Nolikumi : ARHĪVS : 2017 : 01-04.2017 :

4-5.02.2017. LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2017- I posms - Kleisti, Rīga

 417219/z.cempionats 2017-I posms.v2.doc (34.00 KB)

 Pieteikumu anketa 2016.xls (21.00 KB)

 Sacensību sākums: 4.02. - plkst. 9:00; 5.02. - plkst. 10:00.

 

Apstiprinu                       

LJF prezidents Agris Blaus

LATVIJAS ZIEMAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ-2017- I posms

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»N O L I K U M SLaiks un vieta.

4-5.02.2017. g. sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Kleistu ielā 75.

Sacensību sākums: 4.02. - plkst. 9:00; 5.02. - plkst. 10:00.

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.Sacensību programma. 4.02.2017. 9:00


Maršruts Nr.1.

                                     

100 cm (Art.274.5.6.) Sacensības divās fāzēs.  Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 5g.v.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


Maršruts Nr.2.

105 cm (Art.238.2.1) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


 Maršruts Nr.3.

115/120 cm (Art.274.5.3.) Sacensības divās fāzēs, ar handikapu.  Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


Maršruts Nr.4.

120 cm (Art.269.5.) Akumulācijas sacensības ar Džokeri. Bez ierobežojumiem.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


Maršruts nr.5.

130 cm (Art.238.2.2.) Klasiskais ar vienu pārlekšanu uz laiku. Ieskaites maršruts 1. grupas (pieaugušie) sportistiem.

€ (100,-80,-60,-40,-20,-15,-)

 

Maršruts nr.6.

 115/120 cm (Art.274.5.3.) Sacensības divās fāzēs. Ieskaites maršruts 2. (juniori) un 3.(jaunie jātnieki) grupas sportistiem.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


5.02.2017. 10:00


Maršruts Nr.7.

                                     

90 cm (Art.274.5.3.) Sacensības divās fāzēs. Bez ierobežojumiem.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


Maršruts Nr.8.

100 cm (Art.238.2.1) Ātruma maršruts. Ieskaites maršruts 8. grupas (amatieri) sportistiem.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


 Maršruts Nr.9.

105 cm (Art.274.5.6) Sacensības divās fāzēs( pirmajā fāzē līdz 100 cm, otrajā līdz 105 cm). Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fāzēs. Ieskaites maršruts 4. grupas (bērni) sportistiem.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


Maršruts Nr.10.

110 cm (Art.269.5.) Akumulācijas sacensības ar Džokeri uz laiku un ar pārlekšanu. Bez ierobežojumiem.

€ (60,-40,-30,-20,-15,-15,-)


Maršruts nr.11.

120 cm (Art.238.2.2.) Klasiskais ar vienu pārlekšanu uz laiku. Sacensību organizatori ir tiesīgi maršrutu atcelt, ja piesakās mazāk kā 12 dalībnieki. Bez ierobežojumiem.

€ (80,-60,-40,-20,-15,-15)

 


Visos maršrutos kontrolātrums distancē tiek noteikts 325m/ min.

Apbalvošana.

Katrā maršrutā 1-6 v. ieguvējus apbalvo ar naudas balvām, diplomiem un rozetēm. Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā un, kā arī 5g.v. un 6/7 gadīgo zirgu konkurencē piecu posmu kopvērtējumā apbalvo ar kausiem un medaļām. Ieskaites maršruti Ziemas čempionāta kopvērtējumam - Nr.1, 3, 5, 6, 8, 9.

Ja maršrutā piedalās mazāk par 12 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 70% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam. Ja maršrutā piedalās mazāk par 6 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 50% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam.

Ja jātnieks piecu posmu ieskaites maršrutos Nr. 5, 6, 8 un 9 startē ar vairākiem zirgiem, tad punktus piešķir jātniekam ar zirgu, kuru viņš pirms starta piesaka kā pirmo. Jaunzirgu maršrutos Nr. 1 un 3 jātniekam punktus piešķir ar katru startējošu  zirgu.  Vienādu punktu skaita gadījumā pēdējā posma ieskaites maršruta rezultāts ir noteicošais. Ziemas čempionāta kopvērtējumā tiek ieskaitīti četri labākie sportista rezultāti.Punktu piešķiršanas tabula:

1v.-21 p.;2v.-18 p.;3v.-16;4v.-14 p.; 5v.-12 p.; 6v.-10 p.; 7v.- 9 p.; 8v.- 8 p.; 9v.- 7 p.;

10v.- 6 p.; 11v.- 5 p.; 12v. – 4 p.; 13v.- 3 p.; 14v.- 2 p.; 15v.- 1p.;

Starta nauda.

Viens starts 15 EUR, ja pieteikums veikts laicīgi un 20 EUR, ja pieteikums tiek izdarīts pēc noteiktā laika (skat. zemāk). Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 min. pirms maršruta.

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Galvenais tiesnesis - Dainis Līvmanis (Starptautiskā kategorija)

Maršrutu sastādītājs - Sergejs Šakurovs (Starptautiskā kategorija)

Galvenā sekretāre - Natālija Šakurova (Nacionālā kategorija)Pieteikumi jāiesniedz līdz 3.02.plkst.12.00., E-pasts– pieteikumi@leflatvia.lv.

Uzmanību! Pieteikumi jāiesniedz tikai uz LJF veidlapas.

Fax – 67427135, pieteikuma anketa pielikumā.

Ievedamajiem zirgiem jābūt zirgu pasei. Par zirgu izvietošanu tālr. 29423300 (I.Gabaliņa)