LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF padomes sēdes :

LJF padomes sēdes - 2016

 417175/2016 Protokols 03.02.16 (4).doc (38.00 KB)

 417175/2016 Protokols konkura padome 25.09.16.doc (17.50 KB)

 417175/LJF_protokols.docx (6.38 KB)

 417175/2016 Protokols 01.11.16 (4) (1).doc (38.00 KB)

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

PROTOKOLS

Rīgā

 

LJF iejādes treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

2016.gada 2.februārī 

Nr.1

pulksten 13:00

 

Sēdē piedalās: T.Rozenberga,K.Lisovska,J.Mežnieks,K.Rozīte,S.Penele,A.Kukaine,G.Vilde,I.Krīgere,G.Loja,

A.Mainiece,N.Šakurova,A.Cukermane, S.Karisa, M.Kleinberga, S.Dombrovska

 

 

Sēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale

 

 

 

Sēdes protokolētājs: G.Vilde

 

 

 

Darba kārtība:

1.Starptautisko iejādes sacensību noteikumu tulkojuma apstiprināšana .

2.LJF Nacionālo iejādes noteikumu apstiprināšana.

3.Starptautiskā semināra ESEE iejādē norises nosacījumi. .

4.Dažādi.

 

 

1.T.Rozenberga informē par starptautisko iejādes sacensību tulkojumu.

2.A.Mangale sniedz skaidrojumu par LJF Nacionālo iejādes sacensību noteikumiem.

3.J.Mežnieks informē par semināra ESEE norises gaitu, š.g.29.09.-02.10.

 

Nolemj:

1.Apstiprināt starptautisko iejādes sacensību tulkojumu.

2.Apstiprināt LJF Nacionālos iejādes sacensību noteikumus.

3.Rīkot starptautisko semināru ESEE iejādē š.g.29.09.-02.10., sporta centrā “Kleisti”

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.Mangale

 

 

 

 

 

 

Sēdes protokolētājs

 

G.Vilde

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLS

Rīgā


LJF konkūra treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde.

2016.gada 25.septembrī

Nr.1

pulksten 18:00


Sēdē piedalās: A.Blaus,J.Mežnieks,L.Pētersone,N.Siliņa,G.Siliņš,L.Penele,M.Penelis,A.Bregže,K.Egle,J.Rimeiks,

D.Līvmanis,S.Dombrovska,D.Ozols,Ģ.Bricis, K.Ansone,M.Pinte,S.Šakurovs, J.Lapiņa, K.Baradovska, M.KleinbergaSēdes vadītājs: Biedrības LJF konkūra padomes priekšsēdētāja N.Šakurova
Sēdes protokolētājs: K.Egle
Darba kārtība:

1.Konkursa “LR labākais jātnieks konkūrā-2016” rezultātu analīze.

2.Sacensību kalendārais plāns 2017.

3.Nolikuma “Par sportistu licencēšanas kārtību jātnieku sportā” projekta apspriešana .

4.Dažādi.1.K.Baradovska sniedz konkursa “LR labākais jātnieks konkūrā 2016”rezultātu analīzi.

2.A.Blaus iepazīstina ar sacensību kalendārā plāna 2017 projektu..

3.D.Līvmanis iepazīstina ar nolikuma “Par sportistu licencēšanas kārtību jātnieku sportā” projektu. .


Nolemj:

1.Apstiprināt konkursa “LR labākais jātnieks konkūrā 2016”rezultātus.

2.Apstiprināt apstiprināt sacensību kalendāro plānu 2017.

3.Nodot nolikumu “Par sportistu licencēšanas kārtību jātnieku sportā” darba grupai tālākai izstrādei.Sēdes vadītājs


N.Šakurova

Sēdes protokolētājs


A.Mangale

 


 

 

Latvijas Jātnieku federācijas

Konkūra padomes sēde

2016.20.10.

Rīga,

 

 

Protokolē: LJF Tautas klases sekcijas vadītāja Kate Ansone

 

Sēdi vada: LJF prezidents Agris Blaus

 

Piedalās: LJF valde - Dainis Līvanis, Juris Mežnieks, Māris Millers;

LJF Tautas klases sekcijas vadītāja Kate Ansone;

LJF Poniju sekcijas vadītāja Mārīte Pinte;

LJF Amatieru sekcijas vadītāja Jolanta Lapiņa;

 

Inga Miķelsone, Ivo Miķelsons, Andis Vārna, Dainis Ozols, Antra Ozola, Ilze Krūmiņa, Anna Stafecka, Maira Leja, Līga Pētersone, Natālija Siliņa, Tatjana Rezņuka, Leonards Siņavskis, Laura Penele

 

 

 

Priekšlikumi:

Natālija Siliņa - LR Nacionālo čempionāta konkūrā laiku mainīt uz jūniju.

Nolemj: Atstāt nemainīgi, augusta sākumā. Maršruti nemainās. Ziemas čempionāts varētu sākties janvāra beigās, atkarībā no laikapstākļiem.

 

Priekšlikumi:

Maira Leja - Sakārtot Kleistu sporta centra jāšanas laukumus.

Mārīte Pinte - zāles laukumu pārtaisīt par labu smilšu laukumu.

Jautā: Kate Ansone - kāda ir garantija, ka IZM pagarinās are LJF līgumu, kad laiukumi būs uzlaboti un bāzē ieguldīti lieli līdzekļi? Kādi ir riski?

Skaidro: Agris Blaus - par zāles laukumā jau esošajiem ieguldījumiem, un kādi vēl plānoti. Tiks mēģināts atrast līdzekļus un turpināt uzlabojumus. Domājams, ka IZM pagarinās līgumu arī turpmāk, jo neesot iemesla nepagarināt.

Skaidro Māris Millers - par ieguldījumiem sporta bāžu attīstībā, par inženiertehniskajiem risinājumiem laukumu uzlabošanā, par gruntsūdeņiem. Aptuvenā summa, kas nepieciešama laukumiem esot 200 000 eiro bez tehgnikas vienībām.

Nolemj: LJF iespēju robežās noņemt virskārtu smilšu laukumam, uzbērt jaunu smilti + tekstilu. Zāles laukumam turpināt kaisīt virsū smilti.

 

Priekšlikumi:

Leonards Siņavskis - naudas balvas maršrutos attiecināt uz meistarību, atkarīgi no soda punktiem.

Juris Mežnieks oponē - maršrutus var uzbūvēt arī tā, ka neviens neizlec bez soda punktiem.

Nolemj: atstāt nemainīgu esošo apbalvošanas sistēmu.

 

Jautā: Leonards Siņavskis - vai tas, ka Kristapu Neretnieku nepielaida pie Pasaules kausa izcīņas Rīgā ir saskaņā ar noteikumiem?

Atbild: Dainis Līvmanis - lēmumu pieņēma Pasaules kausa Rīgas posma galvenais tiesnesis un tas ir saskaņā ar noteikumiem. K.Neretnieks noteikumus ir zinājis.

 

Priekšlikumi:

Agris Blaus: likt LJF sacensībām lielāku koeficientu.

Oponē: Kate Ansone - kamēr Kleistos nav sakārtots laukums, tas nav godīgi pret klubiem.

Juris Mežnieks - ieskaites sacensību Nolikumu koriģēt, paredzot, ka ieskaites sacensībās obligāti ir hābūt naudas balvām.

Kate Ansone - uzlikt par pienākumu maršrutlicējam būt atbildīgamn, lai ieskaites sacensībās maršruti būtu atbilstošas grūtības pakāpes un atbilstoši augsti.

Juris Mežnieks - LR Nacionālā čempionāta laika klubi nedrīkst rīkot savas sacensības.

Nolemj:

1. ieskaites sacensību Nolikumu koriģēt, paredzot, ka ieskaites sacensībās obligāti ir hābūt naudas balvām.

2. uzlikt par pienākumu maršrutlicējam būt atbildīgamn, lai ieskaites sacensībās maršruti būtu atbilstošas grūtības pakāpes un atbilstoši augsti.

3. LR Nacionālā čempionāta laika klubi nedrīkst rīkot savas sacensības.

 

 

Priekšlikumi:

Agris Blaus - ieviest sportistu licensēšanas sistēmu. Pamatojums, citās valstīs pirms sezonas katrs jātnieks iegādājas attiecīgu licensi. Lietuvā un Igaunijā maksa ir ļoti lela. Latvijā maksu vajadzētu nioteikt zemāku. Citās valstīs nedrīkst start’;et pat klubu sacensībās, ja nav license.

Ivo Miķelsons - licensēto sportistu sarakstam jābūt publiski pieejamam internetā.

Jautā: Andis Vārna - kāda jēga ir licensēm?

Linda Lejiete - licenses būtu saistītas arī ar ētiku. Ja ir pārkāpums, jātniekam LJF atņem licensi.

Kate Ansone - ja tiek sportistiem likts par licensi maksāt, tad LJF būtu jānodrošina labāka komunikācija starp konkrēto organizāciju un sportistiem, lai uz epastiem tiktu atbildēts laikā utt.

Nolemj (1 PRET, 2 ATTURAS): līdz 14 gadu vecumam par licensi nemaksāt, pārējiem jāmaksā 30 eiro gadā. LJF izstrādās licensēšanas Nolikumu.

 

Priekšlikumi:

Jautā: Agris Blaus - Latvijā nav labu zirgu. Vai ir kādi priekšlikumi, kā situāciju uzlabot? Ar ko tas saistīts - ar problēmām zirgaudzēšanā, ar finansēm vai ar ko citu?

Andis Vārna - piesaistīt cilvēku, kurš meklē finanses starptautisko zirgu atbalstam sacenbsībās un to fiziskās formas uzturēšanai. Tas ļautu īopašniekiem uzreiz nepārdot labos zirgus pie pirmā piedāvājuma.

Laura Penele - atbalstīt vairāk tos jaunie’;sus, kuri jau kaut kur starptautiskās sacensībās startē.

Natālija Siliņa - kaut vai reizi gadā atmaksāt starptautisko sacensību izdevumus jauniešiem.

Nolemj: LJF savu iesopēju robežās atbalstīs starptautiskos startus. Ja kāds piesaistīs naudu sportistiem, LJF dod garantiju, ka šī nauda sasniegs adresātus.

 

Jautā: Kate Ansone - kā jātnieki domā, kā LJF sevi varētu turpmāk vēl pozitīvāk pozicionēt publiski?

Priekšlikumi: Maira Leja - sacensībās mikrofonā vairāk pieminēt zirgu īpa;sniekus un trenerus, zirgu šķirni utt. Nepieciešams vairāk informācijas par jātniekiem un zirgiem.

Nolemj: tiešraides Pasaules kausam un LR Nacionālajam čempionātam. Var jātniekiem likt aizpildīt anketas par saviem zirgiem. Par LJF ikdienas publicitātes organizēšanas atbildīgo turpināt strādāt Katei Ansonei.

 

 

Jautā: Kate Ansone - vai LJF Gada balvu var rīkot citur?

Maira Leja - organizēšana veido pasākumu. Vajag video, arī par jāšanas vēsturi.

Līga Pētersone - kaut ko vajag main īt saturiski, inbteresantāk, piesaistīt jātniekus/mūziķus Egilu Broku, Uģi Miezīti.

Nolemj: par LJF Gada balvas saturisko organizēšanas atbildīgo iecelt Kati Ansoni

 

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

PROTOKOLS

Rīgā

 

LJF iejādes treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde. 

2016.gada 1.novembrī 

Nr.2

pulksten 18:00

 

Sēdē piedalās: T.Pētersone,T.Rozenberga,K.Lisovska,J.Mežnieks,K.Rozīte,S.Penele,A.Kukaine,G.Vilde,I.Krīgere,

G.Loja,S.Dombrovska,A.Marčenkova,G.Baumane, I.Saļma,A.Mainiece, N.Šakurova, A.Cukermane, S.Karisa, M.Kleinberga

 

 

Sēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale

 

 

 

Sēdes protokolētājs: G.Vilde

 

 

 

Darba kārtība:

1.Konkursa “LR labākais jātnieks iejādē-2016” rezultātu  analīze.

2.Sacensību kalendārais plāns 2017.

3.BDL -2017  .

4.Dažādi.

 

 

1.I. Krīgere sniedz konkursa “LR labākais jātnieks iejādē 2017”rezultātu analīzi.

2.A.Mangale iepazīstina ar sacensību kalendārā plāna 2017 projektu..

3.M.Kleinberga iesaka iekļaut BDL 2017 jauno jātnieku shēmas .

 

Nolemj:

1.Apstiprināt konkursa “LR labākais jātnieks iejādē 2017”rezultātus.

2.Apstiprināt apstiprināt sacensību kalendāro plānu 2017.

3.Pieņemt M.Kleinbergas ieteiktos labojumus BDL 2017 nolikumā

 

 

Sēdes vadītājs

 

A.Mangale

 

 

 

Sēdes protokolētājs

 

G.Vilde

 

 

LJF padomes sēdes - 2015

LJF padomes sēdes - 2014

LJF padomes sēdes - 2013

LJF padomes sēdes - 2012

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX