Nolikumi : ARHĪVS : 2019 : 05-08.2019 :

3-4.08.2019. Pāces kauss – „Kalēji” 2019 - „Kalēji”, Pāce, Dundagas nov.

 419890/Paces kauss - Kaleji 2019.docx (19.94 KB)

Online pieteikumu forma (Pieteikumi jāiesniedz līdz 1.08. plkst.20:00.)

Pāces kauss – „Kalēji” 2019

Nolikums

Laiks un vieta: 2019. gada 03. – 04. augusts, zirgaudzētava „Kalēji”, Pāce, Dundagas nov.,

GP adrese: N 57°48410655173623       E22°271268591284752

Rīcības komiteja: Sacensības organizē Hans Herbst

Sacensību tiesnese – Inga Miķelsone, Anna Stafecka

Maršrutu sastādītājs – Ivo Miķelsons

Sacensību laukums – laukuma izmērs 60m x 90m, zāles laukums;

Dalības maksa: 1.,2.,3.,7.,8.maršrutā: 20,- EUR;  4.maršrutā: 30,- EUR; 5.maršrutā: 1,- EUR; 6.maršrutā: 15,- EUR;

Pieteikumi jāiesniedz līdz ceturtdienai, 01. augustam, plkst. 20:00 aizpildot LJF Online pieteikuma formu: http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=74

Starta kārtība tiks publicēta mājaslapā -  pacekaleji.com

Tālrunis informācijai:   26251059 - Maija Dāvidsone
                                      26497430 – Liene Filipa (pieejamās boksu vietas stallī)

Sacensību programma

Sestdiena, 03.augusts

10:00 Maršruts Nr. 1 – 100 cm, ātruma maršruts (Art.238.2.1.), bez ierobežojumiem

Balvu fonds 530,- EUR (130,- 105,- 85,- 60,- 40,- 30,- 20,- 20,- 20, 20,-)

 

Maršruts Nr. 2 – 110 cm, sacensības sistēmās (Art.278) ar pārlēkšanu, bez ierobežojumiem.

Maršruts sastāv no sešiem šķēršļiem; pirmais atsevišķs šķērslis un piecas sistēmas. Maršrutā būs vismaz vienai trīskāršā sistēma. Sacensības norit pēc A tabulas.

Pārlēkšanas maršruts sastāv no sešiem šķēršļiem. Tam jāietver viena divkāršā, viena trīskāršā sistēma un četri atsevišķi šķēršļi, vai trīs divkāršās sistēmas un trīs atsevišķi šķēršļi. Šo prasību realizēšanai dažiem šķēršļiem no sistēmām jābūt pārvietotiem.

Balvu fonds 1180,- EUR (350,- 250,- 200,- 150,- 100,- 50,- 20,- 20,- 20,- 20,-)

 

Maršruts Nr. 3 – 120 cm, šķēršļu pārvarēšana „11”

Sacensībās netiek fiksēta laika norma, bet ir laika limits. Laika limita pārsniegšanas gadījumā, dalībnieks tiek izslēgts. Kad dalībnieks ir pārvarējis 11 šķēršļus (bez soda punktiem), atskan zvana signāls un dalībniekam ir jāšķērso finiša līnija jebkurā virzienā, lai fiksētu laiku. Maršruts ir pabeigts, kad dalībnieks, pēc starta līnijas šķērsošanas, ir veicis 11 lēcienus (bez soda punktiem) un šķērsojis finiša līniju. Jātniekam piešķirtais laiks sākas šķērsojot starta līniju jebkurā virzienā vai beidzoties 45 sekunžu laika atskaitei (skat. KN art. 203.1.2).

Šajās sacensībās tiek piešķirti soda punkti par gāztiem šķēršļiem. Jebkura veida nepaklausības netiek ņemtas vērā, dalībnieks soda sevi ar laika zudumu. Shēmā netiek uzrādīts obligāts maršruts. Plānā uzzīmētā bulta uz šķēršļa parāda tikai tā pārvarēšanas virzienu. Šķēršļi izveidoti tā, lai tos varētu pārvarēt abos virzienos.

Dalībnieks pēc paša izvēles var lēkt jebkurus šķēršļus jebkurā kārtībā un jebkurā virzienā. Vienu šķērsli drīkst pārvarēt vairākas reizes. Maršruta laikā dalībniekam nav atļauts šķērsot starta un finiša līniju. Ja dalībnieks maršruta laikā šķērso starta finiša līniju, dalībnieks tiek izslēgts.

Jebkurš gāztais šķērslis hita laikā netiek atjaunots. Šāds princips ir spēkā arī pie šķēršļa sagāšanas, nepaklausības rezultātā, vai šķēršļa apakšējo elementu nobīdes, kurš novietots vienā vertikālā plaknē kā augstākā daļa. Nepaklausības gadījumā bez šķēršļa sagāšanas, dalībnieks var atkārtoti mēģināt pārlēkt šo šķērsli vai turpināt ar citu šķērsli. Ja gāzto šķērsli dalībnieks pārlec atkārtoti, dalībnieks tiek izslēgts.

Zirga vai dalībnieka kritiena, vai abu kopā kritiena gadījumā dalībnieks tiek izslēgts.

Balvu fonds 1970,- EUR (550,- 450,- 350,- 200,- 150,- 100,- 70,- 50,- 30,- 20,-)

 

Maršruts Nr. 4 – 135/140cm, Pāces kauss – “Kalēji” 2019. (Art. 273., 2.2.2.II, 3.3.1., 4.3.) Divu hitu sacensības bez pārlēkšanas. Otrajā hītā piedalās 25% no pirmā hīta labākajiem dalībniekiem, atbilstoši ieņemtai vietai pirmajā hītā (soda punkti un laiks), jebkurā gadījumā visi sportisti bez soda punktiem pirmajā hītā. Bez ierobežojumiem.

Balvu fonds 4780,- EUR (1500,- 1000,- 700,- 500,- 300,- 250,- 200,- 150,- 100,- 80,-)

Svētdiena, 04. augusts

10:00. Maršruts Nr. 5 - Šķēršļu augstums 50 cm. Vadības maršruts (divās fāzēs) ar vērtējumu. Piedalās jātnieki vai zirgi, kuri nav startējuši konkūra sacensībās ar šķēršļu augstumu 90cm un augstāk. Ierobežojums neattiecās uz ponijiem.

Pirmajā fāzē - apstāšanās, soļi, rikši. Otrajā fāzē- 4 šķēršļi līdz 50 cm. Dalībnieks drīkst startēt abās vai tikai pirmajā fāzē.

 

Maršruts Nr. 6 – 70 cm, ideālais laiks. Piedalās jātnieki vai zirgi, kuri nav startējuši konkūra sacensībās ar šķēršļu augstumu 90cm un augstāk (izņemot ponijus). Ierobežojums neattiecās uz ponijiem.

Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Soda punkti par „ideālā laika” nesasniegšanu vai pārsniegšanu netiek piešķirti. Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A. Šajās sacensībās nav atļauta laika uzskaites ārēja uzrādīšana.

Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”- ir vismazākais. Gadījumā, ja soda punkti un starpība ir vienādi, labākais rezultāts ir dalībniekam, kurš nav pārsniedzis ideālo laiku.

Pārējie sportisti tiek sarindoti pēc soda punktiem un laika starpību starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”.

 

Maršruts Nr. 7 – 90 līdz 100 cm, ideālais laiks. Bez ierobežojumiem.

Sacensības ar laika normu, kura tiek dēvēta par „ideālo laiku”. Soda punkti par „ideālā laika” nesasniegšanu vai pārsniegšanu netiek piešķirti. Pārējās kļūdas tiek vērtētas pēc tabulas A. Šajās sacensībās nav atļauta laika uzskaites ārēja uzrādīšana.

Labākais rezultāts ir tam sportistam, kura rezultāts – soda punkti, starpība starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”- ir vismazākais. Gadījumā, ja soda punkti un starpība ir vienādi, labākais rezultāts ir dalībniekam, kurš nav pārsniedzis ideālo laiku.

Pārējie sportisti tiek sarindoti pēc soda punktiem un laika starpību starp uzrādīto laiku un „ideālo laiku”.

Balvu fonds 460,- EUR (100,- 85,- 70,- 55,- 40,- 30,- 20,- 20,- 20, 20,-)

 

Maršruts Nr. 8 – 105 cm, akumulācijas sacensības ar džokeri (džokeris 115cm) (Art.269.5.)

8A – piedalās jātnieki līdz 16 gadu vecumam

Balvu fonds 510,- EUR (120,- 100,- 80,- 60,- 40,- 30,- 20,- 20,- 20,- 20,-)

8B – piedalās amatieri

Balvu fonds 570,- EUR (130,- 110,- 90,- 70,- 50,- 40,- 20,- 20,- 20,- 20,-)

Apbalvošana

1.,2.,3.,4.,7.,8. maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, dāvanas no sacensību atbalstītājiem, kā arī naudas balvas, 7.-10.vietu ieguvējiem naudas balvas.

5. maršrutā visus dalībniekus apbalvos pēc maršruta veikšanas ar rozeti, diplomu un dāvanu.

6. maršrutā 1.-6. vietu ieguvēji saņems diplomus, rozetes, dāvanas no sacensību atbalstītājiem.

Katrā maršrutā uz apbalvošanas ceremoniju tiek aicināti 1.-6.vietu ieguvēji (izņemot 5.maršrutā).

Ierašanās uz apbalvošanas ceremoniju obligāti ar ponijiem/zirgiem. Īpašos gadījumos Galvenā tiesneša kolēģija, konsultējoties ar organizācijas komiteju, var atļaut dalībniekam ierasties uz apbalvošanas ceremoniju bez zirgiem.

Dalībniekiem līdz 16 gadu vecumam jābūt aizsargvestēm. Bērni līdz 16 gadu vecumam drīkst piedalīties poniju jāšanas sacensībās un/vai jauniešu līdz 16 gadu vecumam sacensībās, kā arī junioru un jauno jātnieku sacensībās līdz kalendārā gada beigām, kurā viņiem paliek 16 gadi.

Viens zirgs/ ponijs dienā drīkst startēt ne vairāk kā divos konkūra maršrutos, neatkarīgi no tā vai dalībnieks startē konkurencē vai ārpus konkurences.

Zirgiem jābūt zirgu pasēm ar nepieciešamajiem izmeklējumiem, pases tiks pārbaudītas!

Dalībnieki, kuri neuzrādīs startējošo zirgu pases, netiks pielaisti pie starta!

Dalībnieki uzņemas personīgu atbildību par iespējamiem negadījumiem sacensību laikā.

Sacensību laikā radušās Nolikumā neaprakstītas situācijas risina sacensību tiesneši un Organizators.

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX