Nolikumi : ARHĪVS : 2012 : 05-08.2012 :

5.05.2012. LJF KAUSS PAJŪGU BRAUKŠANAS SACENSĪBĀS - I POSMS

 412162/LJF KAUSS I POSMS PAJUGU BRAUKSANA.doc (41.50 KB)

 

LJF KAUSS PAJŪGU BRAUKŠANAS SACENSĪBĀS -- I POSMS

NOLIKUMS1. Vieta un laiks.


Sacensības notiks 2012. gada 5. maijā “Aizvējiņos” Grundzāles pagastā, Smiltenes novadā.

Karte: http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=ssflri&centerx=636838&centery=6368020&zoom=4&layer=map

Sacensību sākums plkst. 11.00

2. Organizators


Organizators: Siglinda Freimane

Atbalstītāji: Latvijas Jātnieku federācija, Jātnieku klubs „Viktorija”, Latvijas Jātnieku-amatieru apvienība.


3. Dalībnieki:


Sacensībās var piedalīties visi LJF biedri un citu valstu sportisti.


Sacensības notiks : Zirgu, poniju , jaunzirgu , jauno poniju vienjūgu klasēs un zirgu, poniju , jaunzirgu , jauno poniju divjūgu klasēs, kā arī loka aizjūga klasē.


 • Ja kādā no zirgu, poniju vienjūgu vai divjūgu klasēm ir tikai viens dalībnieks, tad sacensību ietvaros klases tiek apvienotas.

 • Zirgi, kas piedalās sacensībās pirmo sezonu, drīkst startēt jaunzirgu klasē, neatkarīgi no vecuma.


4. Sacensību amatpersonas:


Galvenais tiesnesis – Inese Kinžalova

Maršrutu sastādītājs – Siglinda Freimane

Sacensību sekretārs – Laura Vernere

Sacensību vetārsts - Aija Pavlovska5. Sacensību programma:


Disciplīna Nr.1 Maratons:

Distances kopējais garums līdz 7 km, jaunzirgu konkurencē līdz 5 km (var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem).

Posms A 2 km

Posms D 800m

Posms E līdz 4km ar četriem maratona šķēršļiem, jaunzirgu konkurencē līdz 2 km ar trīs šķēršļiem.Šķēršļi apskatei atvērti no 4.05.2012. plkst. 15.00


Disciplīna Nr.2 Konusu braukšana 954. pants (sacensības uz kļūdām).

Sākums stundu pēc maratona disciplīnas.

Laika normas visās disciplīnās tiks noteiktas pēc galvenā tiesneša ieskatiem atkarībā no laika apstākļiem.6. Apbalvošana:


Balvu fonda sadalījums pa vietām zirgu, poniju vienjūgu un divjūgu klasēs 40, 30, 20, 15, 10 Ls

 • Ar diplomiem, rozetēm un naudas balvām apbalvo pirmo piecu vietu uzvarētājus katrā klasē, ja klasē ir 8 vai vairāk dalībnieki un pirmo trīs vietu uzvarētājus, ja klasē ir mazāk par 8 dalībniekiem.

 • Ja sacensību vienā klasē ir:

  • 1 - 2 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 25% no paredzētā naudas balvu fonda
  • 3 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 50% no paredzētā naudas balvu fonda
  • 4 dalībnieki, uzvarētāji iegūst 75% no paredzētā naudas balvu fonda
  • 5 un vairāk dalībnieki, uzvarētāji iegūst 100% no paredzētā naudas balvu fonda

Jaunzirgu un loka klases dalībnieki apbalvoti ar pārsteiguma balvām.

7. Pieteikšanās


Pieteikšanās līdz 3. maijam plkst. 22.00

Siglinda Freimane - tel. 27000785 vai pa e-pastu sigisgleda@inbox.lv


Dalības maksa 10 LVL jāiemaksā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms sacensību sākuma.

Ievedamajiem zirgiem un ponijiem jābūt pasei.


8. Papildinformācija


Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.

Sacensības tiek vērtētas ar koeficentu 2

Zirgu izmitināšana 5 Ls (vietu skaits ierobežots) Siglinda Freimane - tel. 27000785