Nolikumi : ARHĪVS : 2021 : 05-08.2021 :

7-8.08.2021. LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2021 - Kleisti, Rīga

 L.R. cempionats 2021.v6.doc (63.00 KB)

EQUIPE Online pieteikumu forma (Pieteikumi jāiesniedz no 20.07 plkst.20.00 līdz 6.08. plkst.15:00)

  Apstiprinu                        

LJF prezidents Agris Blaus

 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS KONKŪRĀ - 2021

Bērniem, junioriem/ jaunajiem jātniekiem, pieaugušajiem, jaunzirgiem, poniju jātniekiem un amatieriem

Ieskaites sacensības saskaņā ar nolikumu «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»

 

N O L I K U M S

 Uzmanību jātniekiem un treneriem! Visi maršruti notiks uz smilšu laukuma.

 

Laiks un vieta.

7.-8.  08. 2021. gadā plkst. 10.00 sporta centrā „Kleisti”, Rīgā, Rātsupītes iela 4.

Sacensības notiks uz zāles laukuma, bet nelabvēlīga laika apstākļos uz smilšu laukuma.

 

Dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties LJF biedri un citu valstu sportisti.

   

Sacensību programma. 

I diena-7. 08. sākums plkst. 10.00

 

Maršruts Nr.1.

 uz smilšu laukuma                 

65 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar I grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.2.

 uz smilšu laukuma           

80 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar II grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.3.

105 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 5 g.v.

€  365,- (100,- 90,- 70,- 50, -30,- 25,-)

 

Maršruts Nr.4.

120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

€  365,- (100,- 90,- 70,- 50, -30,- 25,-)

 

Maršruts Nr.5.

140 cm (Art. 239.) Ātruma maršruts. Tabula C. 

€  1140,- (370,- 320,- 190,- 110,- 85,- 65,-)

 

Maršruts Nr.6.

105 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās bērni līdz 14.g.v.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.7.

120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās juniori līdz 18.g.v. un jaunie jātnieki līdz 21.g.v.

€  365,- (100,- 90,- 70,- 50, -30,- 25,-)

 

Maršruts Nr.8.

100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri.

€  365,- (100,- 90,-70,-50, -30,-25,-)

 

 

II diena- 8. 08. sākums plkst. 10.00

 

Maršruts Nr.9.

                                 

75 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās jātnieki ar I grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.10.

90 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku . Piedalās jātnieki ar II grupas ponijiem.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.11.

110 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās zirgi līdz 5 g.v.

€  460,- (140,- 120,- 90,- 50,- 30,- 30,-)

 

Maršruts Nr.12.

120/125 cm (Art.238.2.2.) Ar handikapu. Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

€  460,- (140,- 120,- 90,- 50,- 30,- 30,-)

 

Maršruts Nr.13.

145 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. (Starta kārtība apgrieztā secībā uzrādītājiem rezultātiem maršrutā Nr5., sekundes pārvēršot soda punktos)

€  2750,- (1000,- 700,- 500,- 250,- 200,- 100,-)

 

Maršruts Nr.14.  

110 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās bērni līdz 14.g.v.

Pārsteigumu balvas.

 

Maršruts Nr.15.

120/125 cm (Art.238.2.2.) Ar handikapu. Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās juniori līdz 18.g.v.  un jaunie jātnieki līdz 21 g.v.

€  460,- (140,- 120,- 90,- 50,- 30,- 30,-)

 

Maršruts Nr.16.

105 cm (Art.238.2.2.) Viena pārlekšana uz laiku. Piedalās amatieri.

€  460,- (140,- 120,- 90,- 50,- 30,- 30,-)

 

Dalība un punktu izcīņa.

 

LR čempionu titulu izcīņā piedalās tikai LJF biedri, pārējie jātnieki var cīnīties tikai par naudas balvām. Katrā maršrutā ar vienu zirgu vai poniju var startēt ne vairāk kā viens jātnieks. Ponija jātnieks čempionātā drīkst piedalīties abās grupās, bet ar dažādiem ponijiem.

Poniju jātnieku minimālais vecums 7 gadi. Bērnu grupas minimālais jātnieka vecums 10 gadi.

Ja jātnieks pirmajā dienā bija izslēgts, vai nav pabeidzis maršrutu jebkāda iemesla dēļ, viņa rezultātu nosaka sliktākā rezultāta īpašnieka punktus summējot ar 20 soda punktiem. Ja jātnieks pats ir nopelnījis visvairāk soda punktu, pirms ir bijis izslēgts vai izstājies, 20 soda punkti tiek pieskaitīti viņa rezultātam. Pieaugušajiem divdesmit soda punktu pieskaitīšana notiek pēc maršruta Nr. 5 rezutāta pārvēršanas soda punktos.

Vienādu punktu skaita gadījumā visiem dalībniekiem otrās dienas rezultāts ir noteicošais.

 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar I grupas ponijiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 1 un Nr. 9.
 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar II grupas ponijiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 2 un Nr. 10.
 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar zirgiem līdz 5 g.v. izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 3 un Nr. 11.
 • LR čempiona titulu sportistiem, kuri startē ar zirgiem līdz 6/7 g.v. izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr. 4 un Nr. 12.
 • LR čempiona titulu pieaugušajiem izcīna, saskaitot rezultātus maršrutos Nr.5 un Nr.13. Maršruta Nr.5 rezultātus maršrutam Nr.13 transformē sekojoši: maršruta Nr.5 uzvarētājs ir bez soda punktiem. Pārējiem soda punktus izskaitļo sekojoši: no dalībnieka uzrādītā laika maršrutā Nr.5 izskaitļo uzvarētāja laiku. Starpību dala ar koeficientu 2 un tas ir rezultāts soda punktos startam maršrutā Nr.13. 
 • LR čempiona titulu bērniem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām  maršrutos Nr.6 un Nr.14.
 • LR čempiona titulu junioriem un jauniem jātniekiem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām maršrutos Nr.7 un Nr.15.
 • LR čempiona titulu amatieriem izcīna, saskaitot punktus par iegūtajām vietām  maršrutos Nr.8 un Nr.16. 
 • Ja sportists maršrutos Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.13, Nr.14, Nr.15, Nr.16 startē ar vairākiem zirgiem, tad punktus piešķir sportistam ar zirgu, kuru pirmajā dienā  pieteicis kā pirmo maršrutā.
 • Ja sportists maršrutos Nr.3, Nr.4, Nr.11, Nr.12 startē ar vairākiem zirgiem, tad punktus piešķir jātniekam ar katru startējošu zirgu.
 • Ja sportists maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.9, Nr.10 startē ar vairākiem ponijiem, tad punktus piešķir sportistam ar poniju, kurš uzrādījis labāku rezultātu.

Punktu piešķiršanas tabula mašrutos: 1v.-25 p.; 2v.-21 p.; 3v.-18; 4v.-16 p.; 5v.-14 p.; 6v.-12 p.; 7v.- 10 p.; 8v.- 8 p.; 9v.- 7 p.; 10v.- 6 p.; 11v.- 5 p.; 12v. – 4 p.; 13v.- 3 p.; 14v.- 2 p.; 15v.- 1p.

 

Starta nauda.

Viens starts maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.6, Nr.9, Nr.10, Nr.14 – € 15, dalībniekiem ārpus konkurences – € 10.

Viens starts pārējos maršrutos – € 25, dalībniekiem ārpus konkurences – € 15.

Starta nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms maršruta.

 

Rīcības komiteja.

Sacensības organizē LJF.

Galvenais tiesnesis – Dainis Līvmanis (Starptautiskā kategorija)

Tiesnesis – Inga Miķelsone (Starptautiskā kategorija)

Maršrutu sastādītājs – Liudvikas Šalna (Lietuva)

Galvenā sekretāre – Natālija Šakurova (Nacionālā kategorija)

 

Apbalvošana.

Katrā maršrutā 1-6 v. ieguvējus apbalvo ar naudas balvām un rozetēm, bet maršrutos Nr.1, Nr.2, Nr.6, Nr.9, Nr.10 un  Nr.14  jātnieki tiek apbalvoti ar pārsteigumu balvām.

Pirmo 3 vietu ieguvēji divu dienu kopvērtējumā katrā grupā tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām.

Apbalvoti tiek arī treneri un zirgu īpašnieki.

Pirmo trīs vietu vietu ieguvēji visās grupās tiek apbalvoti uz goda pjedestāla.

Ja maršrutā piedalās mazāk par 12 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 70% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam. Ja maršrutā piedalās mazāk par 6 dalībniekiem, tad balvu fonds šajā maršrutā tiek izmaksāts 50% no maršruta balvu fonda, sadalot proporcionāli maršrutā noteiktajam.

 

Pieteikumi.

 

LR čempionāta maršrutos tiek pieņemti pieteikumi arī no dalībniekiem ar zirgiem un ponijiem ārpus konkurences.

Pieteikumi tiks pieņemti no 20.07 plkst.20.00 līdz 6.08. plkst.15.00. EQUIPE online pieteikumu forma: https://entry.equipe.com/meetings/1308

 

Sacensību dalībniekiem LJF veterināro prasību (http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196) ievērošana ir obligāta. Pirms sacensībām zirgu un poniju pases jānodot sekretariātā. Poniju pasēs jābūt ierakstītam ponija izmēram ar sertificēta vērtētāja parakstu.

Sacensību laikā var tikt veikti poniju augumu kontrolmērījumi. (skat. "Vispārējie Noteikumi LJF nacionālajām ieskaites sacensībām šķēršļu pārvarēšanā")

 

Piedāvājam stacionāros un saliekamos boksus - 10 € dienā. Tālr. 29423300 (I.Gabaliņa) un 29493765 (D.Livmanis)

 

Visiem sportistiem un sacensībās iesaistītajām personām obligāti jāievēro valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar COVID – 19 izplatību.   Plašāka informācija –

https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/no-15-junija-atlautas-sacensibas-ara

Noteikumu grozījumi pilnā apjomā pieejami –

https://likumi.lv/ta/id/323930-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-9-junija-noteikumos-nr-360-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplati

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX