Nolikumi : ARHĪVS : 2017 : 09-12.2017 :

9-10.09.2017. Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes jātnieku sportā 2017.gada - Kleisti, Rīga

 417890/RC un JM_2017.v2.doc (52.50 KB)

 Pieteikumu anketa IEJADE.xls (10.50 KB)

 Pieteikumu anketa KONKURS.xls (21.00 KB)

Sacensības konkūrā notiks uz smilšu laukuma

Pieteikumus konkūra sacensībam jānosūtīt līdz sestdienai 9.09 plkst.14:00

 
Rīgā

2017.gada ___._______
Rīgas atklātā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu

jātnieku sportā 2017.gada nolikums


I. Vispārīgie jautājumi 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes jātnieku sportā 2017.gadā (turpmāk –Sacensības).


 1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt jātnieku sportu Rīgā.


 1. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus jātnieku sportā konkūrā un iejādē.


 1. Sacensības organizē biedrība “Latvijas Jātnieku federācija” (turpmāk – Organizators) reģ. Nr. LV40008023139 sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk - Departaments). Organizatora atbildīgā persona Anita Mangale (mob.tel. 29373524).


II. Sacensību norises vieta un laiks


 1. Sacensības notiek 2017.gada 9.septembrī (iejāde) un 2017. gada 10.septembrī (konkūrs – šķēršļu pārvarēšana) Latvijas Jātnieku federācijas sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Kleistu ielā 75.


 1. Sacensību sākums:

6.1. 2017.gada 9. septembrī plkst. 10:00;

6.2. 2017.gada 10. septembrī plkst.10:00.


 1. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnēs www.leflatvia.lv un www.sports.riga.lv.


III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi


 1. Sacensības 9. septembrī iejādē norisinās šādās disciplīnās un vecuma grupās:

8.1. Rīgas čempionāts: „Mazā balva” (2017) (piedalīšanās bez vecuma ierobežojumiem);

8.2. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes:

8.2.1. shēma Nr.1 – Preliminary Children Test A” (2016) sacensību laukums 20x60m (piedalās bērni līdz 15 gadiem),

8.2.2. shēma Nr.3 – Iestāju shēma – juniori (2017) (piedalās juniori līdz 18 gadu vecumam).


 1. Sacensības 10. septembrī konkūrā norisinās šādās disciplīnās un vecuma grupās:

9.1. Rīgas čempionāts: Maršruts Nr.5 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 130cm (piedalīšanās bez vecuma ierobežojumiem);

9.2. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes:

9.2.1. maršruts Nr.1 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 60cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam ar 1.grupas ponijiem),

9.2.2. maršruts Nr.2 (Art. 238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 90cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam ar 1. un 2.grupas ponijiem),

9.2.3. maršruts Nr.3 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 110cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam),

9.2.4. maršruts Nr.6 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 120/125cm (piedalās juniori līdz 18 gadu vecumam un jaunie jātnieki līdz 21 gadu vecumam).


 1. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Jātnieku federācijas (FEI) un LJF noteikumiem.


 1. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 29493765 (sacensību galvenais tiesnesis konkūrā – šķēršļu pārvarēšanā) 29373524 (Sacensību galvenais tiesnesis iejādē) vai e-pastu: leflatvia@leflatvia.lv.


 1. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.


IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām


 1. Pieteikumus dalībai Sacensībām iejādē nosūtīt līdz 2017. gada 6.septembrim plkst. 21:00 uz epastu: pieteikumi@leflatvia.lv.


 1. Pieteikumus dalībai Sacensībām konkūrā nosūta līdz 2017. gada 8.septembrim plkst. 12.00 uz epastu: pieteikumi@leflatvia.lv.


 1. Pieteikuma oriģinālu iesniedz Sacensību dienā sekretariātā.


 1. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu.


 1. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.


 1. Zirgu veterinārajai dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


 1. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana


 1. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus konkūra maršrutos un iejādes shēmās ar Departamenta medaļām, diplomiem un Organizatora kausiem.Biedrības „Latvijas Jātnieku federācija ”

prezidents

A.Blaus

SASKAŅOTS

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece


_______________D.Vīksna


2017.gada __. ________