Nolikumi : ARHĪVS : 2019 : 05-08.2019 :

20-21.07.2019. “DROSTALU KAUSS 2019” - „Drostalās”, Iecavas nov.

 419855/Nolikums Drostalu Kauss 2019 konkurs.v2.docx (35.97 KB)

Online pieteikumu forma (Pieteikumi jāiesniedz līdz 18.07. plkst.23:00.)

“DROSTALU KAUSS 2019”

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»

 

Mērķis: Popularizēt  jātnieku  sportu kā videi draudzīgu un veselīgu nodarbi, piemērotu arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  Jātnieku sporta sacensības „Drostalu kauss” veidot kā tradicionālu Iecavas novada sporta un izklaides pasākumu.

Laiks un norises vieta: 2019.gada 20.- 21.jūlijā, Iecavas novada „Drostalās”.

Dalībnieki: Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

Laukuma segums: Smilšu, (pēc vajadzības līdzināts un laistīts).

Iesildes laukums: Smilšu, (pēc vajadzības līdzināts un laistīts).

 

Rīkotāji: Sporta klubs „Drostalas”, Linda un Kristaps Arāji, mob: (+371) 26657942; 26516519, sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju.

 

Tiesneši:

Sacensību galvenā tiesnese – Anna Stafecka (nacionālā kategorija).

Tiesnesis – Vladislavs Rutkovskis (nacionālā kategorija)

Tiesnesis apmācībā – Evita Baradovska

Maršrutu sastādītājs – Egils Broks (nacionālā kategorija)

Sacensību stjuarts – Indra Gabaliņa (starptautiskā kategorija)

 

Sacensību programma:

Sestdiena, 20. jūlijs, sacensību sākums 9:00

Maršruts Nr.1. Vadības maršruts. (Ar vērtējumiem „LABI”, „ĻOTI LABI”, „TEICAMI”).

Vadība soļu vai rikšu gaitās.

Pēc treneru un jātnieku ieskatiem iespējams startēt tikai pirmajā fāzē, arī soļu gaitā. Lūgums to norādīt pieteikumā.  (Lūgums pieteikumā „komentāru” ailē norādīt, ja startam tiek pieteikts ponijs).      

•           Starta nauda 15 EUR.

•           Starts cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas.

•           Visi maršruta Nr.1 dalībnieki tiks apbalvoti ar diplomiem un rozetēm.

 

Maršruts Nr.2A.  Piedalās jātnieki ar 1.grupas ponijiem.

Šķēršļu augstums 60 cm. „Uz atzīmi” (Art. 238.1.1.).

 •          Starta nauda 15 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, balvām no atbalstītājiem.

•           Starts cilvēkiem ar invaliditāti bez maksas.

Nr.2B.  Bez ierobežojumiem.

 

Maršruts Nr.3A.  Jātniekiem ar 1. un 2.grupas ponijiem. Šķēršļu augstums 80 cm. „Ideālais laiks”, kustības ātrums   350m/min. Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Ja „ideālais laiks” tiek pārsniegts, tad par katrām iesākušās četrām sekundēm tiek piešķirts viens soda punkts, ja dalībnieks finišē pirms “ideālā laika”, tad par katrām 6 sekundēm tiek piešķirts viens soda punkts. Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A. Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”- ir vismazākais. Gadījumā, ja starpība ir vienāda, tad uzvarētājs būs tas, kurš nav sasniedzis „ideālo laiku”.

Nr.3B.  Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgiem.

•           Starta nauda 15 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem un balvām no mūsu atbalstītājiem

•          LŠZAA  apbalvos 5 labākos Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgus ar īpašām piemiņas                 balvām.

Nr.3C.  Bez ierobežojumiem.

•           Starta nauda 15 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem un balvām no mūsu atbalstītājiem

 

Maršruts Nr.4.  Šķēršļu  augstums līdz 100cm. Maršruts 2 fāzēs.(Art.274.5.3.) Bez ierobežojumiem. Dalībnieki, kuri saņēmuši soda punktus 1.fāzē, 2.fāzi neturpina.

•           Starta nauda 15 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, balvām no atbalstītājiem.

 

Maršruts Nr.5.  Komandu sacensības - šķēršļu augstums līdz 90cm. Ātruma maršruts. (Art. 238.2.1). Bez ierobežojumiem.

Komandā 4 dalībnieki. Startēs pa dalībniekam no katras komandas, uzvarētāji tiks noteikti pēc komandas dalībnieku rezultātu kopsummas. Pieteikumā norādīt komandas nosaukumu un muzikālo pavadījumu. Simpātiju balva par vienotu komandas kopskatu un oriģinālāko nosaukumu. Obligāts jātnieka sacensību formas pamatsastāvs (jāšanas bikses, zābaki, ķiveres un pēc vajadzības vestes)!

•           Starta nauda komandai 50 EUR

•           Pirmās 3 komandas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, atbalstītāju balvām.

•           1.vietas ieguvējiem 100.00 EUR naudas balva no SIA LAIBA – GUDRĀ MĀJA un brīvdienu mājas KALNAKRIKNAS.

Svētdiena, 21. jūlijs, sacensību sākums 9:00

Maršruts Nr.6A.  Bez ierobežojumiem. Ieskaites maršruts amatieriem. Šķēršļu augstums līdz 100cm.  Maršruts 2 fāzēs. (Art. 274.5.6.).  Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāstartē abās fazes.

•           Starta nauda 20 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, balvām no mūsu atbalstītājiem un naudas balvām – 50; 40; 30; 20; 20.

Maršruts Nr.6B.  Ieskaites maršruts bērniem.

•           Starta nauda 20 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, balvām no mūsu atbalstītājiem un naudas balvām – 50; 40; 30; 20; 20.

 

Maršruts Nr.7A.  Bez ierobežojumiem. Šķēršļu augstums 110cm. Ātruma maršruts. (Art. 238.2.1).

•           Starta nauda 20 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, balvām no mūsu atbalstītājiem un naudas balvām – 50; 40; 30; 20; 20.

Maršruts Nr.7B.  Ieskaites maršruts bērniem.

•           Starta nauda 20 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, balvām no mūsu atbalstītājiem un naudas balvām – 50; 40; 30; 20; 20.

 

Maršruts Nr.8.  Šķēršļu augstums 120cm. „Drostalu Kauss 2019”. Viena pārlekšana uz laiku (Art. 238.2.2.).Bez ierobežojumiem.

•           Starta nauda 20 EUR

•           Pirmās 5 vietas tiks apbalvotas ar rozetēm, diplomiem, ziediem, balvām no atbalstītājiem un naudas balvām - 100; 80; 50; 40; 30.

•           1. vietas ieguvējam Drostalu Kauss 2019, ko izgatavojis keramikas meistars Ivars Grasis,    zirga sega no mūsu atbalstītājiem www.veselszirgs.lv.

 

 

Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms maršruta.

Rīcības komiteja pilnvaro sacensību tiesnesi neizsaukt uz startu sportistus, kuri nav izpildījuši savas finansiālās saistības.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 18. jūlija plkst.23.00. Online pieteikumu forma: http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=73

Starta kārtība tiks publicēta 19.jūlijā.

 

Nepieciešamības gadījumā Pirmo palīdzību sniegs feldšeres  Aija Zelča – Logina un Elīna Klāsupa.

Sacensību veterinārārste – Linda Ansone.

Saskaņā ar LJF sacensību noteikumiem, bērniem līdz 16 gadu vecumam aizsargvestes ir obligātas!

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā!

Piedaloties sacensībās un atrodoties sacensību vietā, jūs piekrītat, ka pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt izvietots presē un sociālajos tīklos.

Ierodoties sacensību vietā, dalībniekam vispirms jādodas pie sacensību vetārsta ar zirgu pasēm.

Ja zirga pase netiks reģistrēta, dalībnieks pie starta netiks pielaists!

Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Sacensību laikā tiks pārbaudītas zirgu pases, par nepieciešamo INAN izmeklējumu un zirgu gripas vakcināciju esamību.

Ievedamajiem ponijiem nepieciešama zirgu pase, kurā jābūt ierakstītam ponija izmēram ar sertificēta vērtētāja parakstu.

•           Iespējama zirgu izmitināšana 17 km attālajā zirgu stallī „Zirga sapnis”, kontakttālrunis (+371)29833818.

•           Sacensību laikā darbosies bufete.

•          Svētdienā, 21.jūlijā radošā telpa “Grašu māja” piedāvās melnā māla keramikas izstrādājumus.

•           Darbosies tirdziņš, kurā varēsiet iegādāties inventāru, kā arī zirgu barības un piedevas. Veiksmīgos atradumus  meklēsiet zirglietu „Andelē - Mandelē”, tur arī varēsiet nodot lietas realizācijai.

 

„Drostalu Kausa 2019” atbalstītāji un sponsori:

FISKARS, Latvijas Jātnieku federācija, Iecavas novada dome,  LŠZAA, Nicety,  zirglietu veikals IPPEAS, ZS “Medīgas”, www.veselszirgs.lv, Radošā telpa “Grašu māja”, Radisson Blu Elizabete Hotel, laikraksts „Iecavas Ziņas”, laikraksts „Bauskas Dzīve”, www.motokursi.lv, rgBRASA mēbeles, Kanādas tirdzniecības palāta Latvijā, SIA “Bauskas alus”, SIA LAIBA – GUDRĀ MĀJA, brīvdienu mājas KALNAKRIKNAS, Scenar terapeite Linda Siliņa, fotosesiju dāvanu kartes no Ojāra Zabarovska, MARY KAY – neatkarīgā skaistuma konsultante Anna Blanāre, Egils Broks, Ginta Zaumane, Lidija Kudapa, Gita Kravala.

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX