Nolikumi : ARHĪVS : 2016 : 09-12.2016 :

17.09.2016. SEZONAS NOSLĒGUMA SACENSĪBAS IEJĀDĒ-2016 - Kleisti, Rīga

 416932/Sezonas nosl.2016 .docx (12.95 KB)

 Pieteikumu anketa IEJĀDE.xls (10.50 KB)

Shema Nr.1.jpg (1712x1238, 499 KB)

Shema Nr.2/1.jpg (1724x1205, 446 KB) Shema Nr.2/2.jpg (1717x1208, 238 KB)

 Apstiprinu:…………………….. A.Blaus          

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents


SEZONAS NOSLĒGUMA SACENSĪBAS IEJĀDĒ-2016

N O L I K U M S.

Laiks un vieta.

Sacensības notiks 17.septembrī 2016.g.sporta centrā „Kleisti”, Rīga, Kleistu ielā 75.

Sākums plkst.10:00.


Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LR pilsoņi un patstāvīgie iedzīvotāji, kuri ir LJF biedri un sportisti , kuriem ir izsniegta LJF licence.

Sacensību programma.

-Shēma Nr.3 – Preliminary Competition Test - Juniors (2016) /30.-;25.-;15.-/

-Shēma Nr.3 – FEI World Dressage Challenge Advanced Test (2011) /30.-;25.-;15.-/

-Shēma Nr.2 - FEI World Dressage Challenge Elementary Test (2011)

                           Amatieri – /20.-;15.-;15.-/

                           „Open” – /20.-;15.-;15.-/

-Shēma Nr.1 - FEI World Dressage Challenge Preliminary Test - (2011), (20x40m)

                           Amatieri – /20.-;15.-;15.-/

                           „Open” – /20.-;15.-;15.-/

-Paralimpiskā iejāde


Ja shēmā piedalās 5 vai mazāk dalībnieku, tad izmaksā balvu fonds tiek izmaksāts 70% no shēmā noteiktā balvu fonda proporcionāli nolikumā noteiktajam.


Starta nauda.

Viens starts - 15.-EUR

Apbalvošana.

Shēmās Nr.3, Nr.2, Nr.1 shēmās apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, diplomiem, naudas balvām.

Shēma Nr.2 - papildus tiek apbalvoti trīs labākie bērni(2001.- 2004.dz.g.) ar diplomiem un rozetēm

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Sacensību tiesnešu kolēģiju nozīmē LJF Prezidijs.


Pieteikumi.

Pieteikumi jāiesniedz līdz š.g.14.septembrim, plkst. 17:00.

Ievedamajiem zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasei.

LJF sekretariāts – tel./fax.- 67427135

                         e-mail: pieteikumi@leflatvia.lv

                         mob.tel. – 29373524; 27048477


Zirgus ar vietām nenodrošina.