiteja ir izvēles jautājums. Ja to nozīmē OK, vienam no biedriem jābūt vismaz aktīvam vai pensionētam Starptautiskajam konkūra tiesnesim.

Galvenais stjuarts: Jāizvēlas no FEI Konkūra galveno stjuartu direktorijas saraksta.

FEI Vet Delegāts:: Jāizvēlas no FEI direktorijas

Balvu fonds: Maksimums CHF 49’999.-

CSI Kat. B (Jaunie jātnieki, juniori, bērni, poniji, amatieri, veterāni)

Galvenie tiesneši: Prezidentam jābūt vismaz Starptautiskam kandidāta tiesnesim un vismaz vienam no biedriem jābūt Nacionālam tiesnesim.

Ārvalstu tiesneši: Ārvalstu tiesnesis ir izvēles jautājums. Ja to nozīmē OK, viņam jābūt vismaz Starptautiskam kandidāta tiesnesim. (Ārvalstu tiesnesis tiek uzskatīts par GT biedru).

Maršrutu sastādītāji: Jābūt vismaz Starptautiskam kandidātam maršruta sastādītājam

Apelācijas komiteja: Apelācijas komiteja ir izvēles jautājums. Ja to nozīmē OK, vienam no biedriem jābūt vismaz aktīvam vai pensionētam Starptautiskajam konkūra tiesnesim.

Galvenais stjuarts: Jāizvēlas no FEI Konkūra galveno stjuartu direktorijas saraksta.

FEI Vet Delegāts:: Jāizvēlas no FEI direktorijas

Balvu fonds: Materiālās izteiksmes Balvu fonds var tikt piedāvāts.


 1. ĪPAŠIE TEHNISKIE NOTEIKUMI (Art. 201, 202)


 1. NORISES VIETA:


Sacensības notiks: iekštelpās X āra apstākļos


 1. SACENSĪBU LAUKUMS :

Izmēri: 90 * 50

Pamata tips: zāles


 1. IESILDES LAUKUMS :

Izmēri: 50 * 50

Pamata tips: zāles


 1. STAĻĻI :

Boksu izmērs: 3 m x 3 m (minimums 3m x 3m)


 1. IELŪGUMI (Art. 120, 250, 251.1)


Ielūgto NF skaits: 10

Ielūgto NF valstis: BLR, CZE, FIN, HUN, LAT, LTU, POL, RUS, SWE, UKR

Pašmāju jātnieku skaits : 20 (saskaņā ar nacionālā ranga sarakstu)

LAT un LTU NF jātnieku skaits (katrai): 10

Citu NF jātnieku skaits (uz vienu NF): 4

LAT un LTU junioru/jauno jātnieku skaits (katrai): 10

Citu NF junioru/jauno jātnieku skaits (uz vienu NF): 4

Zirgu skaits vienam jātniekam: 3

Poniju skaits vienam jātniekam: 1

Jaunzirgu (papildus) skaits vienam jātniekam: 1Sacensību dalībniekus uzaicina Organizācijas komiteja ar NF palīdzību.

Viens zirgu kopējs uz jātnieku.


 1. DALĪBAS PIETEIKUMI (Art. 121, 251)

Visiem jātniekiem un zirgiem, kas piedalās jebkādās Starptautiskās sacensībās, jābūt reģistrētiem FEI.

Principiālie pieteikumi: 7.04.08

Nominētie pieteikumi: 21.04.08 (obligāts Čempionātiem & Spēlēm)

Galīgie pieteikumi: 5.05.08

Pēdējais termiņš izmaiņām (Art. 251.4): 12.05.08

Pieteikuma maksa vienam zirgam: 300 Eur (4695 EEK)

Pieteikuma maksa vienam jaunzirgam: 250 Eur (3950 EEK)

Pieteikuma maksa junioram/jaunajam jātniekam: 250 Eur (3950 EEK)

Pieteikuma maksa vienam ponijam: 150 Eur (2350 EEK)

MCP maksa: 10 Eur (157 EEK)

Pieteikumi jāsūta uz: estonia@balticriderstour.eu


Organizācijas komitejas var iekļaut sekojošo grafikā:


“NB : Atteikšanās gadījumā pēc galīgo pieteikumu datuma vai neierašanās gadījumā OK patur tiesības piedzīt faktiskos finansiālos zaudējumus, kas radušies OK (kā boksu nodrošināšana un viesnīcas izmaksas) šādas novēlotas atteikšanās vai neierašanās rezultātā”.


SVARĪGI – pieteikuma formās jāiekļauj sekojoša informācija par zirgiem/ponijiem:

• zirga/ponija vārds • dzimšanas datums • šķirne • dzimšanas valsts • ciltsgrāmatas iniciāļi • pases numurs • krāsa • dzimums• īpašnieka(u) vārds(i)


 1. APMEŠANĀS IESPĒJAS (Art. 132, 133)


 1. SACENSĪBU DALĪBNIEKIEM

Motelis “Linnamehe Külalistemaja”: Kuiaru village, Tori Community, 5km no sacensību vietas

Telefons/fakss: (+372) 44 74059 ; Mob. telefons: (+372) 51 78379

Mājas lapa: www.linnamehe.ee, e-pasts: info@linnamehe.ee


Motelis “Reiu Puhkeküla”: Silla village (aptuveni 10 km no sacensību vietas ).

Telefons: (+372) 4455206 ; Mob. telefons: (+372) 5213818

Mājas lapa: www.reiu.ee, e-pasts info@reiu.ee


Hostelis “Soomaa”: 5 km no sacensību vietas;

Telefons: (+372) 4474894 ; Mob. telefons: (+372) 5061896

Mājas lapa: hostel.soomaa.com e-pasts hostel@soomaa.com


Ja par apmešanos rodas kādi jautājumi, nekavējieties tos uzdot OK kontaktpersonai Jaanus Joa Mob. tel: (+372) 55935535, e-pasts: craven@hot.ee 1. KOPĒJIEM

Motelis “Linnamehe Külalistemaja”: Kuiaru village, Tori Community, 5km no sacensību vietas

Telefons/fakss: (+372) 44 74059 ; Mob. telefons: (+372) 51 78379

Mājas lapa: www.linnamehe.ee, e-pasts: info@linnamehe.ee


Motelis “Reiu Puhkeküla”: Silla village (aptuveni 10 km no sacensību vietas ).

Telefons: (+372) 4455206 ; Mob. telefons: (+372) 5213818

Mājas lapa: www.reiu.ee, e-pasts info@reiu.ee


Hostelis “Soomaa”: 5 km no sacensību vietas;

Telefons: (+372) 4474894 ; Mob. telefons: (+372) 5061896

Mājas lapa: hostel.soomaa.com e-pasts hostel@soomaa.com 1. ZIRGIEM/PONIJIEM

Transporta izdevumus sedz: OK dalībnieks X.

 1. SAGAIDĪŠANA

Jātnieku un zirgu, kā arī to transporta līdzekļu ierašanās laiks un datums ir jāpaziņo organizācijas komitejai, lai varētu organizēt to sagaidīšanu.


 1. VIETĒJĀ TRANSPORTA NODROŠINĀŠANA NO VIESNĪCAS LĪDZ PASĀKUMA NORISES VIETAI


Vietējais transports no sacensību vietas uz moteļiem un atpakaļ, kas norādīti Grafikā, sacensību dalībniekiem un kopējiem ir par brīvu.

 1. REKLĀMA UN PUBLICITĀTE DALĪBNIEKIEM UN ZIRGIEM (Art. 136.1-2)

Dalībnieki drīkst nēsāt to personīgā sponsora logo uz seglu sviedrenes saskaņā ar Art. 136.1-2. Galvenais Stjuarts pārbaudīs reklāmas un publicitātes zīmju atbilstību uz dalībniekiem un zirgiem saskaņā ar Vispārējo noteikumu 136. punktu.


 1. DAŽĀDI 1. BALVU KLASIFIKĀCIJA (Art. 128, 129, 130)


1.1. Vadošo jātnieku klasifikācija tiks veikta pēc katra sacensību maršruta.

1.2. Klasifikācija tiks paziņota katra sacensību maršruta beigās.

1.3. Saskaņā ar art. 130: balvu naudas summa tiek piešķirta vismaz 25% dalībnieku katrā sacensību maršrutā.

1.4. Apbalvoti tiek vismaz 5 jātnieki katrā maršrutā.

1.5. Atvilkumi no balvas naudas: visai balvas naudas summai tiek piemērots Igaunijā pastāvošais ienākuma nodoklis 21% apmērā.

1.6. Naudas balvas noteiktas saskaņā ar pielikumu.


Vadošā jātnieka noteikšanas sistēmas detaļas utt.

Jebkādas citas detaļas attiecībā uz balvu sadalījumu.


 1. APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Lūdzu norādiet grafikā jātnieku skaitu, kas piedalīsies katru sacensību apbalvošanas ceremonijā.

Katrās sacensībās seši labākie jātnieki tiks uzaicināti uz apbalvošanas ceremoniju. Uzvarētāja zirga, Jaunzirga, juniora/jaunā jātnieka zirga un ponija īpašnieks ir uzaicināts piedalīties apbalvošanas ceremonijā katras klases Lielās Balvas maršrutam.


Dalībnieki ar oficiālu formu, kas norāda atvelkamo nodokļu summu.


 1. APDROŠINĀŠANA

Detaļas par dalībnieku, zirgu utt. apdrošināšanu. OK atbildība par bojājumiem, ugunsgrēkiem, zādzību utt.

Visi īpašnieki un sacensību dalībnieki ir personīgi atbildīgi par bojājumiem, kurus tie, to darbinieki, aģenti vai to zirgi nodarījuši trešajām personām. Tādēļ tiem ir ieteicams nodrošināt civiltiesisko apdrošināšanu, kas sedz dalību jāšanas sporta pasākumos pašmājās un ārzemēs, un nodrošināt, lai polise būtu derīga attiecīgajā laikā.


 1. DROŠĪBAS ŠĶĒRŠĻU TURĒTĀJI

Lūdzam norādīt FEI saskaņota drošības šķēršļu turētāja ražotāja nosaukumu, kas nodrošina sacensības ar drošības šķēršļu turētājiem. Olaf Petersen & Co 1. PIEEJAS TIESĪBAS SACENSĪBU LAUKUMAM (Art. 133, 1005)

Lūdzam norādīt sarakstu ar personām, kurām ir tiesības iekļūt sacensību laukumā (īpašniekiem, kopējiem, jātniekiem, citām personām). Sekojošām grupām būs tiesības piekļūt sacensību laukumam: jātniekiem, kopējiem un treneriem.


 1. ĀRSTA / MEDICĪNAS PAKALPOJUMI

Pieejami sacensību laukumā. Informācija sekretariātā.


 1. KALĒJS

Vārds: Mr. Aadi Pärtel Telefons: +372 53 444876 1. VETERINĀRIE JAUTĀJUMI (Art. 280, 1004.2, 1005, 1011)


 1. ZIRGU PĀRBAUDE

Datums (dd/mm/gg): 15.05.08 Laiks : 16.00


 1. Sacensību veterinārārsts:

(Sacensību veterinārārsts nedrīkst būt tā pati persona, kas ir FEI Veterinārais Delegāts)

Vārds: Mr. Tiit Siiboja

Adrese: Tartu, Estonia

Telefons: +3725067241 1. MUITAS FORMALITĀTES

Zirga Transporta kompānijas nosaukums, ko pārstāv OK, nepieciešamie muitas dokumenti, robežas šķērsošanas punkti, atvēršanās laiks utt.

Adrese: Kristjan Lepp

Telefons: +372 5175956

Epasts: kristjan@tallinnhorseshow.ee


 1. VESELĪBAS PRASĪBAS ZIRGU DALĪBAS PIETEIKŠANAI

Detaļas par obligātajiem veselības testiem un, kur piemērojams, karantīnas periods un protokols utt. LŪDZAM PIEVIENOT PARAUGU IMPORTA LICENCES, KAS TIKS PIEMĒROTAS SACENSĪBAS APMEKLĒJOŠIEM ZIRGIEM. Šaubu gadījumā, lūdzam sazināties ar FEI Veterināro Departamentu pēc iespējas ātrāk.


 1. MEDIKAMENTU KONTROLES LABORATORIJA

Detaļas par FEI saskaņotu laboratoriju, kas nozīmēta sacensībās savākto paraugu analīžu veikšanai. (Vet. Noteikumi. Art. 1021 un FEI Ziņnesis).

Nosaukums: Laboratoire des Courses Hippiques (LCH)

Adrese: 15 rue de Paradis

F-91370 Verrieres le Buisson

Telefons: 0033/169/752828 Fakss: 0033/169/752829


JĀPUBLICĒ VĀRDS PA VĀRDAM VISOS GRAFIKOS


FEI ĒTIKAS KODEKSS


PAR ZIRGA LABKLĀJĪBU


Fédération Equestre Internationale (FEI) sagaida, ka visi, kas iesaistījušies starptautiskajā jāšanas sportā, pakļautos FEI Ētikas kodeksam un atzītu un akceptētu, ka jebkurā brīdī zirga labklājība ir pati svarīgākā un tā nekad nedrīkst tikt pakļauta konkurences vai komerciālām ietekmēm.


 1. Visās sacensību zirgu sagatavošanas un trenēšanas stadijā labklājībai ir jābūt svarīgākai par visām citām prasībām. Tas ietver sevī godprātīgu zirgu kopšanu, treniņu metodes, kalēja darbu un inventāru, un transportēšanu.


 1. Zirgiem un jātniekiem jābūt fiziski spējīgiem, kompetentiem un labā veselības stāvoklī, pirms tie tiek pielaisti sacensībām. Tas ietver sevī medikamentu lietošanu, ķirurģiskās procedūras, kas apdraud labklājību vai drošību, ķēvju grūsnību un nepareizu komandu pielietošanu.


 1. Sacensības nedrīkst apdraudēt zirga labklājību. Tas ietver sevī rūpīgu uzmanības pievēršanu sacensību norises vietām, laukumu pamatam, laika apstākļiem, staļļiem, laukuma drošībai un zirga fiziskajai formai ceļojuma veikšanai pēc sacensībām.


 1. Ir jāiegulda visas pūles, lai nodrošinātu to, ka zirgiem tiek veltīta pienācīga uzmanība pēc dalības sacensībās un ka pret tiem izturas humāni pēc to sacensību karjeras beigām. Tas skar pienācīgu veterināro aprūpi, sacensību traumas, eitanāziju un pensionēšanu.


 1. FEI mudina visus sportā iesaistītos sasniegt augstāko izglītības līmeni savā specializācijas jomā.


Pilnīga kodeksa kopija ir pieejama no Fédération Equestre Internationale, Avenue Mon-Repos 24, CH-1005 Lausanne, Switzerland. Telefons: +41 21 310 47 47. Kodekss ir pieejams angļu un franču valodās. Kodekss tāpat ir pieejams FEI mājas lapā: www.horsesport.org.

SACENSĪBAS

Starptautiskās sacensības nedrīkst sākties pirms 8.00 un nedrīkst beigties pēc 23.00.


Sākotnējais laika grafiks


1. diena (16.05.08) 9.00

2. diena (17.05.08) 9.00

3. diena (18.05.08) 9.00KOPĒJAIS BALVU FONDS:

+ materiālās izteiksmes balvas (ja piemērojams) 505 000 EEK

(32 275 EUR)


Summa (valūta)Maršruts Nr 1 5 000 EEK


Maršruts Nr 2 10 000 EEK


Maršruts Nr 3 30 000 EEK


Maršruts Nr 4 65 000 EEK


Maršruts Nr 5 15 000 EEK


Maršruts Nr 6 5 000 EEK


Maršruts Nr 7 15 000 EEK


Maršruts Nr 8 65 000 EEK


Maršruts Nr 9 15 000 EEK


Maršruts Nr 10 45 000 EEK


Maršruts Nr 11 5 000 EEK


Maršruts Nr 12 15 000 EEK


Maršruts Nr 13 45 000 EEK


Maršruts Nr 14 15 000 EEK


Maršruts Nr 15 160 000 EEK


SVARĪGI

Kopējais balvu fonda apjoms ir jāsadala katram maršrutam grafikā. Ja maršrutā piedalās mazāks dalībnieku skaits nekā grafikā paredzētais balvu skaits, Galveno Tiesnešu prezidents ir atbildīgs par balvu fonda sadales pārrēķinu. Ir jāsadala viss balvu fonds. Balvu fonda sadale - min. 5, ja mazāk nekā 20 dalībnieki maršrutā, sadalīti 25% dalībnieku. (GR Art 130.1)


Ir jānorāda visu materiālo balvu tirgus vērtība, kā arī automašīnu modelis, tips un īpašās norādes.


* * * * * * * * * * * * * * *

PIRMĀ DIENA : piektdiena DATUMS: 2007. gada 16. maijs


MARŠRUTS NR. 1


MARŠRUTS PONIJIEM

(F.E.I. noteikumu art. 274.5.3; Sacensības divās fāzēs)

Šķēršļi:

augstums: līdz 95 cm,

platums: līdz 110 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds: 5 000 EEK (320EUR)

1. vieta 1 250 EEK

2. vieta 1 000 EEK

3. vieta 750 EEK

4. vieta 500 EEK

5. vieta 400 EEK

1200 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


* * * * * * * * * * *


MARŠRUTS NR. 2


MARŠRUTS 6 UN 7 GADUS VECIEM ZIRGIEM (augstums tiek pacelts 7 gadus veciem zirgiem)

(F.E.I. noteikumu art. 274.5.3; Sacensības divās fāzēs)

Šķēršļi:

augstums: līdz 125/130 cm,

platums: līdz 150 cm.

Balvu fonds: 10 000 EEK (640 EUR)

1. vieta 2 500 EEK

2. vieta 2 000 EEK

3. vieta 1 500 EEK

4. vieta 1 000 EEK

5. vieta 750 EEK

2 250 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


* * * * * * * * * * *


MARŠRUTS NR 3


MARŠRUTS CSI2*

(F.E.I. noteikumu art. 238.2.1 ; Sacensības uz laiku)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 125 cm,

platums: līdz 145 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds: 30 000 EEK (1915 EUR)

1. vieta 7 500 EEK

2. vieta 6 500 EEK

3. vieta 5 500 EEK

4. vieta 4 000 EEK

5. vieta 3 000 EEK

3 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


MARŠRUTS NR 4


MARŠRUTS CSI2*

(F.E.I. noteikumu art. 238.2.2 ; Sacensības uz precizitāti ar vienu pārlekšanu)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 135 cm,

platums: līdz 155 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds: 65 000 EEK (4154 EUR)

1. vieta 16 500 EEK

2. vieta 14 500 EEK

3. vieta 11 500 EEK

4. vieta 9 000 EEK

5. vieta 6 000 EEK

7 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


MARŠRUTS NR 5


MARŠRUTS JUNIORIEM UN JAUNAJIEM JĀTNIEKIEM (augstums tiks pacelts jaunajiem jātniekiem)

(F.E.I. noteikumu art. 238.2.1 ; Sacensības uz laiku)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 125/130 cm,

platums: līdz 145 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds 15 000 EEK (960 EUR)

1. vieta 3 500 EEK

2. vieta 3 000 EEK

3. vieta 2 500 EEK

4. vieta 2 000 EEK

5. vieta 1 500 EEK

2 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


OTRĀ DIENA : Sestdiena DATUMS:2008. g. 17. maijs


MARŠRUTS NR 6

MARŠRUTS PONIJIEM

(F.E.I. noteikumu art. 238.2.1 ; Sacensības uz laiku)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 100 cm;

platums: līdz 120 cm;

Ātrums: 350 m/min

Balvu fonds: 5 000 EEK (320EUR)

1. vieta 1 250 EEK

2. vieta 1 000 EEK

3. vieta 750 EEK

4. vieta 500 EEK

5. vieta 400 EEK

1200 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.

* * * * * * * * * * *


MARŠRUTS NR 7


MARŠRUTS 6 UN 7 GADUS VECIEM ZIRGIEM (augstums tiek pacelts 7 gadus veciem zirgiem)

(F.E.I. noteikumu art. 238.2.2 ; Sacensības uz precizitāti ar vienu pārlekšanu)

Šķēršļi:

augstums: līdz 120/125 cm,

platums: līdz 150 cm.

Balvu fonds: 15 000 EEK (960 EUR)

1. vieta 3 500 EEK

2. vieta 3 000 EEK

3. vieta 2 500 EEK

4. vieta 2 000 EEK

5. vieta 1 500 EEK


2 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


* * * * * * * * * * *


MARŠRUTS NR 8


MARŠRUTS CSI2*

( F.E.I. noteikumu art. 274.5.3; Sacensības divās fāzēs)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 140 cm,

platums: līdz 155 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds: 65 000 EEK (4154 EUR)

1. vieta 16 500 EEK

2. vieta 14 500 EEK

3. vieta 11 500 EEK

4. vieta 9 000 EEK

5. vieta 6 000 EEK

7 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


* * * * * * * * * * *MARŠRUTS NR 9


MARŠRUTS JUNIORIEM UN JAUNAJIEM JĀTNIEKIEM (augstums tiks pacelts jaunajiem jātniekiem)

(F.E.I. noteikumu art. 271 ;Izvēles maršruts)

Tabula “C”

Šķēršļi:

augstums: līdz 125/130 cm,

platums: līdz 145 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds 15 000 EEK (960 EUR)

1. vieta 3 500 EEK

2. vieta 3 000 EEK

3. vieta 2 500 EEK

4. vieta 2 000 EEK

5. vieta 1 500 EEK

2 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.MARŠRUTS NR 10


MARŠRUTS CSI2*

(F.E.I. noteikumu art. 274.5.3; akumulācijas maršruts ar džokeri)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 130 cm,

platums: līdz 150 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds: 45 000 EEK (2875 EUR)

1. vieta 11 500 EEK

2. vieta 10 000 EEK

3. vieta 8 000 EEK

4. vieta 6 000 EEK

5. vieta 4 000 EEK

5 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.TREŠĀ DIENA : Svētdiena DATUMS: 2008. g. 18. maijs


MARŠRUTS NR 11


MARŠRUTS PONIJIEM

(F.E.I. noteikumu art. 274.5.3; Sacensības divās fāzēs)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 105 cm;

platums: līdz 125 cm;

Ātrums: 350 m/min

Balvu fonds: 5 000 EEK (320EUR)

1. vieta 1 250 EEK

2. vieta 1 000 EEK

3. vieta 750 EEK

4. vieta 500 EEK

5. vieta 400 EEK

1200 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


* * * * * * * * * * *

MARŠRUTS NR 12

MARŠRUTS 6 UN 7 GADUS VECIEM ZIRGIEM (augstums tiek pacelts 7 gadus veciem zirgiem)

(F.E.I. noteikumu art. 274.5.3. Sacensības divās fāzēs)

Šķēršļi:

augstums: līdz 125/130 cm,

platums: līdz 150 cm.

Balvu fonds: 15 000 EEK (960 EUR)

1. vieta 3 500 EEK

2. vieta 3 000 EEK

3. vieta 2 500 EEK

4. vieta 2 000 EEK

5. vieta 1 500 EEK

2 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


* * * * * * * * * * *


MARŠRUTS NR 13


MARŠRUTS CSI2*

(F.E.I. noteikumu art. 274.5.5.; Sacensības divās fāzēs)

Šķēršļi:

augstums: līdz 135 cm,

platums: līdz 155 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds: 45 000 EEK (2875 EUR)

1. vieta 11 500 EEK

2. vieta 10 000 EEK

3. vieta 8 000 EEK

4. vieta 6 000 EEK

5. vieta 4 000 EEK


5 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


MARŠRUTS NR 14


MARŠRUTS JUNIORIEM UN JAUNAJIEM JĀTNIEKIEM (augstums tiks pacelts jaunajiem jātniekiem)

(F.E.I. noteikumu art. 238.2.2 ; Sacensības uz precizitāti ar vienu pārlekšanu)

Tabula “A”

Šķēršļi:

augstums: līdz 130/135 cm,

platums: līdz 140 cm.

Ātrums: 350 m/min.

Balvu fonds 15 000 EEK (960 EUR)

1. vieta 3 500 EEK

2. vieta 3 000 EEK

3. vieta 2 500 EEK

4. vieta 2 000 EEK

5. vieta 1 500 EEK

2 500 EEK tiek sadalīti starp tālākās vietas ieņēmušajiem dalībniekiem saskaņā ar art.129.3.


MARŠRUTS NR 15


GRAND PRIX of BALTIC RIDERS TOUR IN TORI


MARŠRUTS CSI2*

(F.E.I. noteikumu art. 238.2.2 ; Sacensības uz precizitāti ar vienu pārlekšanu)

Tabula “A”

Šķēršļi:

Augstums: līdz 145 cm

Platums: līdz 160 cm

Ātrums: 375m/min

Maksimālais pieļautais zirgu skaits vienam jātniekam – 1 zirgs


Balvu fonds: 160 000 EEK (10 225 EUR)


Viss Balvu fonds tiks sadalīts pēc sekojošās tabulas:BALTIC RIDERS TOUR


Baltic Riders Tour ir sacensības, kas sastāv no trim posmiem: pirmais notiks no 2008. gada 16-18. maijam Tori (Igaunija), otrais posms no 2008. gada 20-22. jūnijam Mārupē (Latvija) un trešais posms notiks no 2008. gada 29-31. augustam Vazgaikiemis (Lietuva). Jātnieki var nopelnīt punktus četrās kategorijās: poniji, juniori un jaunie jātnieki, jaunie (6 un 7 gadus veci) zirgi un atklātā kategorija.

Punkti tiks aprēķināti saskaņā ar zemāk norādīto tabulu. Katriem 5 labākajiem jātniekiem katrā kategorijā būs papildus balvas. Balvas labākajiem jātniekiem tiks pasniegtas trešā posma noslēguma ceremonijas laikā. Punkti tiks piešķirti jātniekam. Ja viens jātnieks piedalīsies sacensībās ar vairākiem zirgiem, labākais rezultāts tiks ņemts vērā, un citi rezultāti tiks izslēgti no punktu aprēķina. (Piemērs: Jātnieks A ieņem pirmo un otro vietu sacensībās. Viņam tiks ņemti vērā punkti, kas pienākas par pirmo vietu, bet jātnieks B, kas palika trešajā vietā sacensībās, saņems punktus no otrās vietas). Oficiālie rezultāti pēc pirmā un otrā posma, kā arī galīgie rezultāti tiks publicēti sacensību oficiālajā mājas lapā: www.balticriderstour.eu .

PUNKTU SKAITĪŠANAS SISTĒMA BALTIC RIDERS TOUR SACENSĪBĀM


Punkti Baltic Riders Tour sacensībās tiks piešķirti:

Poniju maršrutos Nr. 1, 6 un 11

Jaunzirgu maršrutos Nr. 2, 7 un 12

Junioru un jauno jātnieku maršrutos Nr. 4, 9 un 14

Atklātās klases maršrutos 5, 10 un 15.

Visi svētdien maršrutos iegūtie punkti tiks reizināti ar 2.

Punkti tiks aprēķināti saskaņā ar sekojošu tabulu:


Dalībnieku skaits

Vieta

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

1

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

2

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

3

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

4

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1


6

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

17

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
8

9

8

7

6

5

4

3

2

1

9

8

7

6

5

4

3

2

1


10

7

6

5

4

3

2

111

6

5

4

3

2

1
12

5

4

3

2

1

13

4

3

2

1


14

3

2

115

2

1
16

1
Baltic Riders Tour sacensībās tiks aprēķināti 8 labākie rezultāti.


 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX