LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF padomes sēdes :

LJF padomes sēdes - 2017

 418106/2017 Protokols 03.02.17 (4).doc (38.50 KB)

 418106/2017 Protokols konkura padome 07.02.17.doc (35.00 KB)

 418106/2017 Protokols 04.04.17 (4) (1).doc (38.50 KB)

 418106/2017 Protokols konkura padome 20.06.17.doc (36.50 KB)

 418106/2017 Protokols 10.08.17 (4).doc (39.00 KB)

 418106/Protokols_PB 04.11.17.doc (39.50 KB)

 418106/2017 Protokols 28.11.17 (4).doc (39.00 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLS

Rīgā2017.gada 3.februārī

Nr.1

pulksten 13:00


Sēdē piedalās: T.Rozenberga,K.Lisovska,J.Mežnieks,K.Rozīte,S.Penele,A.Kukaine,G.Vilde,I.Krīgere,G.Loja,S.Dombrovska,

A.Mainiece,N.Šakurova,A.Cukermane, S.Karisa, M.KleinbergaSēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale
Sēdes protokolētājs: G.Vilde


Darba kārtība:

1.Starptautisko iejādes sacensību noteikumu tulkojuma apstiprināšana .

2.LJF Nacionālo iejādes noteikumu apstiprināšana.

3.Starptautiskā semināra ESEE iejādē norises nosacījumi. .

4.Dažādi.1.T.Rozenberga informē par starptautisko iejādes sacensību tulkojumu.

2.A.Mangale sniedz skaidrojumu par LJF Nacionālo iejādes sacensību noteikumiem.

3.J.Mežnieks informē par semināra ESEE norises gaitu, š.g.29.09.-02.10.


Nolemj:

1.Apstiprināt starptautisko iejādes sacensību tulkojumu.

2.Apstiprināt LJF Nacionālos iejādes sacensību noteikumus.

3.Rīkot starptautisko semināru ESEE iejādē š.g.29.09.-02.10., sporta centrā “Kleisti”Sēdes vadītājs


A.Mangale

Sēdes protokolētājs


G.Vilde

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLS

Rīgā


LJF konkūra treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde.

2017.gada 07.februārī

Nr.1

pulksten 18:00


Sēdē piedalās: A.Blaus,S.ŠakurovsJ.Mežnieks,L.Pētersone,K.Lisovska,D.Līvmanis, S.Dombrovska,A.Šakurovs,M.Pinte,N.Šakurova, I.Gabaliņa,K.Baradovska, M.KleinbergaSēdes vadītājs: Biedrības LJF konkūra padomes priekšsēdētāja N.Šakurova
Sēdes protokolētājs: M.Kleinberga


Darba kārtība:

1.LJO 2017

2.Nolikuma “LJF kauss konkūrā 2017”projekta apspriešana.

3.Dažādi.1.D.Līvmanis iepazīstina ar LJO 2017 nolikumu.

2.A.Blaus iepazīstina ar nolikuma “LJF kauss konkūrā 2017” projektu..Nolemj:

1.Pieņemt zināšanai informāciju par LJO 2017.

2.Apstiprināt apstiprināt nolikumu “LJF kauss konkūrā 2017”.
Sēdes vadītājs


N.Šakurova

Sēdes protokolētājs


M.Kleinberga

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLS

Rīgā2017.gada 04.aprīlī

Nr.2

pulksten 13:00


Sēdē piedalās: K.Lisovska,J.Mežnieks,K.Rozīte,A.Penele,S.Penele,A.Kukaine,G.Vilde,I.Krīgere,G.Loja,S.Dombrovska,

A.Mainiece, N.Šakurova, U.Kiesnere, N.Nukša, L. Lejiete, T.RozenbergaSēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale
Sēdes protokolētājs: G.Vilde


Darba kārtība:

1.Latvijas jaunatnes Olimpiāde 2017.

2.LR Nacionālais čempionāts iejādē 2017

3.BDL 2017 .

4.Ētikas kodekss, Ētikas komisijas nolikums , Nolikums par LJF ieskaites sacensībām.

5.Dažādi.1.A.Mangale iepazīstina ar LJO 2017 norises kārtību.

2.J.Mežnieks iepazīstina ar LR Nacionālā čempionāta nolikuma projektu .

3.K.Lisovska informē par BDL 2017 tiesnešu kolēģijas sastāvu.

4.N.Nukša un L.Lejiete nodod vērtēšanai Ētikas kodeksu, Ētikas komisijas nolikumu, Nolikumu par LJF ieskaites sacensībām.Nolemj:

1.Nolemj par pamatu LJF kausa 2017 nolikumam ņemt 2016.gada nolikumu.

2. Apstiprināt LR Nacionālā čempionāta nolikumu.

3.Apstiprināt BDL 2017 tiesnešu kolēģijas sastāvu.

4.Nolemj nodot labošanai un papildināšanai Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu.

5. Nolemj uzdot A. Mangalei veikt labojumus Nolikumā par LJF ieskaites sacensībām

saskaņā ar iejādes sacensību noteikumiem

Sēdes vadītājs


A.Mangale

Sēdes protokolētājs


G.Vilde

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLS

Rīgā


LJF konkūra treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde.

2017.gada 20.jūnijā.

Nr.2

pulksten 18:00


Sēdē piedalās: A.Blaus,J.Mežnieks,L.Pētersone,A.Šakurovs,D.Līvmanis,S.Dombrovska,D.Ozols,M.Pinte,

S.Šakurovs, J.Lapiņa, K.Baradovska, M.Kleinberga, N.ŠakurovaSēdes vadītājs: Biedrības LJF konkūra padomes priekšsēdētāja N.Šakurova
Sēdes protokolētājs: M.Kleinberga


Darba kārtība:

1.Latvijas Jaunatnes Olimpiāde 2017.

2.Nolikuma “LR Nacionālais čempionāts konkūrā 2017” projekta apspriešana.

3.Informācija par CSI2*-W/CSIYH1*, Rīga 2017 sacensību sagatavošanas norisi.

4.Dažādi.1.D.Līvmanis iepazīstina ar LJO 2017 norises kārtību un dalībnieku skaitu.

2.A.Blaus iepazīstina ar “LR Nacionālā čempionāta konkūrā 2017” nolikuma projektu.

3.A.Blaus sniedz informāciju par CSI2*-W/CSIYH1* sacensību sagatavošanas norisi.


Nolemj:

1.Apstiprināt LJO 2017 norises kārtību.

2.Apstiprināt “LR Nacionālā čempionāta konkūrā 2017” nolikuma projektu.

3.Pieņemt zināšanai informāciju par CSI2*-W/CSIYH1* sacensību sagatavošanas norisi.
Sēdes vadītājs


N.Šakurova

Sēdes protokolētājs


M.Kleinberga

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLS

Rīgā2017.gada 10.augusts

Nr.3

pulksten 13:00


Sēdē piedalās: K.Lisovska,J.Mežnieks,K.Rozīte,A.Penele,A.Kukaine,G.Vilde,I.Krīgere,G.Loja,S.Dombrovska,

A.Mainiece, N.ŠakurovaSēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale
Sēdes protokolētājs: G.Vilde


Darba kārtība:

1.FEI World Dressage Challege 2017.

2.LR Nacionālais čempionāts iejādē 2017

3.BDL 2017 .

4.ESEE 2017.

5.Dažādi.1.G.Vilde informē par FEI World Dressage Challenge 2017 norises gaitu un rezultātiem.

2.J.Mežnieks informē par LR Nacionālā čempionāta iejādē pārcelšanu uz š.g.16.-17.septembri

3.K.Lisovska informē par BDL 2017 Lietuvas posma norisi.

4.A.Mangale iepazīstina ar ESEE 2017 noteikumiem,norises gaitu un FEI nozīmētajiem semināra vadītājiem.Nolemj:

1.Apstiprināt G.Vildes ziņojumu par FEI World Dressage 2017 , Latvija.

2.Apstiprināt LR Nacionālā čempionāta pārcelšanu uz š.g.16.-17.septembri.

3.Apstiprināt K.Lisovskas ziņojumu BDL 2017 Lietuvas posma norisi.

4.Apstiprināt A.Mangales ziņojumu par ESEE 2017, Latvija.


Sēdes vadītājs


A.Mangale

Sēdes protokolētājs


G.Vilde

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLSLJF pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu sekcijas sanāksme.

2017.gada 4.novembrī

Nr.1

pulksten 11:00


Sēdē piedalās: 18 dalībnieki
Sanāksmes vadītājs: L. Biteniece
Sanāksmes protokolētājs: Dz.Blūma


Darba kārtība:

1. Pajūgu braukšanas sekcijas padomes locekļu atskaites ziņojumi

2. Kalendārā plāna izveide 2018. gadam

3. Sapulces dalībnieku priekšlikumi un to apspriešana tālākai sporta veida attīstībai.  1. Pajūgu braukšanas sekcijas padomes locekļi L. Biteniece, Dz. Blūma, M. Lūkina sniedz aizvadītās sezonas atskaites ziņojumus.

  2. Sponsoru dāvanu pasniegšana aizvadītās sezonas sacensību organizatoriem un labākajiem braucējiem

  3. Apspriešana par 2018. gada Solidaritātes programmas ietvaros organizējamā semināra laiku un sacensību rīkošanas iespējas


Nolemj:

  1. Organizēt sacensības vairākos sarežģītības līmeņos

  2. Veterināro izvadi organizēt trīs disciplīnu sacensībās

  3. Nemainīt punktu skaitīšanas sistēmu ‘Gada labākais braucējs - 2017’ bērnu, jauno braucēju klasē

  4. Pēc pieņemtajām izmaiņām FEI noteikumos, organizēt šo noteikumu izskatīšanu braucējiem un Nacionālajiem tiesnešiemSanāksmes vadītājs


L. Biteniece

Sanāksmes protokolētājs


Dz. Blūma

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaPROTOKOLS

Rīgā2017.gada 28.novembris

Nr.3

pulksten 18:00


Sēdē piedalās: K.Lisovska,J.Mežnieks, I.Bistrova, A.Kukaine, G.Vilde, I.Krīgere,S.Dombrovska,I.Krīgere, A.Cukermane, T.Rozenberga, J.Lapiņa, A.Zariņa, O.Šakurova, S.KarisaSēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale
Sēdes protokolētājs: G.Vilde


Darba kārtība:

1.LLJ-2017 konkursa rezultātu kopvērtējums

2.Sacensību kalendārais plāns 2018.

3.BDL 2018

4.LJF nolikums ieskaites sacensībām iejādē.

5.Dažādi.1.I.Krīgere informē par LLJ - 2017 konkursa rezultātu kosavilkumu.

2.A.Mangale iepazīstina ar sacensību kalendārā plāna 2018 projektu.

3.A.Mangale informē par ESEE 2018 un BDL 2018 norises gaitu.

4.Informācija par LJF nolikumu ieskaites sacensībām iejādē.Nolemj:

1.Apstiprināt I.Krīgers ziņojumu par LLJ - 2017 konkursa rezultātiem.

2.Apstiprināt Sacensību kalendārā plāna projektu 2018.gadam.

3.Apstiprināt A.Mangales ziņojumu par ESEE 2018, BDL 2018

4.LJF nolikumā ieskaites sacensībām iejādē veikt papildinājumus un nodot apstiprināšanai nākošajā padomes sēdē.


Sēdes vadītājs


A.Mangale

Sēdes protokolētājs


G.Vilde


 

LJF padomes sēdes - 2016

LJF padomes sēdes - 2015

LJF padomes sēdes - 2014

LJF padomes sēdes - 2013

LJF padomes sēdes - 2012

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX