Kursi un semināri : ARHĪVS : 2018 :

12.01.2018...(6 mēneši) C KATEGORIJAS TRENERU MĀCĪBAS - LTTC

 

Jau vairāk kā 10 gadus biedrība „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” realizē

C KATEGORIJAS TRENERU MĀCĪBAS.


Mūsu darba kvalitāti atzinīgi novērtējuši gan sporta nozares profesionāļi, gan izglītības nozares profesionāļi, kā rezultātā esam kļuvuši par akreditētu izglītības iestādi.

Arī šogad aicinām mācībām pievienoties sportistus, trenerus vai sporta interesentus, lai iegūtu Latvijas valsts atzītu trenera sertifikātu, kas sniedz iespēju likumīgi strādāt par treneri gan privātajā sektorā, gan valsts sektorā sporta nozarē.

MĀCĪBU SĀKUMS: 2018.gada 12.janvārī;

MĀCĪBU ILGUMS: 6 mēneši;

MĀCĪBU LAIKS: piektdienas un sestdienas no plkst. 10.00–15.30;

MĀCĪBU MAKSA: 700 eiro (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 6) - kopējā summa nemainās);

Mācību norises vieta: Brīvības gatve 333, Rīga (Latvijas [1] Sporta pedagoģijas akadēmija);

NEPIECIEŠAMĀ IZGLĪTĪBA: vidējā izglītība;

MĀCĪBU FORMA: teorētiskās lekcijas;

MĀCĪBU NOSLĒGUMS: 2018.gada jūnijs.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI:

        * Anatomija
        * Fizioloģija;
        * Sporta psiholoģija;
        * Sporta pedagoģija;
        * Treniņu teorija;
        * Sporta medicīna;
        * Sportistu uzturs;
        * Trenera gada plāna izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

  MĀCOTIES PIE MUMS, JŪS:

        * iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
        * varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
        * varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
        * iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
        * iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
        * ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
        * absolvējot mācības saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi.

PIETEIKTIES MĀCĪBĀM un iegūt sīkāku informāciju varat mūsu
mājas lapā http://treneruizglitiba.lv/C-MACIBAS-PIETEIKTIES [2].

UZ TIKŠANOS!

LATVIJAS TRENERU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRS.