Nolikumi : ARHĪVS : 2020 : 01-04.2020 :

14.03,[4.04].2020. (ATCELTS) LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2020 - Kleisti, Rīga

 420421/LR ziemas cemp. iejade 2020 (1).doc (53.50 KB)

Zīm.Nr.1. Shēma No.1.jpg (3474x2556, 1.46 MB)

SACENSĪBAS ATCELTAS!

 

 

Apstiprinu:…………………….. A.Blaus

Latvijas Jātnieku federācijas prezidents

 

LR ZIEMAS ČEMPIONĀTS IEJĀDĒ – 2020

/pieaugušajiem, jaunajiem jātniekiem, junioriem, bērniem/

N O L I K U M S

 

Laiks un vieta.

Sacensības notiks divos posmos.

1.posms – 14.marts  2020.g.,sporta centrs „Kleisti”, Rīga, Rātsupītes iela 4.

                 Liela dalībnieku skaita gadījumā sacensības notiks divās dienās:

                 14.marts-sākums plkst.10:00;    15.marts-sākums plkst.13:00

 

2.posms – 04.aprīlis 2020.g.,sporta centrs „Kleisti”, Rīga, Rātsupītes iela 4.

                 Liela dalībnieku skaita gadījumā sacensības notiks divās dienās:

                 04.aprīlis-sākums plkst.10:00;    05.aprīlis-sākums plkst.13:00

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

Sacensību programma.

Pieaugušie.

-1.posms 

- Vidējā balva II - (2020)  - (80.-,50.-,40.-)  -  (Lielais aplis)

- Mazā balva       - (2018)  - (50.-,40.-,30.-) -   (Vidējais aplis)

- Mazā balva       - (2018) - (40.-,35.-,30.-)  -   (Mazais aplis)

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2018), (35.-, 30.-,20.-) (“Open”)

- Shēma Nr.2 - Team Competition Test  Children        - (2020), (30.-, 20.-,15.-)

 (amatieri, “Open”)

- Shēma Nr.1 - Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m; (20.- ,15.-,10.-)

  (amatieri, „Open”)

 

-2.posms 

- Lielā balva      - (2020)   - (80.-,50.-,40.-)  - (Lielais aplis)

- Vidējā balva I  -(2020)   - (50.-,35.-,30.-)  - (Vidējais aplis)

- Mazā balva      - (2018)   - (40.-,35.-,30.-)  - (Mazais aplis )

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors  - (2018), (35.-, 30.-,20.-) (“Open”)

- Shēma Nr.2 – Individual Competition Test  Children- (2020), (30.-, 15.-, 10.-)

  (amatieri, “ Open”)

- Shēma Nr.1 - Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (20.- ,15.-,10.-)

  (amatieri ,”Open”)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaunie jātnieki(līdz 21g.)

-1.posms-  Preliminary Competition Test Young Riders- (2018) - (25.-,20.-,15.-) 

-2.posms-  Preliminary Competition Test Young Riders- (2018) - (25.-,20.-,15-) 

 

 

 

Juniori (līdz 18 g.)

-1.posms - Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test Juniors   - (2018), (25.-,20.-,15.-)

-2.posms - Shēma Nr.3- Preliminary Competition Test Juniors   - (2018), (25.-,20.-,15.-)

 

 

Bērni (12-15g, 2005.-2008.dz.g.))

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m; (20.-, 15.-,10.-)

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (20.-, 15.-,10.-)

Amatieri (19 g. un vecāki) 2.grupa  un „Open”

- 1.posms-Shēma Nr.2 - Team Competition Test Children        (2020)  - (30.-,20.-, 15.-)

- 2.posms-Shēma Nr.2 – Individual Competition Test Children (2020) - (30.-,20.-, 15.-)

 

Amatieri (19 g. un vecāki) 1.grupa un „open”

- 1.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā, laukums 20x40m (20.- ,15.-,10.-)

- 2.posms- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā, laukums 20x40m; (20.- ,15.-,10.-)

Shēmas angļu valodā atrodamas FEI mājas lapā:

 http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/dressage/tests  

 

Shēmas latviešu valodā atrodamas LJF mājas lapā:

http://www.leflatvia.lv/web/?id=416307

                                                    

Sacensības tiek organizētas saskaņā ar :

. Starptautiskajiem iejādes sacensību noteikumiem ( 25.izdevums 2014, papildinājumi 2020) ;

. LJF  Vispārējiem iejādes sacensību noteikumiem

. LJF veterinārajām prasībām  (spēkā no 2019.gada 1.janvāra)   http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196

 

 

Ja shēmās Nr.3, Nr.2 un Nr.1 piedalās 5 vai mazāk dalībnieki, tad balvu fonds tiek izmaksāts 70% no shēmā noteiktā balvu fonda proporcionāli nolikumā noteiktajam.

 

Starta nauda.

- Viens starts – 15.-EUR

 

Apbalvošana.

 

LR nacionālajos čempionātos un citās nacionālajās sacensībās startējošie ārzemju sportisti, citu nacionālo federāciju pārstāvji, nevar pretendēt uz LR čempionu un nacionālo sacensību uzvarētāju tituliem un medaļām, ja Nolikumā nav ierakstīts, ka tas ir atklātais čempionāts vai atklātās nacionālās sacensības.

 

Pieaugušo konkurencē katrā posmā katrā shēmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.

Jauno jātnieku, junioru, bērnu, amatieru konkurencē katrā posmā apbalvo 25% no dalībnieku skaita ar rozetēm, naudas balvām, bet ne mazāk kā 3 dalībniekus.

 

LR Ziemas čempiona titulu pieaugušo konkurencē izcīna pēc divu  posmu kopvērtējuma (Vidējā II  +Lielā balva) % .

Kopvērtējumā  pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām;

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 62%)

 

Kopvērtējumā Vidējā aplī un Mazajā aplī pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem un medaļām.

Kopvērtējumā shēmā Nr.3 , shēmā Nr.2 un shēmā Nr.1 pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

(Uzvarētāja titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 62%)

 

LR Ziemas čempiona titulu jauno jātnieku konkurencē izcīna pēc divu  posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 62%)

 

LR Ziemas čempiona titulu junioru konkurencē izcīna pēc divu  posmu kopvērtējuma % .Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 62%)

 

LR Ziemas čempiona titulu bērnu konkurencē izcīna shēmā Nr.1, laukums 20x40m  pēc divu  posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar kausiem, medaļām.

(Čempiona titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 62%)

 

LR Ziemas čempionāta uzvarētāja titulu amatieru konkurencē izcīna shēmā Nr.1 un shēmā Nr.2( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) , pēc divu  posmu kopvērtējuma %. Kopvērtējumā (( shēmas Nr.1 un shēmas Nr.2 amatieri tiek vērtēti atsevišķi) pirmo trīs vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.

(Uzvarētāja titulu neizcīna, ja rezultāts zemāks par 62%)

 

Shēmā Nr.2 – katrā posmā papildus tiek apbalvoti trīs labākie bērni ar rozetēm.

 

Viens zirgs vienā dienā var startēt ne vairāk divās shēmās.

Shēmā Nr.1, Nr.2 un Shēmā Nr.3 var piedalīties pāris jātnieks/zirgs , kuri pēdējo divu gadu laikā nav startējuši augstāka līmeņa shēmās.

 

Katrā nominācijā (pieaugušie, jaunie jātnieki, juniori, bērni, amatieri, “open”)  uzvarētājus nosaka pēc augstākās procentu summas divu posmu kopvērtējumā.

Vienādu punktu skaita gadījumā kopvērtējumā – augstāka vieta tam sportistam , kuram labāks rezultāts pēdējā posmā .

 

Ja dalībnieks startē ar vairākiem zirgiem vienā un tai pašā nominācijā, tad čempiona/uzvarētāja nosaukuma izcīņā tiek ieskaitīts labākais rezultāts pārim jātnieks/zirgs.

 

Pieaugušo , Jauno jātnieku un Junioru konkurencē atļauts startēt ar laužņu vai trenžu iemauktiem pēc dalībnieka izvēles

(FEI noteikumi 25.izdevums 2014, papildinājumi 2020)

 

 

Steka lietošana:

- 1.posmā pēc dalībnieka izvēles;

- 2.posmā steku drīkst lietot tikai iesildē.

 

Informācija dalībniekiem.

                 Liela dalībnieku skaita gadījumā sacensības notiks divās dienās:

 

 14.marts-sākums plkst.10:00 

- Vidējā balva II - (2020)   - (Lielais aplis)

- Mazā balva       - (2018)  - (Vidējais aplis)

- Mazā balva       - (2018)  -  (Mazais aplis)

- Preliminary Competition Test Young Riders – (2018)

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2018), (35.-, 30.-,20.-)

- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā,laukums 20x40m (bērni, Open)

 

 

15.marts-sākums plkst.13:00

-Shēma Nr.2 - Team Competition Test Children (2020) - (30.-,20.-, 15.-) (amatieri, “Open”)

-Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.1 pielikumā,laukums 20x40m (amatieri)

 

04.aprīlis-sākums plkst.10:00 

- Lielā balva      - (2020)   - (Lielais aplis)

- Vidējā balva I  - (2020)  - (Vidējais aplis)

- Mazā balva      - (2018)  -  (Mazais aplis)

- Preliminary Competition Test Young Riders – (2018)

- Shēma Nr.3 - Preliminary Competition Test Juniors - (2018)

- Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā,laukums 20x40m (bērni, Open)

 

05.aprīlis-sākums plkst.13:00

-Shēma Nr.2 - Individual Competition Test Children - (2020) (amatieri, “Open”)

-Shēma Nr.1 – Skatīt zīmējumu Nr.2 pielikumā,laukums 20x40m (amatieri)

 

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Sacensību tiesnešu kolēģiju nozīmē LJF Prezidijs.

Sacensību vetārsts: Iveta Daubure

 

Pieteikumi.

Online pieteikumu formā.

1.posms – http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=103 līdz 11.marts plkst.  23:00

2.posms – http://www.leflatvia.lv/db/entry.php?id=104 līdz 01.aprīlis plkst. 23:00

 

Kontaktpersona – Anita Mangale , tel. 29373524; tel.27048477

Ievedamajiem zirgiem jābūt LR zirgu pasei.

Informācija par zirgu izvietošanu: tālrunis – 29423300 (I.Gabaliņa)

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX