Nolikumi : ARHĪVS : 2019 : 09-12.2019 :

7,[21].09.2019 Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes - Kleisti, Rīga

 420061/RC_un_JM_2019.doc (55.00 KB)

Online pieteikumu forma (Iejāde, Pieteikumi jāiesniedz līdz 4.09. plkst.23:00)

Online pieteikumu forma (Konkūrs, Pieteikumi jāiesniedz līdz 19.09. plkst.23:00)

 
Rīgā

2019.gada ___._______

Nr.______-nosRīgas atklātā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu jātnieku sportā 2019.gada

nolikums


I. Vispārīgie jautājumi 1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātais čempionāts un jaunatnes meistarsacīkstes jātnieku sportā 2019.gadā (turpmāk –Sacensības).


 1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi popularizēt jātnieku sportu Rīgā.


 1. Sacensību uzdevums ir noskaidrot labākos sportistus jātnieku sportā konkūrā un iejādē.


 1. Sacensības organizē biedrība “Latvijas Jātnieku federācija” (turpmāk – Organizators) reģ. Nr. LV40008023139 sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk - Departaments). Organizatora atbildīgā persona Anita Mangale (mob.tel. 29373524).


II. Sacensību norises vieta un laiks


 1. Sacensības notiek 2019.gada 7.septembrī (iejāde) un 2019. gada 21.septembrī (konkūrs – šķēršļu pārvarēšana) Latvijas Jātnieku federācijas sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes ielā 4.


 1. Sacensību sākums:

6.1. 2019.gada 7. septembrī plkst.10:00;

6.2. 2019.gada 21.septembrī plkst.10:00.


 1. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnēs www.sports.riga.lv un www.leflatvia.lv.


III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi


 1. Sacensības 7. septembrī iejādē norisinās šādās disciplīnās un vecuma grupās:

8.1. Rīgas čempionāts: „Mazā balva” (2018) (piedalīšanās bez vecuma ierobežojumiem);

8.2. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes:

8.2.1. shēma Nr.2 -Individual Competition Children Test (2018) sacensību laukums 20x60m (piedalās bērni 2004.-2007.dz.g.),

8.2.2. shēma Nr.3. – Individuālā shēma – juniori (2018) (piedalās juniori līdz 18 gadu vecumam).


 1. Sacensības 21.setembrī konkūrā norisinās šādās disciplīnās un vecuma grupās:

9.1. Rīgas čempionāts: Maršruts Nr.5 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 130cm (piedalīšanās bez vecuma ierobežojumiem);

9.2. Rīgas jaunatnes meistarsacīkstes:

9.2.1. maršruts Nr.1. (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 60cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam ar 1.grupas ponijiem),

9.2.2. maršruts Nr.2 (Art. 238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 90cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam ar 1. un 2.grupas ponijiem),

9.2.3. maršruts Nr.3 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 110cm (piedalās bērni līdz 16 gadu vecumam),

9.2.4. maršruts Nr.6 (Art.238.2.2) ar pārlēkšanu, šķēršļu augstums 120/125cm (piedalās juniori līdz 18 gadu vecumam un jaunie jātnieki līdz 21 gadu vecumam).


 1. Sacensības notiek saskaņā ar Starptautiskās Jātnieku federācijas (FEI) un LJF noteikumiem.


 1. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 29493765 (sacensību galvenais tiesnesis konkūrā – šķēršļu pārvarēšanā) 29373524 (Sacensību galvenais tiesnesis iejādē) vai e-pastu: leflatvia@leflatvia.lv.


 1. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvētā organizācija.


IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām


 1. Pieteikumus dalībai Sacensībām iejādē nosūtīt līdz 2019. gada 4.septembrim plkst. 23:00 . Online pieteikumu forma: http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=87.


 1. Pieteikumus dalībai Sacensībām konkūrā nosūta līdz 2019. gada 19.septembrim plkst. 23:00 . Online pieteikumu forma: http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=88.


 1. Pieteikuma oriģinālu iesniedz Sacensību dienā sekretariātā.


 1. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu.


 1. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.


 1. Zirgu veterinārajai dokumentācijai jābūt noformētai saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


 1. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.


 1. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Organizatoru tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana


 1. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus konkūra maršrutos un iejādes shēmās ar Departamenta medaļām, diplomiem un Organizatora kausiem.Biedrības „Latvijas Jātnieku federācija”

prezidents

 

A.Blaus

SASKAŅOTS

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece_______________D.Vīksna2019.gada __. ________

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX