LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF prezidija sēdes :

LJF Valdes sēdes - 2018

 418209/LJF prezidija sede_1.doc (28.00 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Kleistu iela 75, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2018.gada 22. janvārī

Nr.1

pulksten 18:00Sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Sēdē piedalās

Agris Blaus, Dainis Līvmanis, Juris Mežnieks, Māris Millers, Edgars Treibergs, Mareks Samohvalovs, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics, Sergejs Šakurovs

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Natālija Šakurova, Maira Leja, Linda Lejiete, Andis Vārna, Ivo Miķelsons, Evita Baradovska, Nora Ņukša

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents A.Blaus

Sēdes protokolētājs

L. Biteniece

Darba kārtība


 1. Strukturālas izmaiņas LJF darba organizācijā.

 2. Par atbildības sfēru un pienākumu sadali LJF prezidija locekļiem.

 3. Sacensību nolikumi.

 4. Izmaiņas „Vispārējos noteikumos LJF nacionālajām ieskaites sacensībām šķēršļu pārvarēšanā”.

 5. Izmaiņas Nolikumā „LR labākais jātnieks konkūrā”.

 6. Dažādu LJF nolikumu izskatīšana un apstiprināšana.

 7. Semināri un apmācības LJF biedriem.

 8. LJF prezidija locekļu tikšanās organizēšana ar LJF biedriem reģionos.

 9. Sponsoru piesaistīšana jāšanas sportam.

 10. Sporta centra „Kleisti” apsaimniekošana.

 11. Dažādi.Ziņo:

 1. A. Blaus ziņo par izstrādāto strukturālo izmaiņu plānu un šo struktūru darbības nolikumiem.


Nolemj:

 1. Apstiprināt LJF prezidija atbildības sfēru un pienākumu sadali.

 2. Apstiprināt izstrādātās strukturālās izmaiņas:

2.1. Par LJF sekciju vadītājiem apstiprināt;

2.1.1. LJF Konkūra sekcija – Dainis Līvmanis

2.1.2. LJF Iejādes sekcija - Anita Mangale

2.1.3. LJF Poniju jāšanas sekcija - Mārīte Pinte

2.1.4. LJF Paralimpiskās jāšanas sekcija - Darja Tihomirova

2.1.5. LJF Pajūgu braukšanas sekcija - Ligija Biteniece

2.1.6. LJF Tautas klases jāšanas sekcija - Kate Ansone

2.1.7. LJF Amatieru jāšanas sekcija - Ilze Krūmiņa

2.2. Apstiprināt LJF padomju sastāvus;

2.2.1. LJF Konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padome 7 personu sastāvā - Dainis Līvmanis (priekšsēdētājs), Maira Leja, Andis Vārna, Ģirts Bricis, Sergejs Šakurovs, Kristīne Egle, Ivo Miķelsons

2.2.2. LJF Iejādes treneru, sportistu un tiesnešu padome 13 personu sastāvā - Anita Mangale (priekšsēdētāja) Sanita Dombrovska, Agnese Kukaine, Terēze Rozenberga, Kristīne Lisovska, Ineta Krīgere, Maija Kleinberga, Airisa Penele, Aina Mainiece, Natālija Šakurova, Ginta Vilde, Kristīna Rozīte, Ieva Aleksandrova - Eklone

2.2.3. LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome 5 personu sastāvā – Ligija Biteniece (priekšsēdētāja), Agnese Bērziņa, Dzintra Blūma, Inga Kursīte, Kristaps Caune

2.3. Par LJF ģenerālsekretāri apstiprināt Kristīni Lisovsku, ģenerālsekretāres palīdzi Anitu Mangali;

2.4. LJF ētikas komisijā apstiprināt: Egīls Broks (priekšsēdētājs), Ginta Vilde, Indra Gabaliņa, Inga Miķelsone, Airisa Penele;

2.5. Par LJF juridisko padomnieku apstiprināt Sandru Sondori;

2.6. Par LJF sporta attīstības padomnieku apstiprināt Natāliju Šakurovu;

2.7. LJF zirgu labturības un veterinārajā komisijā apstiprināt: Mareks Samohvalovs (priekšsēdētājs), Jolanta Lapiņa, Juris Mežnieks, Anna Vainute, Iveta Daubure;

2.8. LJF koordinators par sadarbību jāšanas sporta attīstībā ar Latvijas reģioniem apstiprināt Egilu Broku, Kati Ansoni;

2.9. LJF koordinators par bērnu, junioru, jauno jātnieku jāšanas sporta attīstību apstiprināt Agnesi Pilderi.

 1. Apstiprināt izstrādātos sacensību nolikumus.

 2. Nodot LJF Konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padomei atkārtotai izskatīšanai nolikumu „LR labākais jātnieks konkūrā”.

 3. Apstiprināt LJF darbības struktūru nolikumus:

5.1.   LJF ētikas kodekss;

5.2.   LJF Ētikas komisijas darbības nolikums;

5.3.   LJF koordinatora par sadarbību jāšanas sporta attīstībā ar Latvijas reģioniem nolikums;

5.4.   LJF koordinatora par bērnu, junioru un jauno jātnieku jāšanas sporta attīstību nolikums;

5.5.   LJF juridiskā padomnieka darbības nolikums;

5.6.   LJF konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums;

5.7.   LJF iejādes treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums;

5.8.   LJF pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums;

5.9.   LJF konkūra sekcijas darbības nolikums;

5.10. LJF iejādes sekcijas darbības nolikums;

5.11. LJF poniju jāšanas sekcijas darbības nolikums;

5.12. LJF paralimpiskās iejādes sekcijas darbības nolikums;

5.13. LJF pajūgu braukšanas sekcijas darbības nolikums;

5.14. LJF tautas klases sekcijas darbības nolikums;

5.15. LJF amatieru jāšanas sekcijas darbības nolikums.

 1. Aprīlī rīkot semināru konkūrā. Uzdot konkūra padomei iesniegt priekšlikumus par semināra vadītājiem.

 2. Izstrādāt sportistu licencēšanas nolikumu.

 3. Izstrādāt „Zirgu labturības un veterinārās komisijas nolikumu”.

 4. Rīkot LJF pārstāvju tikšanos ar biedrībām Latvijas reģionos.
LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.Sēdes vadītājs


A.Blaus

Sēdes protokolētājs


L. Biteniece

Sēdes beigu laiks 20:00

 

Pielikumi:

LJF darbības struktūra >>>

LJF prezidijs >>>

LJF struktūru nolikumi:

 Latvijas Jātnieku federācijas Konkūra (šķēršļu pārvarēšanas) treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums (15.88 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Iejādes treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums (15.93 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes darbības nolikums (15.98 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Konkūra (šķēršļu pārvarēšanas) sekcijas darbības nolikums (16.04 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Iejādes sekcijas darbības nolikums (15.98 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Paralimpiskās jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.07 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Poniju jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.07 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Amatieru jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.43 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Tautas klases jāšanas sekcijas darbības nolikums (16.01 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Pajūgu braukšanas sekcijas darbības nolikums (16.00 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas Ētikas komisijas darbības nolikums (22.16 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas juridiskā padomnieka darbības nolikums (15.71 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas koordinatora par bērnu, junioru un jauno jātnieku jāšanas sporta attīstību nolikums (16.08 KB)

 Latvijas Jātnieku federācijas koordinatora par sadarbību jāšanas sporta attīstībā ar Latvijas reģioniem nolikums (16.02 KB)

LJF Ētikas kodekss >>>

 

 

Arhīvs:

LJF Valdes sēdes - 2017

LJF Valdes sēdes - 2016

LJF Valdes sēdes - 2015

LJF Valdes sēdes - 2014

LJF Valdes sēdes - 2013

LJF Valdes sēdes - 2012