Nolikumi : ARHĪVS : 2019 : 05-08.2019 :

31.08-1.09.2019. (LABOTS) LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2019 Bērniem, junioriem/ jaunajiem jātniekiem, amatieriem, pieaugušajiem, jaunzirgiem un poniju jātniekiem - Kleisti, Rīga

 419917/L.R. cempionats 2019.v5.doc (38.00 KB)

Online pieteikumu forma (Pieteikumi jāiesniedz līdz 29.08. plkst.12:00.)

 

Apstiprinu                      

LJF prezidents Agris BlausLATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2019

Bērniem, junioriem/ jaunajiem jātniekiem, pieaugušajiem, jaunzirgiem un poniju jātniekiem

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»N O L I K U M S


Laiks un vieta.

31.08.-1.09. 2019. gadā plkst. 9.00 sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes iela 4.

Sacensības notiks uz zāles laukuma, bet nelabvēligu laika apstākļos uz smilšu laukuma.


Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

Sacensību programma.

I diena-31.08. sākums plkst. 9.00


Maršruts Nr.1.

                         

65 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās jātnieki ar I grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.


Maršruts Nr.2.

85 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās jātnieki ar II grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.


Maršruts Nr.3.

110 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 5 g.v.

€ 250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)


Maršruts Nr.4.

120/125 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs ar handikapu.. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

€ 250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)


Maršruts Nr.5.

140 cm (Art.239.) Ātruma maršruts. Tabula C.

€ 800,- (300,-200,-120,-80,-60,-40,-)

Maršruts Nr.6.

110 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās bērni līdz 16.g.v.

€ 250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)


Maršruts Nr.7.

120/125 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās juniori līdz 18.g.v. un jaunie jātnieki līdz 21.g.v.

€ 250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)


Maršruts Nr.8.

100 cm (Art. 274.2.5.) Sacensības divās fāzēs. Lai iegūtu ieskaiti maršrutā, dalībniekam jāfinišē abās fāzēs. Piedalās amatieri.

€ 250,- (80,- 60,-40,-30, -20,-20,-)II diena- 1.09. sākums plkst. 9.00


Maršruts Nr.9.

                                 

75 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās jātnieki ar I grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.


Maršruts Nr.10.

95 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku . Piedalās jātnieki ar II grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.


Maršruts Nr.11.

115 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās zirgi līdz 5 g.v.

€ 360,- (120,-80,-60,-40,-30,-30,-)


Maršruts Nr.12.

120/125 cm (Art.238.2.2.) Ar handikapu. Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

€ 360,- (120,-80,-60,-40,-30,-30,-)


Maršruts Nr.13.

145 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. (Starta kārtība apgrieztā secībā uzrādītājiem rezultātiem maršrutā Nr5., sekundes pārvēršot soda punktos)

€ 1450,- (500,-400,-250,-150,-100,-60,-)


Maršruts Nr.14.

115 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās bērni līdz 16.g.v.

€ 360,- (120,-80,-60,-40,-30,-30,-)


Maršruts Nr.15.

125/130 cm (Art.238.2.2.) Ar handikapu. Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās juniori līdz 18.g.v. un jaunie jātnieki līdz 21 g.v.

€ 360,- (120,-80,-60,-40,-30,-30,-)


Maršruts Nr.16.

105 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās amatieri.

€ 360,- (120,-80,-60,-40,-30,-30,-)Dalība un punktu izcīņa.


LR čempionu titulu izcīņā piedalās tikai LJF biedri, pārējie jātnieki var cīnīties tikai par naudas balvām. Katrā maršrutā ar vienu zirgu vai poniju var startēt ne vairāk kā viens jātnieks. Ponija jātnieks čempionātā drīkst piedalīties abās grupās, bet ar dažādiem ponijiem.

Poniju jātnieku minimālais vecums 7 gadi. Bērnu grupas minimālais jātnieka vecums 10 gadi.

Ja jātnieks pirmajā dienā bija izslēgts, vai nav pabeidzis maršrutu jebkāda iemesla dēļ, viņa rezultātu nosaka sliktākā rezultāta īpašnieka punktus summējot ar 20 soda punktiem. Ja jātnieks pats ir nopelnījis visvairāk soda punktu, pirms ir bijis izslēgts vai izstājies, 20 soda punkti tiek pieskaitīti viņa rezultātam. Pieaugušajiem divdesmit soda punktu pieskaitīšana notiek pēc maršruta Nr. 5 rezutāta pārvēršanas soda punktos.

Vienādu punktu skaita gadījumā visiem dalībniekiem otrās dienas rezultāts ir noteicošais.


 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar I grupas ponijiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 1 un Nr. 9.

 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar II grupas ponijiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 2 un Nr. 10.

 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar zirgiem līdz 5 g.v. izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 3 un Nr. 11.

 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar zirgiem līdz 6/7 g.v. izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 4 un Nr. 12.

 • LR čempiona titulu pieaugušajiem izcīna, saskaitot rezultātus maršrutos Nr.5 un Nr.13. Maršruta Nr.5 rezultātus maršrutam Nr.13 transformē sekojoši: maršruta Nr.5 uzvarētājs ir bez soda punktiem. Pārējiem soda punktus izskaitļo sekojoši: no dalībnieka uzrādītā laika maršrutā Nr.5 izskaitļo uzvarētāja laiku. Starpību dala ar koeficientu 2 un tas ir rezultāts soda punktos startam maršrutā Nr.13. 

 • LR čempiona titulu bērniem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr.6 un Nr.14.

 • LR čempiona titulu junioriem un jauniem jātniekiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr.7 un Nr.15.

 • LR čempiona titulu amatieriem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr.8 un Nr.16.

 • Ja sportists maršrutos Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16 startē ar vairākiem zirgiem, tad punktus piešķir sportistam ar zirgu, kuru pirmajā dienā pieteicis kā pirmo maršrutā.

 • Ja sportists maršrutos Nr.3, Nr.4, Nr.11, Nr.12 startē ar vairākiem zirgiem, tad punktus piešķir jātniekam ar katru startējošu zirgu.

 • Ja sportists maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.9, Nr.10 startē ar vairākiem ponijiem, tad punktus piešķir sportistam ar poniju, kurš uzrādījis labāku rezultātu.


Punktu piešķiršanas tabula mašrutos: 1v.-25 p.;2v.-21 p.;3v.-18;4v.-16 p.; 5v.-14 p.; 6v.-12 p.; 7v.- 10 p.; 8v.- 8 p.; 9v.- 7 p.;10v.- 6 p.; 11v.- 5 p.; 12v. – 4 p.; 13v.- 3 p.; 14v.- 2 p.; 15v.- 1p.Starta nauda.

Viens starts maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.9, Nr.10 – € 15.

Viens starts pāŗējos maršrutos – € 25.

Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms maršruta.


Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Galvenais tiesnesis – Dainis Līvmanis (Starptautiskā kategorija)

Tiesnesis – Inga Miķelsone (Starptautiskā kategorija)

Maršrutu sastādītājs – Ivo Miķelsons (Starptautiskā kategorija)

Galvenā sekretāre – Natālija Šakurova (Nacionālā kategorija)


Apbalvošana.

Katrā maršrutā 1-6 v. ieguvējus apbalvo ar naudas balvām un rozetēm, bet maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.9, Nr.10 poniju jātnieki tiek apbalvoti ar pārsteigumu balvām.

Pirmo 3 vietu ieguvēji divu dienu kopvērtējumā katrā grupā tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām.

Apbalvoti tiek arī treneri un zirgu īpašnieki.

Pirmo trīs vietu vietu ieguvēji visās grupās tiek apbalvoti uz goda pjedestāla.


Pieteikumi.

LR čempionāta maršrutos netiek pieņemti pieteikumi no dalībniekiem ar zirgiem un ponijiem ārpus konkurences.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 30.08. plkst.12.00. online pieteikumu forma:http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=86


Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Pirms sacensībām zirgu un poniju pases jānodot sekretariātā. Poniju pasēs jābūt ierakstītam ponija izmēram ar sertificēta vērtētāja parakstu.

Sacensību laikā var tikt veikti poniju augumu kontrolmērījumi. (skat. "Vispārējie Noteikumi LJF nacionālajām ieskaites sacensībām šķēršļu pārvarēšanā")


Par zirgu un poniju izvietošanu tālr. 29423300 (I.Gabaliņa) 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX