Nolikumi : ARHĪVS : 2017 : 05-08.2017 :

29-30.04,27.05,6.08.2017. LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2017.g - Kleisti, Rīga

 417398/LJF KAUSS IEJADE 2017.v2.doc (49.50 KB)

 Pieteikumu anketa IEJADE.xls (10.50 KB)

 LJF kauss iejade 2017 Brivas izveles programma 2.grupa

 Iestāju shēma bērniem 2009.jpg

 

Apstiprinu:……........................A.Blaus

LJF prezidents


LJF kausa izcīņas sacensības iejādē – 2017.g.

N O L I K U M S

LAIKS UN VIETA.

Sacensības notiek trijos posmos 4 līmeņos/ LJF kauss, Vidējais aplis, Mazais kauss, Cerību kauss/ laika periodā no 2017.g. 29.aprīļa līdz 10.augustam.

1.posms – 29.-30.aprīlis 2017.g. - Rīga, Kleistu iela 75

2.posms – 27.maijs 2017.g. - Rīga, Kleistu iela 75

3.posms – 06.augusts 2017.g.- Rīga, Kleistu iela 75

Sacensību sākums plkst.10:00.


Sacensības tiek organizētas saskaņā ar Starptautiskajiem iejādes sacensību noteikumiem(2016) un LJF Vispārējiem iejādes sacensību noteikumiem.


DALĪBNIEKI. Sacensībās piedalās LJF biedri


SACENSĪBU PROGRAMMA.

LJF kauss( Lielais aplis)

-Vidējā II (2017), Grand Prix (2017),Grand Prix Brīvās izvēles programma(2009).

1.posms – Vidējā balva II – (2017)

2.posms– Grand Prix - (2017) / Vidējā II (2017)

3.posms– Grand Prix Brīvās izvēles programma(2009).

LJF kauss ( Vidējais aplis)

- Mazā balva(2017) , Vidējā balva I (2017),

Vidējā balva I brīvās izvēles programma (2009)

1.posms – Mazā balva – (2017)

2.posms – Vidējā balva Nr.1- (2017)

3.posms – Vidējā balva Nr.1 brīvās izvēles programma (2009)


LJF kauss ( Mazais aplis)

- Mazā balva(2017) , Preliminary Young Rider Test (2017)

Mazā balva brīvās izvēles programma (Young Riders)(2009)

1.posms – Mazā balva – (2017) / Preliminary Young Rider Test (2017)

2.posms – Mazā balva – (2017)

3.posms – Mazā balva brīvās izvēles programma (Young Riders) –(2009)


Cerību kauss

-Shēma Nr.3 / Junioru shēmas – 2017 + Junioru brīvās izvēles programma (2009)

1.posms – Iestāju shēma Juniori – (2017)

2.posms – Komandu shēma Juniori –(2017)

3.posms - Junioru brīvās izvēles programma (2009)


Amatieru kauss 2.grupa:

1.posms - Team Competition Children Test (2016)

2.posms - Individual Competition Children Test (2016)

3.posms – Brīvās izvēles programma (programma pielikumā)Amatieru kauss 1.grupa

1.posms – Preliminary Children Test B- 2016 , 20x60m

2.posms – Preliminary Children Test B- 2016, 20x60m

3.posms – Iestāju shēma bērniem - 2009, 20x60m


Bērnu konkurence (2002.-2005.dz.g.)

1.posms – Preliminary Children Test B- 2016, 20x60m

2.posms – Preliminary Children Test B- 2016, 20x60m

3.posms – Iestāju shēma bērniem - 2009, 20x60m


LJF kausa sacensību ietvaros notiks sacensības jaunzirgu konkurencē un konkurencēs „ Open class”

-Shēma Nr.2 – „Open class”- (20.-;15.-;15.-)

-Shēma Nr.1 – „Open class”- (20.-;15.-;15.-)

-Shēma 4 g. v. zirgiem” (2016) - (20.-;15.-;15.-)

-Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2016) - (20.-;15.-;15.-)

-Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2016) - (20.-;15.-;15.-)

-Iestāju shēma 7g.v. zirgiem (2016) - (20.-:15.-;15.-)


STARTA NAUDA

Viens starts – 15.-EUR


BALVU FONDS.

Lielais aplis – (50.-, 45.-,35.-)

Vidējais aplis- (45.-,35.-, 30.-)

Mazais aplis – (45.-,35.-, 30.-)

Cerību kauss –(35.-,30.-, 25.-)

Amatieru kauss 2.grupa - (20.-;15.-;15.-)

Amatieru kauss 1.grupa - (20.-;15.-;15.-)

Bērnu konkurence 1.grupa –(20.-;15.-;15.-)


Ja shēmā piedalās 5 vai mazāk dalībnieki , tad balvu fonds tiek izmaksāts 70% no shēmā noteiktā balvu fonda proporcionāli nolikumā noteiktajam.


APBALVOŠANA


Katrā posmā katrā shēmā apbalvo ar rozetēm, naudas balvām.

Kopvērtējumā – (ieskaitē divi labākie rezultāti – 60% ) apbalvo sekojošās nominācijās: LJF kausā /Lielais aplis/, LJF kausā /Vidējais aplis/, LJF kausā /Mazais aplis/, Cerību kausā ,Amatieru kausā 2.grupa, Amatieru kausā 1.grupa, Bērnu konkurence 1.grupa ar rozetēm , ziediem , balvām, uzvarētājus – ar kausiem .

Kopvērtējumā ieskaita rezultātu pārim jātnieks/zirgs LJF kausā -/Lielais , Vidējais , Mazais aplis/ , Cerību kausā ,Amatieru kausā 2.grupa, Amatieru kausā 1.grupa un Jaunzirgu konkurencē.


Pāris jātnieks /zirgs LJF kausa izcīņā var piedalīties tikai vienā nominācijā.

Ja dalībnieks startē ar vairākiem zirgiem vienā un tai pašā nominācijā ,tad uzvarētāja nosaukuma izcīņā tiek ieskaitīts labākais rezultāts pārim jātnieks/zirgs.

Viens zirgs vienā dienā var startēt ne vairāk kā divās shēmās.

Steka lietošana atļauta tikai iesildes laikā.


Shēmā Nr.1 un Shēmā Nr.2 konkurencē „Open class” kopvērtējumā apbalvo (ieskaitē divi labākie rezultāti – 60%) ar rozetēm, ziediem un balvām.

Uzvarētājus nosaka pēc augstākās punktu summas divu posmu kopvērtējumā . vienādu punktu skaita gadījumā kopvērtējumā - augstāka vieta tam sportistam, kuram labāks rezultāts brīvās izvēles programmā

Kopvērtējumā Bērnu konkurence 1.grupa ieskaita rezultātu


Shēmas atrodamas FEI mājas lapā:

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/testsPapildus ar rozetēm katrā posmā tiks apbalvoti:

-jaunie jātnieki „Mazā balva”

-juniori „shēma Nr.3”

-bērni „shēma Nr.2”


RĪCĪBAS KOMITEJA.

Sacensības organizē LJF.

Sacensību tiesnešu kolēģiju nozīmē LJF Prezidijs.


PIETEIKUMI.

Pieteikumi jāiesniedz rakstiskā formā, sūtot uz zemāk minētajiem e-mail, ne vēlāk kā 3 dienas pirms attiecīgā posma sākuma. Ievedamajiem zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasei.

Zirgus ar vietām nenodrošina

LJF sekretariāts - tel./fax: - 67427135; 67426727

e-mail: pieteikumi@leflatvia.lv

Mob.tel. - 27048477; 26569349; 29373524