LJF darbības struktūra

 418217/LJF struktura.v5.doc (342.00 KB)

 


Sekcijas – pārstāv visi LJF biedri – juridisko personu vadītāji, vai pilnvaroti biedru pārstāvji, kuru sportisti piedalās attiecīgas sekcijas sacensībās.

Padomes – pārstāv LJF prezidija apstiprināts 5-15 locekļu sastāvs.

LJF darbību regulē LJF statūti un LJF prezidija apstiprināti nolikumi.