Nolikumi : ARHĪVS : 2017 : 05-08.2017 :

29.07.2017. „CESVAINES KAUSS” - „Pakavs”, Cesvaines nov.

 417645/Pakavs nolikums 29.07.2017 (1).docx (61.78 KB)

 Pieteikumu anketa 2016.xls (21.00 KB)

 


Jātnieku sporta sacensības


„CESVAINES KAUSS”NOLIKUMS

Laiks un vieta.

29.07.2017.g. Plkst. 11,00 – Cesvaines novada „Pakavos”


Dalībnieki : Sacensībās var piedalīties visi Latvijas un citu valstu sportisti.


Laukuma segums : Zālājs 50x70m

Iesildes laukums: zālājs


Maršruts Nr.1 60 cm ( Art. 238.2.1, A Tabula) Bez ierobežojumiem.

Sacensības uz laiku.

(60;50;40;30;25;20;)


Maršruts nr.2 80 cm ( Art. 2382.1, A Tabula) Bez ierobežojumiem.

Sacensības uz laiku.

(80;70;60;50;40;30;)


Maršruts nr.3 100 cm ( Art. 271.C Tabula) Bez ierobežojumiem.

Brīvas izvēles maršruts.

(100;80;70;50;40;30;)


Maršruts nr.4 110 cm ( Art. 269.5, A Tabula) Bez ierobežojumiem.

Akumulācijas sacensības uz laiku, bez pārlekšanas.

(120;90;70;60;50;40;)


Maršruts nr.5 120 cm ( Art. 238.2.2, A Tabula) Bez ierobežojumiem.

Sacensības uz laiku, bet pie vienāda soda punktu skaita pretendentiem uz pirmo vietu, notiek viena pārlekšana uz laiku.

( 200;150;100;80;70;50;)


Apbalvošana : Pirmo sešu vietu ieguvējus apbalvo ar rozetēm, diplomiem un naudas balvām.


Starta nauda : Viens starts 15,- EUR. Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 min. pirms maršruta.


Rīcības komiteja :


Sacensības organizē Jātnieku sporta klubs „PAKAVS”


Galvenais tiesnesis: Sana Līvmane

Maršruta sastādītājs: Sintija Orlova


Pieteikumi Pieteikumi jāiesniedz elektoniski uz pievienotās LJF pieteikumu veidlapas līdz 28.07.2017., plkst. 12.00E – pasts –sana.livmane@inbox.lv (mob. 29188430) un kopiju uz juksabiruta@inbox.lv (mob.t. 26481068)

Katrs dalībnieks uzņemas personīgu atbildību par negadījumiem sacensību laikā. Jātniekiem līdz 16 gadiem ieskaitot, drošības veste obligāta!