Noteikumi :

Vispārējie Noteikumi LJF nacionālajām ieskaites sacensībām iejādē

 nacionalie noteik iejade_ 2024 (3).doc (47.50 KB)

 

Apstiprinu                       

LJF prezidents Agris Blaus

01.02.2024.g.


Vispārējie Noteikumi

LJF nacionālajām ieskaites sacensībām iejādē


LJF nacionālajās ieskaites sacensībās tiek ievēroti FEI iejādes sacensību Noteikumi ar sekojošiem izņēmumiem:


 1. Sportisti piedalās sacensībās šādās grupās:

  • poniju jātnieki 12-16 gadu vecumam (poniju vecums-6 g. un vecāki)

  • bērni 12 -14 gadu vecumam, (zirgu vecums – 6 g. un vecāki);

  • juniori 14-18 gadu vecumam,(zirgu vecums – 6 g. un vecāki);

  • jaunie jātnieki 16-21 gadu vecumam,(zirgu vecums – 7 g. un vecāki);

  • pieaugušie :

1.Mazā balva/ Vidējā I, (zirgu vecums – 7 g. un vecāki);

2.Vidējā II/ Lielā balva, (zirgu vecums – 8 g. un vecāki);

  • tautas klase(Open class),(zirgu vecums – 5 g. un vecāki);

  • amatieri no 19 g.vecuma,(zirgu vecums – 5 g. un vecāki);

  • jaunzirgi 4 g.; 5 g.; 6 g.; 7 g. 1. Bērni līdz 14 gadu vecumam drīkst piedalīties arī junioru sacensībās līdz kalendārā gada beigām, kurā viņiem paliek 14 gadi .(Ja bērns ir jaunāks par 12 gadiem, tad jāiesniedz atļauja no vecākiem un trenera, ka drīkst piedalīties sacensībās. Līdz 12 gadu vecumam bērni drīkst startēt tikai A klases shēmās.) Ar vienu un to pašu zirgu punktu un titulu izcīņā drīkst piedalīties tikai vienā no minētajām vecuma grupām.


 1. Sportists drīkst startēt poniju jātnieku nominācijā , sākot no tā kalendārā gada sākuma, kurā sportists sasniedz 10 gadu vecumu, līdz tā kalendārā gada beigām, kurā sportists sasniedz 16 gada vecumu.(Ja bērns ir jaunāks par 12 gadiem, tad jāiesniedz atļauju no vecākiem un trenera, ka drīkst piedalīties sacensībās. Līdz 12 gadu vecumam bērni drīkst startēt tikai A klases shēmas.) 1. Juniori līdz 18 gadu vecumam drīkst piedalīties arī jauno jātnieku sacensībās līdz kalendārā gada beigām, kurā viņiem paliek 18 gadi. Ar vienu un to pašu zirgu punktu un titulu izcīņā drīkst piedalīties tikai vienā no minētajām vecuma grupām.


 1. Jaunie jātnieki līdz 21 gadu vecumam drīkst piedalīties arī pieaugušo sacensībās līdz kalendārā gada beigām, kurā viņiem paliek 21 gads. Ar vienu un to pašu zirgu punktu un titulu izcīņā drīkst piedalīties tikai vienā no minētajām vecuma grupām.


 1. Tautas klases (Open class) jātnieki ir sportisti, kuri piedalās sacensībās pēc programmām shēma Nr.1, shēma Nr.2 un shēmā Nr.3.


 1. Amatieri ir jātnieki no gada, kad viņiem paliek 19 gadi:

* nenodarbojas ar to sportistu apmācību, kuri piedalās LJF vai LJF biedru rīkotajās ieskaites sacensībās konkursam „LLJ”.

* nav piedalījušies CDI līmeņa sacensībās, izņemot CDI-Am.

* nav piedalījušies Grand Prix līmenī.

* nav piedalījušies 1 kalendārā gada laikā 3. grupas līmenī ne vairāk kā 3 reizes. Šie rezultāti tiek ieskaitīti amatieru konkurencē. Pārējie starti 3. grupas līmenī netiek skaitīti.

* 1.grupas amatieri ,startējot 2.grupas shēmās, startē “Open class” (Tautas klase) nominācijā;

* 2.grupas amatieri , startējot 1.grupas shēmās, startē “Open class” (Tautas klase) nominācijā.


 1. LR nacionālajos čempionātos un citās nacionālajās sacensībās startējošie ārzemju sportisti un citas Nacionālās federācijas pārstāvošie sportisti nevar pretendēt uz LR čempionu un nacionālo sacensību uzvarētāju tituliem un medaļām, ja Nolikumā nav ierakstīts, ka tas ir atklātais čempionāts vai atklātas nacionālās sacensības.


 1. LR nacionālajos čempionātos un citās nacionālajās sacensībās čempionu vai nacionālo sacensību uzvarētāju titulus un medaļas izcīna vecuma grupās atbilstoši nolikumam.


 1. LR nacionālajos čempionātos un citās nacionālajās sacensībās čempionu vai nacionālo sacensību uzvarētāju titulus un medaļas izcīna jaunzirgu vecumu grupās atbilstoši Nolikumam.


 1. Katrā shēmā zirgu skaits vienam dalībniekam nav ierobežots. Uz čempionu vai nacionālo sacensību uzvarētāju tituliem dalībnieks var pretendēt atbilstoši sacensību Nolikumam.


 1. Viens zirgs dienā var startēt ne vairāk kā divās shēmās, neatkarīgi no tā vai dalībnieks startē konkurencē vai ārpus konkurences. Ar vienu zirgu vienā dienā dažādās shēmās, atļauts startēt arī diviem dažādiem jātniekiem, neatkarīgi no viņu piederības kādai vecuma grupai. Ar vienu un to pašu zirgu vienā shēmā atļauts startēt diviem bērniem līdz 14 gadu vecumam.


 1. Īpašos gadījumos Galvenā tiesneša kolēģija, konsultējoties ar organizācijas komiteju, var atļaut dalībniekam ierasties uz apbalvošanas ceremoniju bez zirgiem.


 1. Organizatoriem ir atļauts rīkot izklaides sacensības, ja tās nav pretrunā ar FEI ētikas kodeksu.


 1. Sacensību laukumu izmēri: 20x60m vai 20x40m . Sacensību laukumu izmēri var būt +/- 2m, nekā to nosaka starptautiskie iejādes sacensību Noteikumi.


 1. Jātnieka un zirga ekipējums saskaņā ar FEI iejādes sacensību noteikumiem, un LJF nacionālajiem iejādes sacensību noteikumiem:


-Jāšanas laikā aizsargķiveres ir obligāti jāvelk visiem sportistiem (un citām personām), kā arī bērniem, poniju jātniekiem, junioriem un jaunajiem jātniekiem veterinārās izvades laikā. Aizsargķiveri veterinārajā izvadē rekomendē vilkt jebkurai personai, kas prezentē zirgu. Jebkuram sportistam (un citām personām), kas neievēro šo nosacījumu, ir uzreiz jāaizliedz turpināt jāšanu līdz tiek uzvilkta aizsargķivere. Ja sportists izvēlas aizsargķiveri novilkt (neatkarīgi no tā vai to atļauj/aizliedz noteikumi), tad atbildību vienmēr uzņemas pats sportists. Aizsargķiveres cilindra formā izmantot drīkst.


-bērnu , amatieru konkurencē un tautas klasē jebkurā shēmā atļauts piedalīties ar īsajiem zābaciņiem komplektā ar „stulmiņiem”;-bērnu , amatieru konkurencē un tautas klasē 1. un 2.grupas shēmās atļauts piedalīties ar vai bez piešiem (pēc jātnieka izvēles);


-steka lietošanu (steka garums līdz 120 cm) sacensību laikā nosaka sacensību nolikums.


-cimdi ir obligāta jātnieka ekipējuma sastāvdaļa, ierašanās uz startu bez cimdiem nav atļauta.

-zirgiem kāju sargi, saites un „zvani” atļauti tikai iesildes laukumā, startējot ar zirgu kāju sargiem, saitēm un „zvaniem”, rezultāts netiek ieskaitīts.


-jātnieka un zirga ekipējumam jābūt tīram , sakoptam (zirga krēpēm sapītām) un jāatbilst sacensību Noteikumiem. • Kvalifikācijas nosacījumi dalībai LR Nacionālajā čempionātā iejādē 2024


-pieaugušo, jauno jātnieku , junioru , bērnu , amatieru (1.gr. un 2.gr.), “Open” (1.gr.un 2.gr.) nominācijās ne mazāk kā divās LJF ieskaites sacensībās un/vai starptautiskās sacensībās laika periodā no 2023.gada LR Nacionālā čempionāta līdz 2024.gada LR Nacionālajam čempionātam uzrādīt rezultātu 64% ;


-jaunzirgu nominācijās LJF ieskaites sacensībās un/vai starptautiskās sacensībās uz laika periodā no 2023.gada LR Nacionālā čempionāta līdz 2024.gada LR Nacionālajam čempionātam rādīt vienu rezultātu 64%


 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX