Nolikumi : ARHĪVS : 2016 : 01-04.2016 :

12.03, [9.04].2016. LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2016 - „Kleisti”, Rīga

  416261/LR ziemas cemp. iejade 2016.v4.doc (45.00 KB) (44.50 KB)

 Pieteikumu anketa IEJADE.xls (10.50 KB)

zim1.jpg (1739x1280, 482 KB)

zim2.jpg (1477x1231, 417 KB)

 

 

Apstiprinu:…………………….. A.Blaus

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents


LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2016

/pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem/

N O L I K U M S.


Laiks un vieta.

Sacensības notiks divos posmos.

1.posms – 12.marts 2016.g.,sporta bāze „Kleisti”, Rīga, Kleistu iela 75.

2.posms – 09.aprīlis 2016.g.,sporta bāze „Kleisti”, Rīga, Kleistu iela 75.

Sacensību sākums plkst.10:00

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

Sacensību programma.

Pieaugušie.

-1.posms

-Vidējā balva II - (2016) - (50.-,40.-,35.-)

- Mazā balva - (2016) - (40.-,35.-,30.-)

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors- (2016), (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.2 -Team Competition Test Children - (2016). (20.-, 15.-, 15.-)

- Shēma Nr.1 - Iestāju bērnu shēma (2009) .Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m;

(bērni, amatieri, „0pen”) (20.-,15.- ,15.-)


-2.posms

- Grand Prix – brīvās izvēles programma - (2009) - (50.-,40.-,35.-)

- Vidējā balva I - brīvās izvēles programma-(2009) - (50.-,40.-,35.-)

- Mazā balva – brīvās izvēles programma-(2009) - (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.3- Brīvās izvēles programma Juniori-(2009) - (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.2- Individual Competition Test Children (2016) - (20.-, 15.-, 15.-)

- Shēma Nr.1- Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (15.-,10.- ,10.-)

(bērni, amatieri, „Open”)


Jaunie jātnieki(līdz 21g.)

-1.posms- Preliminary Competition Test Young Riders-(2016) - (20.-, 15.-,15.-)

-2.posms- Brīvās izvēles programma (Prix St.George)-(2009) - (20.-, 15-. 15,-)Juniori (līdz 18 g.)

-1.posms - Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test Juniors- (2016), (20.-,15.-,15.-)

-2.posms - Shēma Nr.3- Brīvās izvēles programma, Juniori - (2009), ( 20.-,15.-,15.-)Bērni (12-15g, 2001.-2004.dz.g.))

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Iestāju bērnu shēma (2009) .Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m; (20.-, 15.-, 15.-)

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (20.-,15.- ,15.-)


Amatieri (16 g un vecāki) 2.grupa un „Open”

- 1.posms-Shēma Nr.2 - Team Competition Test Children (2015). (15.-, 10.-, 10.-)

- 2.posms-Shēma Nr.2 – Individual Competition Test Children (2015). - (15.-,10.-,10.-)


Amatieri (16 g un vecāki) 1.grupa un „open”

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Iestāju bērnu shēma (2009) Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m (20.-,15.- ,15.-)

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (20.-,15.- ,15.-)


Shēmas atrodamas FEI mājas lapā: http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests


Sacensības tiek organizētas saskaņā ar Starptautiskajiem iejādes sacensību noteikumiem (2016) un LJF Vispārējiem iejādes sacensību noteikumiem.


Starta nauda.

- Viens starts – 15.-EUR


Apbalvošana.

Pieaugušo konkurencē katrā posmā katrā shēmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām.

Jauno jātnieku, junioru, bērnu, amatieru konkurencē katrā posmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, diplomiem, naudas balvām.


LR ziemas čempiona titulu izcīna pēc Vidēja II + Grand Prix brīvās izvēles programmas( ja rezultāts 60% tiek pieskaitīti 3%) un Mazā balva, Vidējā I +Vidējā I brīvās izvēles programmas

LR Ziemas čempiona titulu pieaugušo konkurencē izcīna pēc divu labāko posmu kopvērtējuma % . Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām; shēmās Nr.3 un shēmā Nr.2 pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.


LR Ziemas čempiona titulu jauno jātnieku konkurencē izcīna pēc divu labāko posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


LR Ziemas čempiona titulu junioru konkurencē izcīna pēc divu labāko posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


LR Ziemas čempiona titulu bērnu konkurencē izcīna shēmā Nr.1, laukums 20x40m pēc divu labāko posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


LR Ziemas čempionāta uzvarētāja titulu amatieru konkurencē izcīna shēmā Nr.1 un shēmā Nr.2( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) , pēc divu labāko posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā (( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

(Uzvarētāja titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


Shēmā Nr.2 – katrā posmā papildus tiek apbalvoti trīs labākie bērni ar rozetēm.


Viens zirgs vienā dienā var startēt ne vairāk divās shēmās.

Shēmā Nr.1, Nr.2 un Shēmā Nr.3 var piedalīties pāris jātnieks/zirgs , kuri pēdējo divu gadu laikā nav startējuši augstāka līmeņa shēmās.


Katrā shēmā uzvarētājus nosaka pēc augstākās procentu summas divu posmu kopvērtējumā.

Vienādu punktu skaita gadījumā kopvērtējumā – augstāka vieta tam sportistam , kuram labāks rezultāts pēdējā posmā .


Steka lietošana sacensību laikā atļauta.

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Sacensību tiesnešu kolēģiju nozīmē LJF Prezidijs.


Pieteikumi.

Pieteikumus sūtīt:

e-mail: pieteikumi@leflatvia.lv


1.posms – 10.marts plkst.17:00

2.posms – 06.aprīlis plkst.17:00


Kontaktpersona – Anita Mangale , tel. 29373524; tel.27048477

Ievedamajiem zirgiem jābūt LR zirgu pasei.

Zirgus ar vietām nenodrošina.

Pielikumi