Noteikumi :

LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS PAJŪGU BRAUKŠNAS AMATPERSONU KVALIFIKĀCIJAS NOLIKUMS

 420510/LJF_Pajugu_brauksana_Amatpersonas_NOLIKUMS.20.06.26.doc (146.50 KB)

 

 

Apstiprinu

LJF prezidents Agris Blaus

26.06.2020.


 

LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJAS PAJŪGU BRAUKŠNAS AMATPERSONU KVALIFIKĀCIJAS NOLIKUMS

stājas spēkā no 2021. gada 1.janvāra


Nolikums nosaka kārtību, kādā Latvijas Jātnieku federācija (turpmāk tekstā – LJF) organizē un nodrošina LJF pajūgu braukšanas disciplīnas amatpersonu kvalifikācijas noteikšanu.

Nolikuma mērķis ir izveidot darboties gribošu, atbildīgu un kvalificētu nacionālo pajūgu braukšanas amatpersonu kolektīvu Latvijā.

  1. Vispārējie noteikumi

1.1. LJF nacionālo amatpersonu pajūgu braukšanā kvalifikācijas pārbaudi veic LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome sadarbojoties ar FEI starptautiskajām amatpersonām.

1.2. LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome ne retāk kā reizi trīs gados organizē izglītojošus seminārus un pārbaudes testus nacionālajām amatpersonām pajūgu braukšanā, par to izsniedzot atbilstošu sertifikātu.

1.3. Personas, kuras ir ieguvušas FEI starptautisko amatpersonu statusu pajūgu braukšanā (tiesnesis, maršruta sastādītājs, stjuarts, tehniskais delegāts) un statuss ir derīgs, nacionālā amatpersonas kvalifikācija nav nepieciešama.

  1. Nacionālo tiesnešu kvalifikācija

2.1. Personām, kuras vēlas iegūt LJF nacionālas kategorijas tiesneša statusu ir jāiesniedz pieteikuma forma (1. pielikums) un jānokārto pārbaudes tests.

2.2. Nacionālās kategorijas sacensību tiesnešu kvalifikācija tiek piešķirta uz trīs gadiem. Lai kvalifikācija tiktu pagarināta ir nepieciešams veikt tiesneša pienākumus vismaz divās LJF pajūgu braukšanas ieskaites sacensībās trīs gadu laikā, piedalīties izglītojošos semināros un pārbaudes testos.

2.3. Ja tiesnesis ir braucējs, kurš piedalās starptautiskās CAI 2* vai CAI 3* sacensībās, tad kvalifikācija viņam saglabājas līdz gadam, kurā viņš pārtrauc startēt vai neizpilda 2.2. punkta nosacījumus.

2.4. Kvalifikācijas anulēšana – LJF nacionālais tiesnesis, kurš nav izpildījis nepieciešamās prasības (skat. 2.2. vai 2.3.) automātiski zaudē kvalifikāciju. LJF nacionālā tiesneša kvalifikācija var tikt anulēta arī ar LJF Prezidija īpašu lēmumu par būtiskiem tiesnešu profesionālās prakses, ētikas un uzvedības pārkāpumiem.


3. Nacionālā maršruta sastādītāju kvalifikācija

3.1. Personām, kuras vēlas iegūt LJF nacionālais maršruta sastādītājs statusu ir jāiesniedz pieteikuma forma (2. pielikums) un jānokārto pārbaudes tests.

3.2. Nacionālās kategorijas maršruta sastādītāja kvalifikācija tiek piešķirta uz trīs gadiem. Lai kvalifikācija tiktu pagarināta, ir nepieciešams veikt maršruta sastādītāja pienākumus vismaz divas nacionālās LJF pajūgu braukšanas ieskaites sacensībās trīs gadu laikā.

3.3. Ja maršruta sastādītājs ir braucējs, kurš piedalās starptautiskās CAI 2* vai CAI 3* sacensībās, tad kvalifikācija viņam saglabājas līdz gadam, kurā viņš pārtrauc startēt vai neizpilda 3.2. punkta nosacījumus.

3.4. LJF nacionālais maršruta sastādītājs, kurš nav izpildījis nepieciešamās prasības (skat. 3.2. un 3.3.), automātiski zaudē kvalifikāciju un tiek dzēsts no LJF maršruta sastādītāju saraksta. LJF maršruta sastādītāja kvalifikācija var tikt anulēta arī ar LJF Prezidija īpašu lēmumu par būtiskiem maršruta sastādītāja profesionālās prakses, ētikas un uzvedības pārkāpumiem.

4. Nacionālās kategorijas sacensību tehniskais delegāts un stjuarts

4.1. Nacionālas kategorijas sacensību tehniskā delagāta pienākumus var pildīt nacionālas kategorijas sacensību tiesnesis un maršruta sastādītājs. Sacensību laikā amati var tikt apvienoti.

4.2. Nacionālo sacensību stjuarta pienākumus var pildīt nacionālas kategorijas sacensību tiesnesis, sacensību veterinārārsts vai citu disciplīnu stjuarti.

5. Amatpersonas darības apliecinājums

5.1. Amatpersonas darbības apliecinājums ir personas iekļaušana sacensību nolikuma amatpersonu sarakstā.

5.2. Katra tekošā gada beigās, amatpersonas iesniedz sarakstu ar sacensībām (3. pielikums), kurās tika pildīti amatpersonu pienākumi.

5.3. LJF pajūgu braukšanas disciplīnas aktuālais amatpersonu saraksts tiek publicēts un atjaunots LJF mājas lapā vienu reizi gadā.1.pielikums

Pieteikums Nacionālās kategorijas tiesneša pajūgu braukšanā statusa iegūšanai

Ziņas par pretendentu

Vārds Uzvārds

Dzīvesvietas adrese

Tālrunis

E-pasta adrese

Valodu prasmes

Latviešu

Angļu

Krievu

Cita (norādīt_______________)

Īss darba pieredzes apraksts (zirgkopībā, jāšanas sportā, sacensību tiesāšanā, citā sporta veidā, sertifikāti u.c.)


Kā esat iecerējis pilnveidot savas zināšanas un iemaņas tiesneša darbībā?

Cik sacensībās sezonā plānojiet piedalīties?


Pieteikumam pievienoto materiālu uzskaitījums

1. ___

Aizpildot šo pieteikumu apliecinu vēlmi strādāt, mācīties, pilnveidot savas prasmes un zināšanas tālākai pajūgu braukšanas sporta attīstībai Latvijā.

_____________ (paraksts)

________________(datums)

Pieteikumu formu sagatavojusi LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome
2. pielikums

Pieteikums Nacionālās kategorijas maršruta sastādītāja pajūgu braukšanā statusa iegūšanai

Ziņas par pretendentu

Vārds Uzvārds

Tālrunis

E-pasta adrese

Norādiet sacensības, pēdējo trīs gadu laikā, kurās esat pildījis maršruta sastādītāja pienākumus


Norādiet izglītojošus pasākumus, kuros esat piedalījies, lai gūtu maršruta sastādītāja zināšanas


Pieteikumam pievienoto materiālu uzskaitījums

1.


Aizpildot šo pieteikumu apliecinu vēlmi strādāt, mācīties, pilnveidot savas prasmes un zināšanas tālākai pajūgu braukšanas sporta attīstībai Latvijā.

_____________ (paraksts)

________________(datums)

Pieteikumu formu sagatavojusi LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome

3. pielikums


Pajūgu braukšanas sacensību saraksts, kurās tika pildīti sacensību amatpersonu pienākumiNr.p. k.

Sacensības (nosaukums, vieta)

Datums

(kad norisinājās sacensības)

Pildītie amata pienākumi

Piezīmes

1.


2.


3.

____________________________ (paraksts/ paraksta atšifrējums)

________________(datums)

Formu sagatavojusi LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padome


 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX