Nolikumi : ARHĪVS : 2016 : 01-04.2016 :

16.04.2016. Ieskaites sacensības pajūgu braukšanā ‘’Zelta ratu kauss 2016’’ - 1.posms - „Zelta rati”, „Braueri - 1”, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

 416322/Zelta ratu kauss 2016.1.posms.docx (587.21 KB)

 416322/Dressage test 2015 Senior Test 1 A - CAI 1 Star_0.pdf (331.83 KB)

 416322/FEI Test 1 B HP1, HP2.pdf (2.23 MB)

 416322/FEI_test_3_star_B_HP1.pdf (347.30 KB)

 416322/FEI_test_3_star_C_HP1.pdf (262.00 KB)

 

 

Ieskaites sacensības pajūgu braukšanā

 

‘’Zelta ratu kauss 2016’’ - 1.posms

 

NOLIKUMS

 

1.    Vieta un laiks

     

Pajūgu braukšanas sacensību vieta „Zelta rati”, „Braueri - 1”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

 

https://www.google.lv/maps/place/%C4%B6ekavas+novads/@56.8102579,24.1992507,661m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x46e92b589ac7ebed:0x300cfcd68f30170

 

        2016.gada 16.aprīlī, sākums plkst. 11.00

 

        2. posms 2.-3. jūlijā

        3. posms 23.-25. septembrī

 

2. Mērķi

  - Popularizēt pajūgu braukšanas sportu,

  - Veicināt sportistu meistarību.

 

3.    Organizatori

Biedrība „Zelta rati” sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju un Ķekavas novada sporta aģentūru.

 

4.    Dalībnieki

Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) biedri un citu valstu sportisti.

 

5.    Tehniskie nosacījumi

Sacensību laukums - zāle, 100 m x 40 m

Sacensību laukums jauno zirgu un jauno poniju klasēm - zāle, 40m x 80m

Iesildīšanās laukums - zāle, 100 m x 40 m

 

 

6.    Sacensību amatpersonas

 

              Galvenais Tiesnesis – Anita Mangale

              Manēžas braukšanas tiesneši:

                    C - Anita Mangale

                    B - Gundega Krīgere

                    E - Agnese Kukaine

              Maršruta sastādītāji – Kristaps Caune, FEI 2.līmenis

              Sacensību sekretārs – Inita Krīgere

              Sacensību veterinārārsts – Iveta Kroiča

 

7.    Programma

 

          11 00 Manēžas braukšana

Sacensību līmenis

Shēma

 

M 2+     Z1, P1

M 2+     Z1, P1

M 2+     Z1,P1, Z2, P2

FEI Test 3*C HP1

FEI Test 3*B HP1

FEI Test 1*B

 

M2 Atvērtā

FEI Test 1* B

 

M2 Bērnu, jauno braucēju, junioru klase

FEI Test 1*A vai  Test 1*B (pēc izvēles)

 

Konusu braukšana - pēc manēžas braukšanas sacensībām, orientējoši ap plkst. 14.30

 

Sacensību līmenis

Ratu platums+

Kustības ātrums

Šķēršļu skaits

 

M2+   Z1, P1, Z2, P2

+ 30 cm

240 m/min

16 - 20

 

M2     Atvērtā klase

+ 40 cm

Z220/P230 m/min

14 - 17

 

M2     Bērnu, jauno braucēju, junioru klase

+ 40 cm

220 m/min

14 - 17

Jaunie zirgi, poniji (Konkurencē piedalās četrus un piecus gadus veci zirgi un poniji. Zirgi un poniji, kuri vecāki par pieciem gadiem, drīkst startēt ārpus konkurences.)

Apvienotais manēžas un konusu tests. Skatīt šī nolikuma 13. punktu.

 

 

 

8.    Noteikumi

 

Sacensības notiek pēc LR nacionālajiem noteikumiem un šī nolikuma.

 

9.     Apbalvošana

 

Saskaņā ar Latvijas Jātnieku federācijas kausa un ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikumu pajūgu braukšanā.

 

Ar diplomiem, rozetēm, naudas balvām 1.v-45eur, 2.v. -30eur, 3.v.-15eur apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā klasē.

Piebilde: ja sacensību vienā klasē ir

 

√      1-2 dalībnieki, tad uzvarētāji iegūst 25% no balvu fonda,

√      3 dalībnieki, tad 50% no balvu fonda,

√      4 dalībnieki, tad 75% no balvu fonda,

√      5 un vairāk, tad 100 % no balvu fonda.

 

10.                        Pieteikšanās

 

Lūdzam pieteikumus nosūtīt līdz 13.aprīlim uz e pastu zeltarati@inbox.lv

 

             Uzmanību! Pieteikumi telefoniski netiek pieņemti!

Sekojiet informācijai biedrības „Zelta rati” sociālā tīkla Facebook lapā.

 

Pieteikumā lūdzam norādīt:

 

·        Dalībnieka vārds, uzvārds (Bērnu, junioru un jauno braucēju klases dalībniekiem norādīt dzimšanas gadu)

·        Palīga vārds, uzvārds

·        Zirga vārds, dzimšanas gads

·        Klase, kurā startēs

 

!! Ja ar vieniem ratiem brauc divi un vairāk dalībnieku, lūdzam to norādīt pieteikumā, lai plānotu starta kārtību.

 

Starta kārtība tiks publicēta biedrības „Zelta rati” sociālā tīkla Facebook lapā un www.ljf.lv

 

 

 

11.                         Dalības maksa

 

Viens dalībnieka starts 20 EUR katrā sacensību klasē.

Stallis atvērts no 15. aprīļa plkst. 16.00

 

Dalības maksa jāsamaksā reģistrējoties sacensību dienā līdz plkst. 10.30

 

12.                         Atbalstītāji.

 

Latvijas Jātnieku federācija, Pajugubrauksana.lv

 

Par iespēju atbalstīt sacensības interesēties zeltarati@inbox.lv  vai telefoniski    29400521.

 

13.                         Papildinformācija

 

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem pasākuma laikā.

 

Dalībnieku zirgiem un ponijiem līdzi jābūt zirgu/ poniju pasēm. Pasēs jābūt atzīmēm par derīgiem (vienu reizi trīs gados) veiktajiem veterinārajiem izmeklējumiem uz INAN, vakcinācijai pret zirgu gripu.

 

Boksa īre vienam zirgam uz sacensību laiku 10 EUR (siens un pakaiši iekļauti cenā)

Pieslēgums elektrībai 5.00 EUR

 

Naktsmītnes :

                       http://85.31.101.231/viesu-nami

                       http://www.hotelkekava.lv/

 

 

 

Apvienotais manēžas un konusu braukšanas maršruts zirgiem un ponijiem   

(Aufgabe EF 1, Klasse A) Avots: http://www.pferd-aktuell.de/

 

Laukuma izmērs 40 x 80 m

Ilgums: apmēram 8 minūtes, ieskaitot maršrutu

A-K-E-H-C            Iebraukt darba rikšos.

C                             Apstāties. Sveicināt.

C-M-B-F-A           Darba rikši.

A-X-A                    Volts (40m), pie brīvās malas padot grožus (zirga rāmim pastiepjoties, grožus                pagarinot)

A-K                         Darba rikši.

K-E-H                     Paplašināt darba rikšus.

H-C                         Darba rikši.

C-A                         Serpentīna līnija pa visu laukumu, 4 cilpas, pabeigt pa kreisi

A-X-A                    Volts (40m), pie brīvās malas padot grožus (zirga rāmim pastiepjoties, grožus pagarinot)

A-F                         Darba rikši.

F-B-M                    Paplašināt darba rikšus.

M-C-H                   Darba rikši.

H-E-X-B-F-A        Soļi.

A                             Apstāšanās. 10 sekundes nekustīgums, pēc tam turpināt darba rikšos.

A-K-H-C                                Darba rikši.

C                             Konusu maršruta starts ( atļautais laiks 90 sekundes).

Pēc maršruta beigās apstāties un sveicināt pie tiesnešiem. Laukumu atstāt darba rikšos.

     

 

 

                        ‘’Zelta ratu kausa 2016’’ izcīņa

 

Sacensību ‘’Zelta ratu kauss 2016’’ trīs posmu kopvērtējumā tiks noskaidroti trīs labākie sportisti katrā klasē pēc sekojošas sistēmas:

                                        

√      ‘’Zelta ratu kausa 2016’’ izcīņā piedalās visi LJF biedri un ārvalstu sportisti.

√      Katra posma sacensībās sportisti iegūst punktus atbilstošus izcīnītajai vietai katrā disciplīnā (skat. Punktu tabulu).

 

Vieta

Punkti

1

21

2

18

3

16

4

14

5

12

6

10

7

9

8

8

9

7

10

6

11

5

12

4

13

3

14

2

15

1

                           

√      Par ‘’Zelta ratu kausa 2016’’ uzvarētājiem kļūst trīs labākie sportisti katrā klasē, kuri posmu kopvērtējumā ieguvuši visvairāk punktus.

√      Vienādu punktu gadījumā noteicošais būs pēdējā posma rezultāts.

√      Ja sportists kāda posma sacensībās kādā disciplīnā tiek izslēgts, diskvalificēts vai izstājas, tad tajā viņš iegūst ‘’0’’ punktus, bet drīkst turpināt startēt nākamajās disciplīnās un iegūt punktus attiecīgi izcīnītajai vietai.

 

Piem.- sportists manēžas braukšanā tiek izslēgts, kur viņš iegūst ‘’0’’ punktus, bet maratonā tiek izcīnīta 5.vieta (12 punkti) un konusu braukšanā 1.vieta(21 punkts). Kopā: sacensībās iegūti 33 punkti.

Izņēmums – ja zirgu/poniju nepielaiž pie starta pēc veterinārārsta apskates.

√        „Zelta ratu kausa 2016’’ kopvērtējums netiek vērtēts LJF konkursam ‘’Gada labākais braucējs’’.