Nolikumi : ARHĪVS : 2016 : 09-12.2016 :

30.04, 21.05, [3.09].2016. LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2016.g. - Kleisti, Rīga

 416389/LJF KAUSS IEJADE 2016.doc (44.50 KB)

 Pieteikumu anketa IEJADE.xls (10.50 KB)

 LJF kauss iejade 2016 Brivas izveles programma 2.grupa

Shema Nr.1.jpg (1705x1127, 381 KB)

 

Apstiprinu:……........................A.Blaus

LJF prezidents


LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2016.g.

N O L I K U M S

LAIKS UN VIETA.

Sacensības notiek trijos posmos 4 līmeņos/ LJF kauss, Vidējais aplis, Mazais kauss, Cerību kauss/ laika periodā no 2016.g. 30.aprīla līdz 3.septembrim.

1.posms – 30.aprīlis 2016.g. - Rīga, Kleistu iela 75

2.posms – 21.maijs 2016.g. - Rīga, Kleistu iela 75

3. posms –03.septembris 2016.g.- Rīga, Kleistu iela 75

Sacensību sākums plkst.10:00.


DALĪBNIEKI. Sacensībās piedalās LJF biedri


SACENSĪBU PROGRAMMA.

LJF kauss( Lielais aplis)

-Vidējā II (2016), Grand Prix (2016),Grand Prix Brīvās izvēles programma(2009).

1.posms – Vidējā balva II – (2016)

2.posms– Grand Prix - (2016)

3.posms– Grand Prix Brīvās izvēles programma(2009).

LJF kauss ( Vidējais aplis)

- Mazā balva(2016) , Vidējā balva I (2016),

Vidējā balva I brīvās izvēles programma (2009)

1.posms – Mazā balva – (2016)

2.posms – Vidējā balva Nr.1- (2016)

3.posms – Vidējā balva Nr.1 brīvās izvēles programma (2009)


LJF kauss ( Mazais aplis)

- Mazā balva(2016) ,

Mazā balva brīvās izvēles programma (2009)

1.posms – Mazā balva – (2016)

2.posms – Mazā balva – (2016)

3.posms – Mazā balva brīvās izvēles programma –(2009)


Cerību kauss

-Shēma Nr.3 / Junioru shēmas – 2016 + Junioru brīvās izvēles programma

1.posms – Komandu shēma Juniori – (2016)

2.posms – Individuālā shēma Juniori –(2016)

3.posms - Junioru brīvās izvēles programma (2009)


Amatieru kauss 2.grupa:

1.posms - Team Competition Children Test (2016)

2.posms - Individual Competition Children Test (2016)

3.posms – Brīvās izvēles programma (programma pielikumā)Amatieru kauss 1.grupa

1.posms – Preliminary Children Test B- 2016 , 20x60m

2.posms – Preliminary Children Test B- 2016, 20x60m

3.posms – Iestāju shēma bērniem - 2009, 20x60m


Bērnu konkurence (2001.-2004.dz.g.)

1.posms – Preliminary Children Test B- 2016, 20x60m

2.posms – Preliminary Children Test B- 2016, 20x60m

3.posms – Iestāju shēma bērniem - 2009, 20x60m


LJF kausa sacensību ietvaros notiks sacensības jaunzirgu konkurencē un konkurencēs „ Open class”

-Shēma Nr.2 – „Open class”- (20.-;15.-;15.-)

-Shēma Nr.1 – „Open class”- (20.-;15.-;15.-)

-Shēma 4 g. v. zirgiem” (2009) - (20.-;15.-;15.-)

-Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2009) - (20.-;15.-;15.-)

-Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2009) - (20.-;15.-;15.-)


STARTA NAUDA

Viens starts – 15.-EUR


BALVU FONDS.

Lielais aplis – (50.-, 45.-,35.-)

Vidējais aplis- (45.-,35.-, 30.-)

Mazais aplis – (45.-,35.-, 30.-)

Cerību kauss –(35.-,30.-, 25.-)

Amatieru kauss 2.grupa - (20.-;15.-;15.-)

Amatieru kauss 1.grupa - (20.-;15.-;15.-)

Bērnu konkurence 1.grupa –(20.-;15.-;15.-)


Ja shēmā piedalās 5 vai mazāk dalībnieki , tad balvu fonds tiek izmaksāts 70% no shēmā noteiktā balvu fonda proporcionāli nolikumā noteiktajam.


APBALVOŠANA


Katrā posmā katrā shēmā apbalvo ar rozetēm, naudas balvām.

Kopvērtējumā – (ieskaitē divi labākie rezultāti – 60% ) apbalvo sekojošās nominācijās: LJF kausā /Lielais aplis/, LJF kausā /Vidējais aplis/, LJF kausā /Mazais aplis/, Cerību kausā ,Amatieru kausā 2.grupa, Amatieru kausā 1.grupa, Bērnu konkurence 1.grupa ar rozetēm , ziediem , balvām, uzvarētājus – ar kausiem .

Kopvērtējumā ieskaita rezultātu pārim jātnieks/zirgs LJF kausā -/Lielais , Vidējais , Mazais aplis/ , Cerību kausā ,Amatieru kausā 2.grupa, Amatieru kausā 1.grupa un Jaunzirgu konkurencē.


Pāris jātnieks /zirgs LJF kausa izcīņā var piedalīties tikai vienā nominācijā.


Shēmā Nr.1 un Shēmā Nr.2 konkurencē „Open class” kopvērtējumā apbalvo (ieskaitē divi labākie rezultāti – 60%) ar rozetēm, ziediem un balvām.

Uzvarētājus nosaka pēc augstākās punktu summas divu posmu kopvērtējumā . vienādu punktu skaita gadījumā kopvērtējumā - augstāka vieta tam sportistam, kuram labāks rezultāts brīvās izvēles programmā

Kopvērtējumā Bērnu konkurence 1.grupa ieskaita rezultātu


Shēmas atrodamas FEI mājas lapā:

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/testsPapildus ar rozetēm katrā posmā tiks apbalvoti:

-jaunie jātnieki „Mazā balva”

-juniori „shēma Nr.3”

-bērni „shēma Nr.2”


RĪCĪBAS KOMITEJA.

Sacensības organizē LJF.

Sacensību tiesnešu kolēģiju nozīmē LJF Prezidijs.


PIETEIKUMI.

Pieteikumi jāiesniedz rakstiskā formā, sūtot uz zemāk minētajiem e-mail, ne vēlāk kā 3 dienas pirms attiecīgā posma sākuma. Ievedamajiem zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasei.

Zirgus ar vietām nenodrošina

LJF sekretariāts - tel./fax: - 67427135; 67426727

e-mail: pieteikumi@leflatvia.lv

e-mail: leflatvia@leflatvia.lv

Mob.tel. - 27040877; 26569349; 29373524