Nolikumi : ARHĪVS : 2017 : 01-04.2017 :

11.03,[25.03].2017. LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2017 pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem - Kleisti, Rīga

 417263/LR ziemas cemp. iejade 2017.v2.doc (52.00 KB)

 Pieteikumu anketa IEJADE.xls (10.50 KB)

zimejums Nr.1.jpg (1691x1253. 474 KB)

zimejums Nr.2.jpg (1744x1304. 507 KB)

Sakarā ar lielo dalībnieku skaitu LR ziemas čempionāta iejādē sacensību sākums
š.g. 25.martā plkst.9:00

 

Apstiprinu:…………………….. A.Blaus

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents


LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2017

/pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem/

N O L I K U M S


Laiks un vieta.

Sacensības notiks divos posmos.

1.posms – 11.marts 2017.g.,sporta bāze „Kleisti”, Rīga, Kleistu iela 75.

2.posms – 25.marts 2017.g.,sporta bāze „Kleisti”, Rīga, Kleistu iela 75.

Sacensību sākums plkst.10:00

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

Sacensību programma.

Pieaugušie.

-1.posms

-Vidējā balva II - (2017) - (50.-,40.-,35.-)

- Vidējā balva I - (2017) - (40.-,35.-,30.-)

- Mazā balva - (2017) - (40.-,35.-,30.-)

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors- (2017), (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.2 -Team Competition Test Children - (2016), (20.-, 15.-, 10.-)

- Shēma Nr.1 - Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m;

(bērni, amatieri, „0pen”) (15.- ,10.-,10.-)


-2.posms

- Grand Prix - (2017) - (50.-,40.-,35.-)

- Vidējā balva I - (2017) - (40.-,35.-,30.-)

- Mazā balva - (2017) - (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.3- Team Competition Test Juniors-(2017) - (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.2- Individual Competition Test Children (2016) - (20.-, 15.-, 10.-)

- Shēma Nr.1- Iestāju bērnu shēma (2009),skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (15.-,10.- ,10.-) (bērni, amatieri, „Open”)


Jaunie jātnieki(līdz 21g.)

-1.posms- Preliminary Competition Test Young Riders-(2017) - (25.-,20.-, 15.-)

-2.posms- Mazā balva (Prix St.George)-(2017) - (25.-20.-,15-)


Juniori (līdz 18 g.)

-1.posms - Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test Juniors- (2017), (20.-,15.-,15.-)

-2.posms - Shēma Nr.3- Team Competition Test Juniors - (2017), ( 20.-,15.-,15.-)


Bērni (12-15g, 2002.-2005.dz.g.))

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m; (15.-, 10.-,10.-)

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Iestāju bērnu shēma (2009) Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (15.- ,10.-, 10.-)


Amatieri (16 g un vecāki) 2.grupa un „Open”

- 1.posms-Shēma Nr.2 - Team Competition Test Children (2016). (20.-,15.-, 10.-)

- 2.posms-Shēma Nr.2 – Individual Competition Test Children (2016). - (20.-,15.-,10.-)

Amatieri (16 g un vecāki) 1.grupa un „open”

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Iestāju bērnu shēma (2009) Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m (15.- ,10.-,10.-)

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Iestāju bērnu shēma (2009) Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (15.- ,10.-, 10.-)


Shēmas atrodamas FEI mājas lapā:

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests


Sacensības tiek organizētas saskaņā ar Starptautiskajiem iejādes sacensību noteikumiem (2016) un LJF Vispārējiem iejādes sacensību noteikumiem.


Ja shēmā piedalās 5 vai mazāk dalībnieki, tad balvu fonds tiek izmaksāts 70% no shēmā noteiktā balvu fonda proporcionāli nolikumā noteiktajam.


Starta nauda.

- Viens starts – 15.-EUR


Apbalvošana.

Pieaugušo konkurencē katrā posmā katrā shēmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.

Jauno jātnieku, junioru, bērnu, amatieru konkurencē katrā posmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.


LR ziemas čempiona titulu izcīna pēc Vidēja II + Grand Prix ( ja rezultāts 60% tiek pieskaitīti 3%) un Mazā balva, Vidējā I

LR Ziemas čempiona titulu pieaugušo konkurencē izcīna pēc divu labāko posmu kopvērtējuma % . Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām; shēmās Nr.3 un shēmā Nr.2 pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)

LR Ziemas čempiona titulu jauno jātnieku konkurencē izcīna pēc divu labāko posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


LR Ziemas čempiona titulu junioru konkurencē izcīna pēc divu labāko posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


LR Ziemas čempiona titulu bērnu konkurencē izcīna shēmā Nr.1, laukums 20x40m pēc divu labāko posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


LR Ziemas čempionāta uzvarētāja titulu amatieru konkurencē izcīna shēmā Nr.1 un shēmā Nr.2( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) , pēc divu labāko posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā (( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

(Uzvarētāja titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 60%)


Shēmā Nr.2 – katrā posmā papildus tiek apbalvoti trīs labākie bērni ar rozetēm.


Viens zirgs vienā dienā var startēt ne vairāk divās shēmās.

Shēmā Nr.1, Nr.2 un Shēmā Nr.3 var piedalīties pāris jātnieks/zirgs , kuri pēdējo divu gadu laikā nav startējuši augstāka līmeņa shēmās.


Katrā nominācijā (pieaugušie, jaunie jātnieki, juniori, bērni, amatieri, “open”) uzvarētājus nosaka pēc augstākās procentu summas divu posmu kopvērtējumā.

Vienādu punktu skaita gadījumā kopvērtējumā – augstāka vieta tam sportistam , kuram labāks rezultāts pēdējā posmā .


Ja dalībnieks startē ar vairākiem zirgiem vienā un tai pašā nominācijā, tad čempiona/uzvarētāja nosaukuma izcīņā tiek ieskaitīts labākais rezultāts pārim jātnieks/zirgs.


Jauno jātnieku un junioru konkurencē atļauts startēt ar laužņu vai trenžu iemauktiem pēc dalībnieka izvēles.


Steka lietošana sacensību laikā atļauta.

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Sacensību tiesnešu kolēģiju nozīmē LJF Prezidijs.


Pieteikumi.

Pieteikumus sūtīt:

e-mail: pieteikumi@leflatvia.lv


Nepilnīgi aizpildītas pieteikumu anketas netiks pieņemtas.


1.posms – 8.marts plkst.21:00

2.posms – 22.marts plkst.21:00


Kontaktpersona – Anita Mangale , tel. 29373524; tel.27048477

Ievedamajiem zirgiem jābūt LR zirgu pasei.

Informācija par zirgu izvietošanu: tālrunis – 29423300 (I.Gabaliņa)