Nolikumi : ARHĪVS : 2017 : 05-08.2017 :

17.06,[13.08].2017. „DROSTALU” KAUSS IEJĀDĒ 2017 - „Drostalās”, Iecavas nov.

 417581/Drostalu Kauss Iejade 2017 (1).doc (221.50 KB)

 Pieteikumu anketa IEJADE.xls (10.50 KB)

Vadības shēma

 
SACENSĪBAS JĀTNIEKU SPORTA IEJĀDES DISCIPLĪNĀ

„„DROSTALU” KAUSS IEJĀDĒ 2017”

Mērķis:

Rīkot Iecavas novadā LR ieskaites posmu sacensības Jātnieku sporta Iejādes disciplīnā, popularizēt jātnieku sportu kā veselīgu un videi draudzīgu sporta veidu.

Laiks un norises vieta:

Iecavas novada „Drostalās”:

1.posms 2017.gada 17.jūnijā plkst. 9:00

2.posms 2017.gada 13. augustā plkst. 9:00

Sacensības tiek organizētas saskaņā ar FEI iejādes disciplīnas noteikumiem un Vispārējiem noteikumiem LJF Vispārējiem iejādes sacensību noteikumiem.

Dalībnieki : Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

Sacensību un iesildes laukumos smilšu segums.

Rīkotāji:

Sporta klubs „Drostalas” sadarbībā ar Iecavas novada domi un Latvijas Jātnieku federāciju.

Tiesneši:

Sacensību galvenā tiesnese – Anita Mangale

Sacensību galvenā sekretāre – Tatjana Sadovina

Sacensību tiesneses :

Gita Zaķe, Sandra Karisa, Tatjana Maļikova, Kristīne Lisovska, Ginta Vilde

Sacensību programma 1.posmam:

Sacensību sākums plkst.9:00

Mazā balva - (2017) (45.-, 35.-, 30.-)

Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors (2017) (35.-, 30.-, 25.-)

Shēma Nr.2 - Team Competition Children Test (2016) (20.-, 15.-, 15.-)

Shēma Nr.1 - Preliminary Children Test A (2016) (20.-, 15.-, 15.-)

-Jaunzirgu shēmas :

Shēma 4g.v. zirgiem (2016)

Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2016)

Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2016)

Iestāju shēma 7g.v. zirgiem (2016)


Shēmas atrodamas FEI mājas lapā:

http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests

Vadības shēma. (Soļu un rikšu gaitās, zīmējums tiks publicēts 2 nedēļas pirms sacensībām)

Sacensību programma 2.posmam:

Sacensību sākums plkst.9:00

Mazā balva - (2017) (45.-, 35.-, 30.-)

Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors (2017) (35.-, 30.-, 25.-)

Shēma Nr.2 - Team Competition Children Test (2016) (20.-, 15.-, 15.-)

Shēma Nr.1 - Preliminary Children Test B (2016) (20.-, 15.-, 15.-)

-Jaunzirgu shēmas :

Shēma 4g.v. zirgiem (2016)

Iestāju shēma 5g.v. zirgiem (2016)

Iestāju shēma 6g.v. zirgiem (2016)

Iestāju shēma 7g.v. zirgiem (2016)

Vadības shēma. (Soļu un rikšu gaitās, zīmējums tiks publicēts 2 nedēļas pirms sacensībām

Starta nauda:

  • viens starts - 15,00 EUR

  • viens starts vadības shēmā - 10,00 EUR • Shēmās Nr.1 un Nr.2 bērnu (2002.-2005.dz.g.), amatieru un pieaugušo konkurences.

 • Katrā posmā shēmās “Mazā balva”, shēma Nr.3, shēma Nr.2, shēma Nr.1 tiks apbalvoti 25% dalībnieku ar diplomiem, rozetēm, ziediem, naudas un sponsoru balvām, jaunzirgu shēmās 25% dalībnieku tiks apbalvoti ar diplomiem , rozetēm, ziediem un sponsoru balvām.

 • Papildus ar rozetēm katrā posmā tiks apbalvoti:

  • Jaunie jātnieki “Mazā balva”

  • Juniori “shēma Nr.3

 • Ja shēmā piedalās 5 vai mazāk dalībnieki, tad balvu fonds tiek izmaksāts 70% apmērā no shēmā noteiktā balvu fonda proporcionāli nolikumā noteiktajam.

 • Viens zirgs vienā dienā var startēt ne vairāk kā divās shēmās.

 • Steka lietošana startējot pēc dalībnieka izvēles.

 • Visi Vadības shēmas dalībnieki pēc startiem tiks apbalvoti ar diplomiem un rozetēm.

 • Sacensību laikā darbosies bufete.Pieteikumus sūtīt uz e-mail: pieteikumi@leflatvia.lv

1.posmam - līdz 14.jūnijam plkst. 21:00

2.posmam - līdz 9.augustam plkst. 21:00

Pieteikumi, iesūtīti pēc norādītā laika, var netikt pieņemti!

Starta kārtība būs apskatāma www.ljf.lv un https://www.facebook.com/drostalas/
Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā!

Sacensības apkalpos ārsta palīdze Aija Zelča – Logina, tālr. 26553863.

Sacensību veterinārārste Linda Ansone, tālr. 29145430

Ievestajiem zirgiem jābūt Latvijas zirgu pasēm ar obligātajiem izmeklējumiem.

Zirgu pases tiks pārbaudītas!

Zirgus ar vietām nenodrošina!

Iejādes laukuma aprīkojums iegādāts ar ELFLA līdzfinansējumu!