LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF prezidija sēdes :

LJF Valdes sēdes - 2018

 418209/LJF prezidija sede_1.doc (28.00 KB)

 418209/LJF prezidija sede_2.docx (26.25 KB)

 418209/LJF prezidija sede_3.docx (21.39 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2018.gada 22. janvārī

Nr.1

pulksten 18:00Sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Sēdē piedalās

Agris Blaus, Dainis Līvmanis, Juris Mežnieks, Māris Millers, Edgars Treibergs, Mareks Samohvalovs, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics, Sergejs Šakurovs

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Natālija Šakurova, Maira Leja, Linda Lejiete, Andis Vārna, Ivo Miķelsons, Evita Baradovska, Nora Ņukša

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents A.Blaus

Sēdes protokolētājs

L. Biteniece

Darba kārtība


 1. Strukturālas izmaiņas LJF darba organizācijā.

 2. Par atbildības sfēru un pienākumu sadali LJF prezidija locekļiem.

 3. Sacensību nolikumi.

 4. Izmaiņas „Vispārējos noteikumos LJF nacionālajām ieskaites sacensībām šķēršļu pārvarēšanā”.

 5. Izmaiņas Nolikumā „LR labākais jātnieks konkūrā”.

 6. Dažādu LJF nolikumu izskatīšana un apstiprināšana.

 7. Semināri un apmācības LJF biedriem.

 8. LJF prezidija locekļu tikšanās organizēšana ar LJF biedriem reģionos.

 9. Sponsoru piesaistīšana jāšanas sportam.

 10. Sporta centra „Kleisti” apsaimniekošana.

 11. Dažādi.Ziņo:

 1. A. Blaus ziņo par izstrādāto strukturālo izmaiņu plānu un šo struktūru darbības nolikumiem.


Nolemj:

 1. Apstiprināt LJF prezidija atbildības sfēru un pienākumu sadali.

 2. Apstiprināt izstrādātās strukturālās izmaiņas:

2.1. Par LJF sekciju vadītājiem apstiprināt;

2.1.1. LJF Konkūra sekcija – Dainis Līvmanis

2.1.2. LJF Iejādes sekcija - Anita Mangale

2.1.3. LJF Poniju jāšanas sekcija - Mārīte Pinte

2.1.4. LJF Paralimpiskās jāšanas sekcija - Darja Tihomirova

2.1.5. LJF Pajūgu braukšanas sekcija - Ligija Biteniece

2.1.6. LJF Tautas klases jāšanas sekcija - Kate Ansone

2.1.7. LJF Amatieru jāšanas sekcija - Ilze Krūmiņa

2.2. Apstiprināt LJF padomju sastāvus;

2.2.1. LJF Konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padome 7 personu sastāvā - Dainis Līvmanis (priekšsēdētājs), Maira Leja, Andis Vārna, Ģirts Bricis, Sergejs Šakurovs, Kristīne Egle, Ivo Miķelsons

2.2.2. LJF Iejādes treneru, sportistu un tiesnešu padome 13 personu sastāvā - Anita Mangale (priekšsēdētāja) Sanita Dombrovska, Agnese Kukaine, Terēze Rozenberga, Kristīne Lisovska, Ineta Krīgere, Maija Kleinberga, Airisa Penele, Aina Mainiece, Natālija Šakurova, Ginta Vilde, Kristīna Rozīte, Ieva Aleksandrova - Eklone

2.2.3. LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome 5 personu sastāvā – Ligija Biteniece (priekšsēdētāja), Agnese Bērziņa, Dzintra Blūma, Inga Kursīte, Kristaps Caune

2.3. Par LJF ģenerālsekretāri apstiprināt Kristīni Lisovsku, ģenerālsekretāres palīdzi Anitu Mangali;

2.4. LJF ētikas komisijā apstiprināt: Egīls Broks (priekšsēdētājs), Ginta Vilde, Indra Gabaliņa, Inga Miķelsone, Airisa Penele;

2.5. Par LJF juridisko padomnieku apstiprināt Sandru Sondori;

2.6. Par LJF sporta attīstības padomnieku apstiprināt Natāliju Šakurovu;

2.7. LJF zirgu labturības un veterinārajā komisijā apstiprināt: Mareks Samohvalovs (priekšsēdētājs), Jolanta Lapiņa, Juris Mežnieks, Anna Vainute, Iveta Daubure;

2.8. LJF koordinators par sadarbību jāšanas sporta attīstībā ar Latvijas reģioniem apstiprināt Egilu Broku, Kati Ansoni;

2.9. LJF koordinators par bērnu, junioru, jauno jātnieku jāšanas sporta attīstību apstiprināt Agnesi Pilderi.

 1. Apstiprināt izstrādātos sacensību nolikumus.

 2. Nodot LJF Konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padomei atkārtotai izskatīšanai nolikumu „LR labākais jātnieks konkūrā”.

 3. Apstiprināt LJF darbības struktūru nolikumus:

5.1.   LJF ētikas kodekss;

5.2.   LJF Ētikas komisijas darbības nolikums;

5.3.   LJF koordinatora par sadarbību jāšanas sporta attīstībā ar Latvijas reģioniem nolikums;

5.4.   LJF koordinatora par bērnu, junioru un jauno jātnieku jāšanas sporta attīstību nolikums;

5.5.   LJF juridiskā padomnieka darbības nolikums;

5.6.   LJF konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums;

5.7.   LJF iejādes treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums;

5.8.   LJF pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums;

5.9.   LJF konkūra sekcijas darbības nolikums;

5.10. LJF iejādes sekcijas darbības nolikums;

5.11. LJF poniju jāšanas sekcijas darbības nolikums;

5.12. LJF paralimpiskās iejādes sekcijas darbības nolikums;

5.13. LJF pajūgu braukšanas sekcijas darbības nolikums;

5.14. LJF tautas klases sekcijas darbības nolikums;

5.15. LJF amatieru jāšanas sekcijas darbības nolikums.

 1. Aprīlī rīkot semināru konkūrā. Uzdot konkūra padomei iesniegt priekšlikumus par semināra vadītājiem.

 2. Izstrādāt sportistu licencēšanas nolikumu.

 3. Izstrādāt „Zirgu labturības un veterinārās komisijas nolikumu”.

 4. Rīkot LJF pārstāvju tikšanos ar biedrībām Latvijas reģionos.
LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.Sēdes vadītājs


A.Blaus

Sēdes protokolētājs


L. Biteniece

Sēdes beigu laiks 20:00

 

Pielikumi:

LJF darbības struktūra >>>

LJF prezidijs >>>

LJF struktūru nolikumi:

 Latvijas Jātnieku federācijas Konkūra (šķēršļu pārvarēšanas) treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums (15.88 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Iejādes treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums (15.93 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums (15.98 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Konkūra (šķēršļu pārvarēšanas) sekcijas darbības nolikums (16.04 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Iejādes sekcijas darbības nolikums (15.98 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Paralimpiskās jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.07 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Poniju jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.07 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Amatieru jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.43 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Tautas klases jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.01 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Pajūgu braukšanas sekcijas darbības nolikums (16.00 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Ētikas komisijas darbības nolikums (22.16 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas juridiskā padomnieka darbības nolikums (15.71 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas koordinatora par bērnu, junioru un jauno jātnieku jāšanas sporta attīstību nolikums (16.08 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas koordinatora par sadarbību jāšanas sporta attīstībā ar Latvijas reģioniem nolikums (16.02 KB)

LJF Ētikas kodekss >>>

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2018.gada 11. jūnijā

Nr.2

pulksten 18:00Sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Sēdē piedalās

Agris Blaus, Dainis Līvmanis, Juris Mežnieks, Māris Millers, Edgars Treibergs, Mareks Samohvalovs, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics, Sergejs Šakurovs, Romāns Mežeckis

Sandra Sondore, Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Natālija Šakurova, Maira Leja

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Ligija Biteniece

Darba kārtība


 1. LJF nolikumu izskatīšana un apstiprināšana.

 2. Par gatavošanos PK posmam CSI2*-W, CSIYH1* - Rīga.

 3. Semināri LJF biedriem.

 4. LJF prezidija locekļu tikšanās organizēšana ar LJF biedriem reģionos.

 5. Sponsoru piesaistīšana jātnieku sportam.

 6. Sporta centra „Kleisti” apsaimniekošana.

 7. Dažādi.


Vienbalsīgi tiek nolemts mainīt darba kārtību.

Secīgi tiek izskatīti jautājumi:


 1. LJF nolikumu izskatīšana un apstiprināšana.

Ziņo:

1.1. Mareks Samohvalovs iepazīstina valdi ar izstrādāto nolikuma „Latvijas Jātnieku federācijas Veterinārās prasības” projektu un „LJF Zirgu labturības un veterinārās komisijas darbības nolikums”;

Sandra Sondore iesaka, kā pareizāk strukturēt minētos dokumentus, ievietot atsauces.

1.2. Dainis Līvmanis iepazīstina valdi ar izstrādāto „LJF tiesnešu kvalifikācijas un licencēšanas nolikums” projektu;

1.3. Agris Blaus informē par darba gaitu pie Jātnieku licencēšanas nolikuma izstrādes.


Nolemj:

1.1.1. Apstiprināt „Latvijas Jātnieku federācijas Veterinārās prasības” nolikumu veicot nepieciešamos strukturālos labojumus. Nolikums stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri;

1.1.2. Apstiprināt nolikumu „LJF Zirgu labturības un veterinārās komisijas darbības nolikums”. Nolikums stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri;

1.1.3. Apstiprināt nolikumu „LJF tiesnešu kvalifikācijas un licencēšanas nolikums”.


 1. Semināri LJF biedriem.

Ziņo:

2.1. A. Blaus informē par LJF rīkotajiem semināriem šķēršļu pārvarēšanā, iejādē un pajūgu braukšanā;

2.2. A. Blaus informē, ka līdzīgu semināru rīkošana notiks arī turpmāk.


 1. LJF prezidija locekļu tikšanās organizēšana ar LJF biedriem reģionos.

Ziņo:

3.1. A. Blaus informē par Egīla Broka sastādīto iespējamo tikšanās vietu plānu:

Rēzekne – „Untumi”, „Trīs Vītolu Staļļi”

Jēkabpils – „Ūsiņš”

Valmiera – „Mustangs”,

Rīga – „Kleisti”

Talsi – „Dursupe”

Jelgava – „Princis”

Durbe – „Atvases”

3.2. Prezidija biedri ierosina apzināt arī vēl citas tikšanās vietas: Inčukalns – „JJS”, Valmiera „Zirgaudzētava Kocēni”, „Burtnieku zirgaudzētava”, Riebiņi „Trīs Vītolu Staļļi”, Kalngale „Erceni”.


Nolemj:

3.1.1. Jāprecizē un jāapzina konkrētas tikšanās vietas un jātiekas ar LJF biedriem.

 1. Sporta centra „Kleisti” apsaimniekošana.

Ziņo:

4.1. A. Blaus informē par iespējamo līdzekļu piesaisti smilšu laukuma rekonstrukcijai.

Jāplāno tālākie remontdarbi – jāmaina jumta segums, jāatjauno šķēršļu komplekts.

 1. Par gatavošanos PK posmam CSI2*-W, CSIYH1* - Rīga

Ziņo:


5.1. A. Blaus informē par gatavošanās gaitu PK sacensībām;

5.2. M. Millers informē par sponsoru piesaisti un grūtībām šajā jautājumā;

5.3. D. Līvmanis informē par iespēju, kā sacensībās atspoguļot visus atbalstītājus.

Nolemj:

5.3.1. Katru dienu tiek rīkoti četri maršruti;

5.3.2. Galvenais maršruts CSI2*-W  FEI World Cup Competition tiek rīkots 29.07. plkst. 15:00;

5.3.3. Reģistrācijas prasības zirgiem ievietot LJF mājaslapā;

5.3.4. Sacensību ielūgumi tiek veidoti un izsūtīti kā iepriekš. Organizē Kristīne Lisovska;

5.3.5. Par priekšnesumu organizēšanu atbildīgais J. Mežnieks.


 1. Dažādi

Ziņo:


6.1. Agris Blauss izsaka pateicību Anitai Mangalei, Kristīnei Lisovskai un Jurim Mežniekam par labi organizētajām Baltijas līgas sacensībām iejādē;

6.2. Juris Mežnieks informē, ka jātniece Terēze Rozenberga izpildījusi LR sporta meistara kritērijus.

Nolemj:

6.1.1. Piešķirt Terēzei Rozenbergai LR sporta meistara sporta klasi.


LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.


Padomes sēde slēgta 20:20

Sēdes vadītājs


A.Blaus

Sēdes protokolētājs


L. Biteniece


 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2018.gada 17. decembrī

Nr.3

plkst.18:00Sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Sēdē piedalās

Agris Blaus, Edgars Treibergs, Juris Mežnieks, Māris Millers, Aivars Muravskis, Mareks Samohvalovs, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics, Dainis Līvmanis

LJF Ģenerālsekretāre Kristīne Lisovska, LJF Juridiskā padomniece Sandra Sondore

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Ligija Biteniece

Darba kārtība


 1. LJF aizvadītās sezonas darbības analīze.

 2. LJF 2019. gada sezona.

 3. LJF gada noslēguma pasākums.

 4. Sporta centra „Kleisti” apsaimniekošana.

 5. Sponsoru piesaistīšana jātnieku sportam.

 6. Izmaiņas LJF pakalpojumu sniegšanas cenrādī.

 7. Jātnieku licenču ieviešana.

 8. Dz. Blumas iesniegumu izskatīšana.

 9. Dažādi.


 1. A. Blaus izsaka pateicību visam LJF prezidija sastāvam par ieguldīto darbu aizvadītajā gadā. Īpaši E. Treibergam, M. Milleram, J Mežniekam, jo bez viņu ieguldījuma daudzi projekti nebūtu realizēti.

 2. LJF gada noslēguma pasākums un „LR labākais jātnieks”, nominantu apbalvošana notiks kultūras centrā „Berģi” 19. janvārī.

 3. A. Blaus informē par konkūra padomes un sekciju vadītāju sanāksmes norisi, kurā atzīts, ka aizvadītā sezona noritējusi veiksmīgi un ir bijusi notikumiem bagāta. Šādu līmeni nepieciešams saglabāt arī nākamajā sezonā, turpinot organizēt sportistu, treneru un citu interesentu izglītojošus pasākumus.

 4. A. Blaus informē par naudas izlietojumu sporta centra „Kleisti” apsaimniekošanā un par dokumentācijas apriti LJF.

 5. M. Millers informē par sarežģīto situāciju ar finansējuma piesaisti LJF, sakarā ar izmaiņām LR likumdošanā.

 6. S. Sondore iesaka lielāku uzmanību pievērst ētikas jautājumiem, īpaši jauniešu vidū un rīkoties atbilstoši sporta ētikas principiem.

 7. A. Blaus informē par darba gaitu pie Jātnieku licencēšanas nolikuma izstrādes.Nolemj:

 1. LJF gada noslēguma pasākumā par mūža ieguldījumu jātnieku sportā sveikt Leonīdu Smanuhinu.

 2. Ieviest jātnieku licences par noteiktu maksu gadā:

  2.1. Jaunajiem jātniekiem līdz 16. g. v. – 20 EUR

  2.2. Pārējiem jātniekiem - 40 EUR

 3. Ieviest maksu sportistu pieteikšanai starptautiskām sacensībām – 10 EUR apmērā.

 4. Celt sporta centra „Kleisti” boksu īres maksu, summa tiks noteikta balstoties no pašizmaksas aprēķiniem.

 5. Noraidīt Dz. Blūmas ierosinājumu par Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes priekšsēdētāju iecelt I. Kursīti. Lēmums pieņemts balstoties uz Pajūgu braukšanas biedru aptauju un I. Kursītes atteikšanos. Atturas - L. Biteniece.

 6. Apstiprināt Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes priekšsēdētājas L. Bitenieces iesniegtās izmaiņas padomes sastāvā. Atturas - L. Biteniece.

 7. Anitai Mangalei ievietot LJF mājas lapā FEI vēstuli ar Rīga rīkoto sacensību CSI2*-W, CSIYH1* - pozitīvo novērtējumu.


LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja izvirzītos lēmumus ar minētajiem izņēmumiem.


Padomes sēde slēgta 20:00

Sēdes vadītājs


A.Blaus

Sēdes protokolētājs


L. Biteniece


 

 

Arhīvs:

LJF Valdes sēdes - 2017

LJF Valdes sēdes - 2016

LJF Valdes sēdes - 2015

LJF Valdes sēdes - 2014

LJF Valdes sēdes - 2013

LJF Valdes sēdes - 2012

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX