23.07.2016. Reģionālās ieskaites sacensības pajūgu braukšanā „KALNENIEKI - 2016” - „Kalnenieki”, Kalvenes pag., Aizputes nov.

 416661/Kalnenieki_16.pdf (721.60 KB)

 

 416661/FEI Tests 1A.pdf (241.16 KB)

 416661/Shema Nr3.pdf (479.89 KB)