LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF padomes sēdes :

LJF padomes sēdes - 2018

 418208/LJF konkura padomes sede.doc (47.50 KB)

 418208/2018 Protokols, iejade 06.02.18 (4) (1) (3).doc (39.50 KB)

 418208/LJF_pbs_sanaksme_1.doc (61.50 KB)

 418208/LJF_pbs_sanaksme_2.doc (52.50 KB)

 418208/protokols-amat.docx (17.16 KB)

 418208/2018 Protokols, iejade 06.11.18 (4) (1) (3).doc (40.00 KB)

 418208/LJF_pbs_sanaksme_3.doc (64.50 KB)

 418208/Konkura sapulce.docx (19.78 KB)

 418208/LJF_pbs_sede_4.doc (56.50 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija


PROTOKOLS

LJF konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

2018.gada 11. janvārī

Nr.1

pulksten 18:00


Sēdē piedalās: 32 dalībnieki, no tiem 12 padomes biedri (M. Leja, J. Mežnieks,

J. Lapiņa, K. Egle, M. Pinte, L. Pētersone, J. Rimeiks, N. Šakurova, A. Stafecka, K. Ansone, I. Miķelsons, D. Līvmanis)


Sēdes vadītājs: LJF prezidents A. Blaus, N. Šakurova

Sēdes protokolētājs: L. Biteniece


Darba kārtība:

 1. Nolikumi LR čempionātiem, LJF kausa izcīņas un citām sacensībām.

 2. Nolikums par konkursu „Latvijas Republikas labākais jātnieks”.

 3. Online pieteikšanās forma sacensībām.

 4. Par CSI2*-W/CSIYH1* sacensībām.

 5. Semināri 2018. gadā.

 6. Dažādi


Ziņojumi un priekšlikumi

 1. Priekšlikums vienu reizi mēnesī rīkot treniņsacensības, maršrutos ar 50, 80, 100 cm augstumu.

 2. Ieteikums maršruta sastādītājiem likt „draudzīgākus” maršrutus jaunzirgiem un jauniešiem, bez asiem pagriezieniem un slēptām „svjaskām”. M. Leja

 3. Ieteikums lielākas laika normas jaunzirgiem.

 4. Ieteikums sacensībās bērniem un jaunzirgiem iekļaut maršrutus ar vērtējumu uz atzīmi.

 5. Pievērst uzmanību sacensību rezultātu noformējumam. Iesūtot klubu sacensību rezultātus sportistiem jānorāda grupa, kurā startē. E. Baradovska

 6. V. Rutkovskis informē par online pieteikšanās sistēmas darbību.

 7. A. Blaus informē klātesošos, ka LJF darbībā ir gaidāmas strukturālas izmaiņas. Pašlaik pie tā tiek strādāts un drīzumā tās tiks prezentētas.

 8. Priekšlikumi rīkot seminārus bērniem piesaistot Latvijas trenerus un augstākam jātnieku līmenim piesaistīt ārzemju trenerus.

 9. Organizēt seminārus treneriem.

 10. Jāveido treneru apmācības sistēma

 11. Publicēt LJF mājas lapā treneru sarakstu.

 12. Lai stimulētu klubu izaugsmi, rīkot seminārus reģionos. J Ramiņš

 13. Semināriem piesaistīt treneri Jens Trabjergs (Dānija) M. Leja


Nolemj:

 1. Nolikumi LR čempionātiem, LJF kausa izcīņas un citām sacensībām.

  1.1. LJF Ziemas čempionātā neiekļaut maršrutus ar 80 cm augstumu.

  1.2. LJF Ziemas čempionātā trešā un ceturtā posmā iekļaut maršrutus ponijiem.

  II grupas ponijiem maršruta augstums 80 cm un to labot nolikumā „Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā”.

  1.3. LJF Ziemas čempionātā trešā un ceturtā posma sacensības rīkot divās dienās.

  1.4. Nepieņemt pieteikumus sacensībām poniju maršrutos, ārpus konkurences lekt ar lielajiem zirgiem.

  1.5. Nolemts LJF Ziemas čempionātā iekļaut sekojušus maršrutus, skatīt 2. tabulu.

  1.6. Par tālākajām LJF Federācijas kausa sacensībām lemt turpmākajās sanāksmēs.

 2. Nolikums par konkursu „Latvijas Republikas labākais jātnieks”.

  2.1. Atteikties no „sarkanajiem” punktiem konkursa nolikumā „Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā”.

 3. Par CSI2*-W/CSIYH1* sacensībām.

  3.1. Lai piesaistītu vairāk dalībniekus CSI2*-W/CSIYH1* sacensībām, samazināt maršrutu augstumus. Skatīt 1. tabula.

  1. tabula

  Maršruts

  1. diena

  1. diena

  1. diena

  Maršruts Nr. 1

  120 cm

  120 cm

  jaunzirgi

  Maršruts Nr. 2

  130 cm

  jaunzirgi

  125 cm

  Maršruts Nr. 3

  140 cm

  135-145 cm

  135-140 cm

  Maršruts Nr. 4

  jaunzirgi

  150 cm

  160 cm


 4. Semināri 2018. gadā.

  4.1. Iespēju robežās organizēt seminārus jātniekiem un treneriem Sporta centrā „Kleistu” un reģionos.

2. tabula

LJF Ziemas čempionāts konkūrā

Posmi

Maršruts

Piedalās

Augstums

Atikuls

1.posms

Maršruts Nr. 1

Amatieri

100 cm

Ātruma maršruts

Art. 238.2.1.

Maršruts Nr. 2

A – zirgi 5.g.

B – bērni līdz 16.g.v.

100 cm

Uz atzīmi

Art.238. 1.1

Maršruts Nr. 3

A – zirgi 6/7 g.v.

B – juniori, jaunie jātnieki

115-120 cm

Sacensības divās fāzēs

Art. 274.5.6.

Maršruts Nr. 4

Bez ierobežojumiem

120 cm

Ātruma maršruts

Art. 238.2.1. 

Maršruts Nr. 5


130cm

2.fāzēs Art. 274.5.3

2.posms

Maršruts Nr. 1

Amatieri

100 cm

Ātruma maršruts

Art. 238.2.1. 

Maršruts Nr. 2

A – zirgi 5.g.

B – bērni līdz 16.g.v.

100 cm

Art. 274.5.6.

Sacensības divās fāzēs

Maršruts Nr. 3

A – zirgi 6/7 g.v.

B – juniori, jaunie jātnieki

115-120 cm

Ātruma maršruts 238.2.1. 

Maršruts Nr. 4

Bez ierobežojumiem

120 cm

2.fāzēs Art. 274.5.3

Maršruts Nr. 5


135cm

Ātruma maršruts 238.2.1. 


Posmi

Maršruts

Piedalās

Augstums

Atikuls

3.posms

(1diena)

Maršruts Nr. 1

A – zirgi 5.g.

B – bērni līdz 16.g.v.

105 cm

Uz atzīmi

Art.238. 1.1

Maršruts Nr. 2

A – zirgi 6/7 g.v.

B – juniori, jaunie jātnieki

120-125 cm

Ar tūlītēju pārlekšanu

Art.238.2.2, 245.3

Maršruts Nr. 3

Bez ierobežojumiem

120 cm

Ar tūlītēju pārlekšanu

Art.238.2.2, 245.3

Maršruts Nr. 4


135 cm

Pārlekšana parastā Art.238.2.2 

(2. diena)

Maršruts Nr. 1

I grupas poniji

60 cm

Uz atzīmi Art.238. 1.1

Maršruts Nr. 2

II grupas poniji

80 cm

Uz atzīmi Art.238. 1.1

Maršruts Nr. 3

Amatieri

100 cm

Sacensības divās fāzēs

Art. 274.5.6.

Maršruts Nr. 4

Bez ierobežojumiem

100 cm

Sacensības divās fāzēs

Art. 274.5.6.

Maršruts Nr. 5

Bez ierobežojumiem (nolikumā, ka šis ir arī ieskaites maršruts Amatieriem)

110cm

Sacensības divās fāzēs

Art. 274.5.6.


Posmi

Maršruts

Piedalās

Augstums

Atikuls

4.posms

(1diena)

Maršruts Nr. 1

A – zirgi 5.g.

B – bērni līdz 16.g.v.

Līdz 110 cm

Ar pārlekšanu Art.238.2.2

Maršruts Nr. 2

A – zirgi 6/7 g.v.

B – juniori, jaunie jātnieki

120-125 cm

Ar pārlekšanu Art.238.2.2

Maršruts Nr. 3

Bez ierobežojumiem

120 cm

Akumulācijas sacensības uz laiku un ar pārlekšanu.Džokers Art. 269.5

Maršruts Nr. 4


135 cm

Art. 238.2.2. 

(2. diena)

Maršruts Nr. 1

I grupas poniji

60 cm

Sacensības divās fāzēs Art. 274.5.6.

Maršruts Nr. 2

II grupas poniji

80 cm

Sacensības divās fāzēs

Art. 274.5.6.

Maršruts Nr. 3

Amatieri

100 cm

Ar pārlekšanu

Art. 238. 2.2. 

Maršruts Nr. 4

Bez ierobežojumiem

100 cm

Ātruma maršruts

Art. 238.2.1. 


Sēdes vadītājs


A.Blaus

Sēdes protokolētājs


L. Biteniece

Sēdes beigu laiks 20:50

   

  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  Rātsupītes iela 4, Rīga, LV-1067, Latvija  PROTOKOLS

  Rīgā


  LJF iejādes treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde.

  2018.gada 06.februārī

  Nr.1

  Plkst. 13:00


  Sēdē piedalās: T.Rozenberga,K.Lisovska,J.Mežnieks,K.Rozīte,S.Penele,A.Kukaine,G.Vilde,I.Krīgere,

  G.Loja,S.Dombrovska, A.Mainiece, N.Šakurova, A.Cukermane, S.Karisa, M.Kleinberga  Sēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale
  Sēdes protokolētājs: G.Vilde
  Darba kārtība:

  1.Konkurss “LR labākais jātnieks iejādē-2018”.

  2.LR ziemas čempionāts iejādē -2018

  3.LJF nolikums ieskaites sacensībām iejādē.

  4.Dažādi.  1.I. Krīgere prezentē konkursa “LR labākais jātnieks iejādē 2018”jauno izstrādāto projektu.

  Jaunajā konkursa nolikumā mainīta punktu skaitīšanas sistēma, ieviesti koeficienti atbilstoši sacensību statusam un shēmas līmenim.

  2.A.Mangale iepazīstina ar LR ziemas čempionāta iejādē – 2018 nolikuma projektu.

  3.K.Lisovska iepazīstina ar LJF nolikumā ieskaites sacensībām iejādē veiktatajiem papildinājumiem.


  Nolemj:

  1.Apstiprināt konkursa “LR labākais jātnieks iejādē 2018” izstrādāto nolikumu.

  2.Apstiprināt LR ziemas čempionāta iejādē – 2018 nolikumu.

  3.Pieņemt K.Lisovskas ieteiktos papildinājumus LJF nolikumā ieskaites sacensībām iejādē.  Sēdes vadītājs


  A.Mangale

  Sēdes protokolētājs


  G.Vilde


   

  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija


  PROTOKOLS

  LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

  2018.gada 22. aprīlī

  Nr.1

  pulksten 12:00


  Sēdē piedalās padomes biedri: Ligija Biteniece, Inga Kursīte, Dzintra Blūma, Agnese Bērziņa, Kristaps Caune.

  Sēdē piedalās: Aija Pavlovska, Anda Pavlovska, Juris Juhņevičs, Anita Tašiņa, Zigmunds Tašiņš, Dace Stūre, Renāte Spirģe.


  Sanāksmes vadītājs: Ligija Biteniece

  Sanāksmes protokolētājs: Agnese Bērziņa


  Darba kārtība:

  1. Reglamentējošie nolikumi

  2. Solidaritātes programma

  3. Reģionālo sacensību nepieciešamība

  4. Nacionālais čempionāts

  5. Pienākumu sadale

  6. Dažādi


  L.Biteniece jautā klātesošajiem par aktuālajiem jautājumiem, kuri nav dienas kārtībā. L.Biteniece iepazīstina ar dienas kārtību.


  Ziņojumi un priekšlikumi

  1. Reglamentējošie nolikumi.

   1. Nolikums - Latvijas Republikas Nacionālie noteikumi pajūgu braukšanas sacensībām; 1. nodaļa Pajūgu braukšanas sacensību noteikumi.

  Papildināt punktu 4 - “Veterinārā apskate, izmeklēšana un novērošana stingri jāievēro visu sacensību laiku saskaņā ar Latvijas PVD prasībām” ar

  “4.1. Zirgu veterinārā izvade obligāta visās LJF ieskaites trīs disciplīnu sacensībās, LR Nacionālajā čempionātā un citās augstāka līmeņa sacensībās.”

  Pēc biedru diskusijām par izvades nepieciešamību ikvienās sacensībās, nepieciešams balsojums, lai nolemtu par 4.punkta papildināšanu šādā redakcijā:

  • “4.1. Zirgu veterinārā izvade obligāta visās LJF ieskaites sacensībās, LR Nacionālajā čempionātā un citās augstāka līmeņa sacensībās.” PAR – 3 (I.K; A.B; K.C).

  • “4.1. Zirgu veterinārā izvade obligāta visās LJF ieskaites trīs disciplīnu sacensībās, LR Nacionālajā čempionātā un citās augstāka līmeņa sacensībās.” PAR – 2 (L.B; Dz.B).

   1. Nolikums - Labākā pajūga braucēja, noteikšanai un rangu tabulas aprēķināšanai. Nepieciešams punktus skaitīt atsevišķi bērnu un jauno braucēju klasēs, kopā skaitīt nevar, jo piedalās dažāda līmeņa sacensībās ar dažādu dalībnieku skaitu.

  Nepieciešams balsojums par 4.1.5. punkta izteikšanu šādā redakcijā - Punktus „Jauno braucēju” un „Bērnu klase” klasei zirgu un poniju braucējiem skaita katram savā konkurencē.

  Atbalstīts vienbalsīgi – PAR 5

   1. Atvērtā klase un Punktu piešķiršanas tabula.

  4.1.3.Atvērtās klases braucēji iegūst punktus Latvijā rīkotās ieskaites sacensībās un ārvalstu sacensībās, kur ir papildus disciplīnas ar zemāku sarežģītības pakāpi kā pamat maršruti (vienkāršāka manēžas shēma un konusu maršruts, īsāka maratona distance ar mazāk šķēršļiem un zemākām laika normām u.t.t) izņemot CAI sacensības.

  • Izskatīt šādu formulējumu - Atvērtā klasē punkti tiek skaitīti tiem braucējiem, kuri nav piedalījušies CAI*2 un augstāka līmeņa sacensībās pēdējos (varianti par gadiem trīs, pieci utt.) gadus.

  Pēc diskusijas nolemts patreiz nemainīt esošo situāciju un atgriezties pie tās rudenī, jo patreiz jau ir sākusies jaunā sezona. Atbalstīts vienbalsīgi, PAR – 5.

  1. Solidaritātes programma.

  Dz.Blūma iepazīstina ar idejām jaunajam projekta pieteikumam, kur uzsvars būs uz zināšanu nodošanu jaunajiem braucējiem.

  1. Reģionālo sacensību nepieciešamība.

  Šādas sacensības ir nepieciešamas, lai popularizētu pajūgu braukšanas sportu.

  Katru gadu, katrā reģionā rīkot klubu sacensības. Programmā iekļaujot apmēram stundu garu izglītojoši, izklaidējošu semināru - paraugdemonstrējumu visiem interesentiem. Vienkāršots „Tautas klases” maršruts un pirmā līmeņa LJF ieskaites maršruts.

  Dz.Blūma iepazīstina ar aptuveno sacensību rīkošanas vietām un laikiem:

  • Kurzeme (septembris, 6., 7. oktobris) – Dz.Blūma (konusi un maratons);

  • Zemgale (19.jūnijs) – Tērvetē (manēža un konusi);

  • Vidzeme (21., 22.jūlijs) – Aira (kombinētais maratons);

  • Latgale (11., 12. augusts) – Larisa (konusi un maratons).

  1. Nacionālais čempionāts

  Dz.Blūma informē par esošo situāciju, ka nav vieta, kur varētu norisināties NČ. Mums ir iespēja rīkot NČ Igaunijā.

  Urmas sacensības ir atsaucis.

  Nepieciešams saprast, vai mēs vēlamies, lai NČ šogad notiek.

  Pēc diskusijām nolemts atcelt balsošanu, jo nepieciešama padziļināta jautājuma izpēte.

  1. Kalendārais plāns

  Reģionālās sacensības:

  • Zirgu dienas pārceļ 14 - 15.07.2018.

  • Kleisti – labākie datumi 15. -16. septembris.

  1. FEI noteikumu caurskatīšana, kur galvenais uzsvars – zirga labturība!
  Nolemj:

  1. Papildināt “Veterinārā apskate, izmeklēšana un novērošana stingri jāievēro visu sacensību laiku saskaņā ar Latvijas PVD prasībām” ar “4.1. Zirgu veterinārā izvade obligāta visās LJF ieskaites sacensībās, LR Nacionālajā čempionātā un citās augstāka līmeņa sacensībās.”

  2. Punktus „Jauno braucēju” un „Bērnu klase” klasei zirgu un poniju braucējiem skaita katram savā konkurencē.

  3. Atvērtā klase un Punktu piešķiršanas tabula šogad paliek nemainīga.

  4. Apstiprināt Solidaritātes programmas jauno projekta pieteikuma iesnieguma sagatavošanas nepieciešamību.


  Sanāksmes vadītājs


  L. Biteniece

  Sanāksmes protokolētājs


  A.Bērziņa

  Sēdes beigu laiks 15:20


   

  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija


  PROTOKOLS

  LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

  2018. gada 21. septembrī

  Nr.2

  pulksten 18:00


  Sēdē piedalās padomes biedri: 1. Ligija Biteniece;

  2. Inga Kursīte;

  3. Dzintra Blūma;

  4. Agnese Bērziņa;

  5. Kristaps Caune.

  Sanāksmes vadītājs: Ligija Biteniece

  Sanāksmes protokolētājs: Agnese Bērziņa


  Darba kārtība:

  1. Reglamentējošie nolikumi, to pārstrādāšana
  1.1. LJF ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums

  1.2. Labākā pajūga braucēja, noteikšana un rangu tabulas aprēķināšana 
  2. Sekcijas sanāksme
  3.Sacensību pieteikumu forma, rezultātu aprēķināšana un atspoguļošana. 
  ( Par vienotu sacensību rezultātu atspoguļojumu pajūgu braukšanā, kura parādīsies pie zirga  publiskajā datu bāzē.)
  4. Sacensību kalendārā plāna projekta izstrāde
  5.Dažādi


  L.Biteniece jautā klātesošajiem par aktuālajiem jautājumiem, kuri nav dienas kārtībā. L.Biteniece iepazīstina ar dienas kārtību.


  Ziņojumi un priekšlikumi

  1. Par 2019. gada sacensību kalendāro plānu.

  Ņemot vērā jau zināmo sacensību laiku, jādomā par Latvijas sacensību grafiku:

  • 01.- 02.06.2019. CAI*2 (EST, Parnumaa);

  • 09.–11.08.2019. CAI (EST, Olustvere);

  • 24. -25.08.2019. Sacensības Kocēnos;

  • 14.-15.09.2019. EMV (EST, Parnumaa).

  Dz.B.: Larisa sacensības 2019. gadā Tilžā nerīkos. Sacensības tiks rīkotas Tērvetē, pie Airas un Inčukalnā.

  Kalendārais plāns ir nepieciešams uz novembri.

  1. Par publisko zirgu datu bāzi.

  Sacensību rezultātus ir nepieciešams gatavot Excel tabulā. Kādai informācijai ir jābūt atspoguļotai?

  Jautājums paliek atvērts apspriešanai.

  1. Par Pajūgu braukšanas nacionālajiem noteikumiem.

  I.K. sniedz savus priekšlikumus.

  Izvēršas diskusija, bet jautājums paliek atvērts apspriešanai.


  Sanāksmes vadītājs


  L. Biteniece

  Sanāksmes protokolētājs


  A.Bērziņa

  Sēdes beigu laiks 20:30

   

  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija  PROTOKOLS

  LJF amatieru sekcijas sapulce.

  2018.gada 3.novembrī Nr. 1.

  plkst.9:00

  Sapulcē piedalās: 10 dalībnieki: Atis Zariņš, Kitija Līniņa, Līva Girgensone-Čačka, Evita Baradovska, Anastasija Čižika, Ekaterina Kovolenko, Alīna Sidorova, Anna Romašenko, Ilona Juraša, Svetlana Lopatina.

  Sapulces vadītāja: I.Krūmiņa

  Sapulces protokolētajs: I.Krūmiņa

  Darba kārtība:

  1. Amatieru maršuti 2019 gada plānā

  2. Noteikumu pilnveidošana

  3. Dažādi

  Priekšlikumi.

  1. Amatieru ieskaites maršuti 80 cm Inčukalnā un citās ieskaites sacensībās, izņemot LJF rīkotās.

  2. Amatieris nevar piedalīties sacensībās ar zirgu, kas tajā pašā sezona piedalās sacensībās ar 130 cm augstiem šķēršļiem.

  3. Stila maršutiem pieaicināt dažādus vērtētājus un lietot izveidoto veidlapu.

  4. Sporta klubi/biedrības iesniedz savus startejoso amatieru sarakstus.

  5. Noteikumos labot startējoso amatieru vecuma grupu uz 19 vai 21 gadu.

  6. Konkūra padomes sastāvā vismaz vienu pārstāvi no katras sekcijas.

  7. Amatieru ieskaites sacensības rīkot arī reģionos.

  8. Stila maršuti 2 x sacensību sezonā: LJF rīkotajos Ziemas čempionatā un vasaras posmos.

  9. Vākt kvalifikācijas punktus Nacionālajam čempionātam LJF rīkotajos sacensību posmos.

  10. Noteikumos ieviest punktu, lai amatieris var startet tikai ar sev, ģimenes loceklim vai klubam piederošu zirgu.

  Nolemj:

  Visi minētie priekšlikumi tiek iesniegti izskatīšanai Konkūra padomei.

  Sēdes vadītāja: I.Krūmiņa

  Sēdes protokolētājs:I.Krūmiņa  Sapulces beigu laiks 11:15
   

  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  Rātsupītes iela 4, Rīga, LV-1067, Latvija  PROTOKOLS

  Rīgā


  LJF iejādes treneru , sportistu un tiesnešu padomes sēde.

  2018.gada 06.novembrī

  Nr.2

  Plkst.18:00


  Sēdē piedalās: K.Lisovska,J.Mežnieks,K.Rozīte,A.Penele,A.Kukaine,G.Vilde,I.Krīgere,

  G.Loja,S.Dombrovska, A.Mainiece, N.Šakurova, A.Cukermane, S.Karisa, N.Nukša, L. Arāja  Sēdes vadītājs: Biedrības LJF ģenerālsekretāres palīgs A.Mangale
  Sēdes protokolētājs: G.Vilde
  Darba kārtība:

  1.Konkurss “LR labākais jātnieks iejādē-2018” rezultātu analīze.

  2.Sacensību kalendārais plāns-2019

  3.Semināri iejādē 2019.gadā..

  4.Dažādi.  1.I. Krīgere sniedz detalizētu konkursa “LR labākais jātnieks iejādē 2018” rezultātu analīzi.

  2.A.Mangale iepazīstina ar sacensību kalendārā plāna 2019.g.projektu.

  3.A.Kukaine un A. Mangale iesaka izvedot LJF iejādes semināru plānu 2019.gadam.


  Nolemj:

  1.Apstiprināt konkursa “LR labākais jātnieks iejādē 2018” rezultātus un arī 2019.gadā rezultātus apkopot pēc šī paša nolikuma.

  2.Apstiprināt sacensību kalendārā plāna projektu 2019.gadam.

  3.Pieņemt A.Kukaines un A.Mangales ieteikumu veidot iejādes semināru kalendāro plānu 2019.gadam.  Sēdes vadītājs


  A.Mangale

  Sēdes protokolētājs


  G.Vilde


   

  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija


  PROTOKOLS

  LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

  2018. gada 5. decembrī

  Nr.3

  pulksten 17:30


  Sēdē piedalās padomes biedri: 1. Ligija Biteniece;

  2. Inga Kursīte;

  3. Agnese Bērziņa;

  4. Kristaps Caune.

  Sēdē nepiedalās padomes biedri: 1. Dzintra Blūma.

  Klausītāji: Zane Caune; Juris Juhņēvičs.

  Sanāksmes vadītājs: Ligija Biteniece.

  Sanāksmes protokolētājs: Agnese Bērziņa.


  Darba kārtība:

  1. Konkursa „Gada labākais braucējs – 2018” rezultātu analīze.
  2. Sacensību kalendārais plāns 2019. gadam.
  3. Solidaritātes programma 2019. gadam.
  4. Reglamentējošie nolikumi, to pārstrādāšana.
  4.1. LJF ieskaites sacensību rīkošanas nosacījumu nolikums.
  4.2. Labākā pajūga braucēja, noteikšana un rangu tabulas aprēķināšana.
  5. Sekcijas sanāksme.
  6. Sekcijas logo un Facebook vietnes izveide. 
  7. Dažādi.


  L. Biteniece iepazīstina ar dienas kārtību.


  Ziņojumi un priekšlikumi

  1. Konkursa „Gada labākais braucējs – 2018” rezultātu analīze.

  Tiek  analizēti pajūgu braukšanas sportistu 2018. gada sacensību rezultāti LJF nominācijai „Gada labākais braucējs – 2018” un diskutēts par tām kategorijām, kurās startē mazāk kā trīs braucēji – poniju vienjūgu, divjūgu un bērnu kategorijas.   Analizējot kopējo sezonas sniegumu, L.Biteniece izsaka priekšlikumu poniju vienjūgu klasē nominēt Renāti Spirģi. Izstrādāt kritērijus nākamai sezonai, pēc kuriem klases, kurās ir mazs dalībnieku skaits (1-2), arī var tikt nominētas LJF gada noslēguma pasākumā.

  PAR – L. Biteniece, I. Kursīte, A. Bērziņa, K. Caune.

  1. Sacensību kalendārais plāns 2019. gadam.

  Sacensības Allažos 20. – 21. jūlijs, organizators biedrība „Laimes zeme”. Kalendārajā plānā ievietotos sacensību datumus Kleistos nemainīt. Papildus esošajam sacensību kalendārajam plānam jānoskaidro precīzi datumi sacensībām Tērvetē un Stiebriņos (Liepāja).

  1. Solidaritātes programma 2019. gadam.

  L. Biteniece jautā par Solidaritātes projekta administratīvo vadītāju. Kurš uzņemsies projekta vadīšanu. Patreiz jautājums paliek atklāts, jo tiek gaidīta atbilde no FEI par iespējamajiem semināru vadītājiem (FEI nozīmētie treneri).

  1. Reglamentējošie nolikumi, to pārstrādāšana.

  Tiek skatīti padomes locekļu ieteiktie labojumi, kuri būs pieejami Google Drive diskā, lai atvieglotu savstarpējo sadarbību un viedokļu apmaiņu/diskusiju.

  1. Sekcijas sanāksme.

  Ņemot vērā darba apjomu, sekcijas sanāksmes datums, provizoriski, tiek noteikts 9. marts. Datums var tikt mainīts.

  1. Sekcijas logo un Facebook vietnes izveide. 

  Lai popularizētu Pajūgu braukšanas sportu, nolemts izveidot Facebook sociālo kontu. Nolikuma izstrāde (vadlīnijas par FB ievietojamo informāciju, konta lietošanu, informācijas cenzēšanu u.c.) tiek uzticēta Dz. Blūmai. Dz. Blūmai tehnisko atbalstu sniegs Ruslana Bauže. Nolikuma vadlīniju projektu sagatavot un iesniegt Padomei izvērtēšanai līdz 2019.gada 24. janvārim.

  Logo tiek apstiprināts kā pagaidu variants (ar nelielo plīvojošo karogu pie uzraksta). Logo jāizstrādā formātā, kas atbilst printēšanas un drukas tehniskajām prasībām. Izvēlētais logo variants pagaidām tiek apstiprināts sporta veida popularizēšanai un lietošanai sociālajā vietnē Facebook.


  1. Dažādi.

  L. Biteniece informē par semināru tiesnešiem, TD, maršruta sastādītājiem EE (16. – 17.03.2019.). Izskatīt iespēju uzrunāt semināra vadīt rīkot šādu semināru arī Latvijā.


  Sanāksmes vadītājs


  L. Biteniece

  Sanāksmes protokolētājs


  1. Bērziņa

  Sēdes beigu laiks 21:40

   


  2018.gada 13.decembrī


  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija


  PROTOKOLS

  LJF konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.
  Sēdē piedalās 23 dalībnieki,

  • LJF Prezidents A.Blaus, LJF Ģenerālsekretāre K.Lisovska, LJF Viceprezidents un konkūra padomes priekšsēdētājs D.Līvmanis, LJF Ģenerālsekretāres palīdze A.Mangale, LJF Prezidija loceklis J.Mežnieks, LJF Prezidija locekle L.Biteniece, LJF Juridiskais padomnieks Sandra Sondore, Koordinators par bērnu, junioru un jauno jātnieku jāšanas sporta attīstību Agnese Pildere, Koordinators par sadarbību jātnieku sporta attīstībā ar Latvijas reģioniem E.Broks, poniju jāšanas sekcijas vadītāja M.Pinte


  • LJF treneru, sportistu un tiesnešu konkūra padomes locekļi, K.Egle, I.Miķelsons, A.Vārna


  • LJF biedru pārstāvji, L.Pētersone, L.Penele, Annija Vārna, Z.Krūmiņa, V.Marčenkova, J.Trubanovs, D.Miķelsone, A.Obuševa, E.Baradovska, L.Dzene


  Sēdes vadītājs LJF Prezidents A.Blaus, D.Līvmanis

  Sēdes protokolētājs A.Mangale, E.Baradovska  Dienas kārtība-


  1. 2018.gada sacensību sezona konkūrā

  2. 2019.gada sacensību sezona konkūrā

  3. Sacensību kalendārais plāns 2019.gadam

  4. LJF sacensību nolikumi

  5. FEI solidaritātes programma konkūrā

  6. Semināri un citi izglītojoši pasākumi konkūrā

  7. Sacensības Latvijas reģionos

  8. Dažādi


  Ziņojumi un priekšlikumi-


  1. A.Mangale informē par iespējām dalībai FEI solidaritātes programmā sportistiem un tiesnešiem konkūrā 2019.gadā. Atbildīgās personas A.Mangale, K.Lisovska


  1. Ieteikums mainīt startējošo amatieru vecumu no 17 uz 19 vai 21 gadu. (amatieru sekcijas vadītājas I.Krūmiņas vēstule), ieteikts nodot amatieriem atkārtotai apspriešanai.

  2. Ieteikums iestrādāt amatieru jātnieku sacensību noteikumos punktu, ka amatieris startē sacensībās ar sev vai klubam, kuru pārstāv, piederošu zirgu (amatieru sekcijas vadītājas I.Krūmiņas vēstule). Netiek atbalstīts, jo amatieru sportisti bieži īrē zirgus startiem sacensībās.

  3. Ieteikums Nacionālajā Čempionātā amatieriem, pie starta pielaist 15 labākos sportistus vadoties pēc reitinga Latvijas Labākais Jātnieks konkūrā (amatieru sekcijas vadītājas I.Krūmiņas vēstule). Netiek atbalstīts, jo startējošo amatieru nav tik daudz, lai tiem būtu atsevišķi jākvalificējas dalībai čempionātā.

  4. Ieteikums 5 gadus veciem zirgiem rīkot sacensības ar artikulu 238.1.1., bez laika ievērošanas, dalībnieki ar vienādiem soda punktiem dala vietas.

  5. Ieteikums Nacionālajā Čempionātā mainīt artikulu pirmās dienas maršrutā ar ieskaiti pieaugušo konkurencē. Nolemts atkārtoti apspriest konkūra padomē

  6. Poniju sekcijas vadītājas M.Pintes ieteikums maršrutos bez ierobežojumiem, kuros startē poniji, mainīt attālumus šķēršļu sistēmās.

  7. Ieteikums turpināt semināru rīkošanu ar Latvijas labāko jātnieku piedalīšanos, pieaicināt K.Neretnieku.

  8. Ieteikums rīkot semināru ar viestreneriem no ārvalstīm

  9. Ieteikums rīkot treniņnometnes bērniem ar teorijas pasniegšanu, fiziskās sagatavotības nodarbībām.

  10. Ieteikums jātnieku sporta popularizēšanai, rast iespēju Nacionālā Čempionāta translēšanai tiešraidē.

  11. Noskaidrot neatliekamās palīdzības nodrošināšanas iespējas, piesaistot pašvaldības finansējumu

  12. Pievērst uzmanību jauno jātnieku ētikai publiskajā vidē.

  13. Aicināt sportistus publiskajā vidē neievietot materiālus atrodoties zirgā bez aizsargķiveres, tādējādi rādot pozitīvu piemēru jaunajiem jātniekiem.

  14. Aicināt trenerus pārrunāt ar sportistiem uzvedības normas maršrutu apskates laikā.

  15. Rīkot Nacionālo Čempionātu svinīgāku, apbalvot sportistus ar goda lentām, apbalvot sportistu trenerus.

  16. Ieteikums klubiem aktīvāk sadarboties ar LJF, kvalitātes celšanai sacensībām reģionos.

  17. Saglabāt sportiskos mērķus bērniem dalībai Eiropas Čempionātā.

  18. Rast iespēju sportistu treniņiem Kleistu slēgtajā manēžā.
  Nolemj-

  1. Ziemas Čempionāta posmus konkūrā rīkot divās dienās, iekļaujot maršrutus bez ierobežojumiem.

  2. Saglabāt maršrutus ar stila vērtējumu, jaunzirgiem, bērniem, poniju jātniekiem, junioriem, jaunajiem jātniekiem un amatieriem.

  3. Rīkot Nacionālo Čempionātu konkūrā trīs dienas.

  4. Izstrādāt paplašinātus kritērijus ieskaites sacensībām reģionos, atbildīgā persona D.Līvmanis

  5. Noteikt, ka ieskaites sacensībās reģionos maršrutu sastādītāji un tiesneši uzņemas atbildību par sacensību statusa atbilstību ieskaites sacensībām. Neatbilstības gadījumos, ieskaites statuss sacensībām tiek noņemts.

  6. Noteikt atbildīgo personu – D.Līvmanis, kurš izskata klubu pieteiktos nolikums ieskaites sacensībām.

  7. Atjaunot LJF mājas lapā pieejamo nacionālās kategorijas tiesnešu un maršrutu sastādītāju sarakstu.

  8. Rīkot atsevišķu sapulci poniju jātniekiem un treneriem, lai izlemtu par maršrutu augstumu poniju sacensībās 2019.gada sezonā.

  9. Rīkot semināru sportistiem, treneriem un tiesnešiem sacensību noteikumu izskaidrošanai, iepazīstināšanai ar jaunumiem sacensību noteikumos.

   

  Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

  Reģ.Nr.40008023139

  RĀTSUPĪTES IELA 4, Rīga, LV-1067, Latvija


  PROTOKOLS

  LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sēde.

  2018. gada 17. decembrī

  Nr.4

  Padomes sēde notika attālināti, sazinoties elektroniski.

  Sēdē piedalās padomes biedri:

  1. Ligija Biteniece;

  2. Inga Kursīte;

  3. Agnese Bērziņa;

  4. Kristaps Caune.

  Informēta par sēdes saturu:

  1. Dzintra Blūma.

  Sanāksmi izsludināja: Ligija Biteniece.

  Darba kārtība:

  Izslēgt Dzintru Blūmu no Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sastāva.

  Pamatojums:

  • Sportistu un šajā sporta veidā iesaistīto personu musināšana un maldinošas informācijas izplatīšana.

  • Padomes darba dezorganizēšana - patstāvīgi pieņemti lēmumi un to realizēšana par to neinformējot pārējos padomes locekļus, padomes priekšsēdētāja un locekļu viedokļa ignorēšana.

  • Neētiska rīcība - Pajūgu braukšanas sporta prestiža graušana, līdz ar to ietekmējot arī LJF prestižu.

  Balsojums:

  PAR – L. Biteniece, A. Bērziņa, K. Caune

  PRET –

  ATTURAS – I. Kursīte

  Nolemts:

  Iesniegt balsojumu LJF prezidijam un lūgt izslēgt Dzintru Blūmu no Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes sastāva.


  Protokolu sastādīja: L. Biteniece   

   

  Arhīvs:

  LJF padomes sēdes - 2017 

  LJF padomes sēdes - 2016

  LJF padomes sēdes - 2015

  LJF padomes sēdes - 2014

  LJF padomes sēdes - 2013

  LJF padomes sēdes - 2012

   

   

    
    
    
  Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX