LJF IZPILDINSTITŪCIJA :

LJF prezidija sēdes

 LJF prezidija sede 2024_5_02 Nr.1.2.doc (30.00 KB)

 LJF prezidija sede 2024_12_02 Nr.2 .doc (53.50 KB)

 LJF prezidija sede 2024_21_02 Nr.3.doc (52.00 KB)

 LJF prezidija sede.2024.03.04.v2.doc (56.50 KB)

 LJF prezidija sede 11.03.2024. Nr.5.doc (29.50 KB)

 LJF prezidija sede 13.03.2024 Nr.6.doc (25.50 KB)

 LJF prezidija sede 24.04.2024 Nr.7.doc (79.00 KB)

 LJF prezidija sede 21.05.2024 Nr.8.doc (50.00 KB)

 

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS


2024. gada 5. februārī

Plkst. 19:00

Nr.1


Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

 

Agris Blaus, Ligija.Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga, Natālija Šakurova

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska

Darba kārtība


 1. Jaunu biedru uzņemšana LJF

 2. LJF biedru izslēgšana no federācijas biedriem.

 3. Citi jautājumi.A.Blaus ziņo:


 1. Saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


 1. Ziņo par LJF biedriem, kuri nav nokārtojuši biedru naudas maksājumus.


 1. Ziņo par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu Rīgas Domei finansiāla atbalsta saņemšanai starptautiskajām sacensībām.


 1. Informē par uzsākto darbu pie attīstības programmas izstrādes.Zane Zandberga - ierosina, nākotnē izvēloties starptautisko sacensību amatpersonas, veidot aptauju sportistu vidū nosakot izvēli.


Dainis Līvmanis - veikt sportistu anketēšanu starptautisko sacensību laikā un balstoties uz šiem datiem veikt izmaiņas/uzlabojumus sacensību organizēšanā un programmā.


Mareks Samohvalovs - atbalsta šo priekšlikumu un ierosina dažādos jautājumos veidot anketēšanu, iesaistot sportistus.


Ligija Biteniece - ziņo par darba grupas veiktajiem darbiem gatavojoties “Gada balvas” pasākumam.


Zane Zandberga - informē, ka ir mainīta likumdošana un sporta nodarbības vairs netiek apliktas ar PVN.


Ojārs Petrēvics - lai veicinātu sponsoru un atbalstītāju interesi finansiāli atbalstīt mūsu sporta veidu, izmantot sacensību šķēršļus uz kuriem izvietot atbalstītāju uzņēmumu simboliku.


Nolēma:

    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus.


 • Biedrība “MOTO KLUBS AKA-TEAM”

 • Biedrība “KISIELS EQUESTRIAN TEAM”

 • Biedrība “LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS"

 • SIA “KORSARO”

 • Biedrība “JĀTNIEKU SPORTA KLUBS "MP HORSES"”

 • Biedrība “DG Sporthorse, MB"

 • Biedrība JSK SV DRESSAGE

 • Biedrība “Sporta klubs "BAJĀRU STALLIS"”
    1. Pamatojoties LJF statūtu punktiem Nr. 4.5. un 4.6.1. sekojoši biedri ir izslēgti no Latvijas Jātnieku federācijas biedriem par biedru naudas nesamaksāšanu.


 • Biedrība “Jatnieku sporta klubs EquiTop"

 • Biedrība Jātnieku sporta klubs “GONGS"

 • Biedrība “Jātnieku Sporta Klubs Equestrian Park Silameži"

 • Biedrība Jātnieku klubs “Telfas"

 • ZS “Priežkalni"

 • Biedrība Jātnieku sporta klubs “ARRO-W"

 • Biedrība Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team"

 • Biedrība “Zirguskola"


    1. Vadoties pēc LSFP norādījumiem un Sporta likuma normām Hans Herbst tiek izslēgts no LJF BIEDRIEM, jo par LJF biedriem var būt tikai juridiskas personās. Hans Herbst ir fiziska persona – saimnieciskās darbības veicējs

LJF prezidija locekļi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 5. februāris

Sapulces beigu laiks: 20:45


 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024.gada 12. februārī

Nr.2

Plkst. 19:30


Attālinātā sēdē (ZOOM platformā) piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Ligija.Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska

Darba kārtība


 1. LJF prezidenta ziņojums par finansiālo situāciju sporta centrā „Kleisti”.

 2. Jaunu biedru uzņemšana LJF.

 3. Biedru parādnieku izslēgšana no LJF.

 4. LJF gatavošanās starptautiskajām sacensībām.


A.Blaus ziņo:


 1. Informē par finansiālajiem rādītājiem un saimniecisko darbību sporta centrā “Kleisti”


 1. Saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


 1. Ziņo par LJF biedriem, kuri nav nokārtojuši biedru naudas maksājumus.


 1. Ziņo par ikgadējo atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas procesu.


 1. Informē, ka no sporta federācijām tiek gatavots iesniegums, kuru atbalsta arī LJF par Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2024 norisi.Ligija Biteniece - jāatjauno biedru saraksts sacensību pieteikumu sistēmā.


Dainis Līvmanis - informē par gatavošanos CSI sacensībām. Ir uzrunāti vairāki maršrutu sastādītāji, gaidām atbildes.


Anita Mangale - informē par gatavošanos starptautiskajām sacensībām. Uzrunātais tiesnešu sastāvs ir apstiprinājis savu dalību.Nolēma:

    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus.


 • SIA “SANBERG”

 • SIA “Rīga-Centrs”

 • SIA “Bellezza”

 • SIA “Equus Anima”2. Saskaņā ar LJF Statūtu punktiem Nr. 4.5. un 4.6.1. sekojoši biedri tiek izslēgti no Latvijas Jātnieku federācijas biedriem par biedru naudas nesamaksāšanu..


 • Biedrība “Jātnieku sporta klubs Bicāli"

 • Biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola"
LJF prezidija locekļi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 12. februārī

Sapulces beigu laiks: 20:50


 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 21. februārī

Nr.3

Plkst. 16.00

Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Ligija Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis, Romāns Mežeckis

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Ligija Biteniece

Darba kārtība


 1. Jaunu biedru uzņemšana LJF

 2. LJF biedru izslēgšana no federācijas biedriem

 3. Par izslēgtajiem LJF biedriem


A.Blaus ziņo:


 1. Saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


 1. Ziņo par LJF biedriem, kuri nav nokārtojuši biedru naudas maksājumus.


 1. Par izslēgto LJF biedru statusu atjaunošanu.


Nolēma:

    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus.


 • Biedrība “Allažu zirgaudzētava”

 • SIA “Lindval”


    1. Pamatojoties LJF statūtu punktiem Nr. 4.5. un 4.6.1. sekojošš biedrs ir izslēgts no Latvijas Jātnieku federācijas biedriem par biedru naudas nesamaksāšanu.


 • Biedrība Jātnieku sporta klubs Fenikss"

    1. LJF izslēgtajiem biedriem, kuri būs samaksājuši biedru naudas parādus līdz 2024. gada 31. decembrim, būs iespēja lūgt LJF prezidiju atjaunot biedru statusu no 2025. gada.


LJF prezidija locekļi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 21. februāris

Sapulces beigu laiks: 16.30

 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 04. martā

Nr.4

Plkst. 18:00

Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

 

Agris Blaus, Ligija Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers, Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis, Romāns Mežeckis

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska, Ligija Biteniece

Darba kārtība


 1. Par sporta centra “Kleisti” apsaimniekošanas gaitu.

 2. Par gatavošanas PK posmam sacensībām konkūrā.

 3. Par gatavošanas PK posmam sacensībām iejādē.

 4. Par jaunu biedru uzņemšanu LJF. 1. Agris Blaus informē par sporta centra “Kleisti” apsaimniekošanas gaitu, uzsver to, ka visi izdevumi ir palielinājušies, t.sk. par sienu, par pakaišiem, par ūdeni, par elektrību un citiem pakalpojumiem.Tuvākajā laikā būtu nepiciešams pārskatīt sporta centra “Kleisti” pakalpojumu maksas. Informē par privāto zirgu uzturēšanas maksājumiem, un parādniekiem. Informē par LJF jāšanas sporta attītības plāna izstrādi 2024.-2028.gadam. Informē par sadarbības līgumu ar IZM.


 1. Dainis Līvmanis informē par gatavošanās gaitu PK posma sacensībām konkūrā. Informē par LJF sportistu licenzēšanas sistēmas ieviešanu.


 1. Anita Mangale informē par gatavošanās gaitu PK posma sacensībām iejādē.


 1. Agris Blaus informē, ka ir saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.
Nolēma:

    1. Pieņemt zināšanai prezidenta A. Blaua informāciju.

    2. Pieņemt zināšanai prezidenta D. Līvmaņa informāciju.

    3. Pieņemt zināšanai prezidenta A. Mangales informāciju.    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus:


 • SIA “GZ Jaunbrīnumi”

 • Biedrība “Aktīvas Atpūtas Klubs “Ruģeļu Zirgi””

 • SIA “RSGA”

 • SIA “P&P Zirgu un poniju klubs”

 • SIA “NIKA MI”

 • ZS “MAZKRAUKĻI”

 • SIA “MOSK 1”

 • Biedrība “Atrakcijas prieks”

 • SIA “ZOLT”

 • SIA “G2.LV”
LJF prezidija locekļi vienbalsīgi atbalstīja minētos lēmumus.


LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024. gada 04. marts

Sapulces beigu laiks: 19:00

 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 11.martā

Nr.5

Plkst. 20.30

Attālinātā sēdē (ZOOM platformā); piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Ligija Biteniece, Juris Mežnieks,

Māris Millers , Mareks Samohvalovs, Ojārs Petrēvics,

Dainis Līvmanis, Romāns Mežeckis, Sergejs Šakurovs

Sēdē piedalās

Kristīne Lisovska, Anita Mangale, Zane Zandberga

Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Kristīne Lisovska, Juris Mežnieks

Darba kārtība


 1. LJF 2024.gada budžeta (ieņēmumu un izdevumu tāmes) apstiprināšana.

 2. Par valsts (LR Izglītības un zinatnes ministrijas) finanšu līdzekļu piešķiršanu 2024.gadam.

 3. Par LJF biedru izslēgšanu no LJF biedriem par LJF biedru naudas nesamaksāšanu.

 4. Dažādi. 1. Agris Blaus ziņo par LJF 2024.gada budžetu. LJF grāmatvede Zane Zandberga detalizēti paskaidro par LJF budžeta ieņēmumu un izdevumu posteņiem un atbild uz valdes locekļu jautājumiem.


 1. Agris Blaus ziņo par LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par valsts līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 26925,- eiro apmērā 2024.gadam. Agris Blaus attbild uz valdes locekļu jautājumiem.


 1. Agris Blaus ziņo par LJF biedriem, kuri nav samaksājuši LJF biedru naudas maksājumus:

- Biedrība "Jātnieku sporta klubs EquiLat"

- Biedrība "Jāšanas sporta klubs Rubīni"

- Biedrība Jātnieku klubs "Skudru stallis"

- Biedrība "JĀTNIEKU SPORTA KLUBS KRIĶI"

- Biedrība "JSK SV DRESSAGE"

- Biedrība KALNSĒTAS Jātnieku Klubs

- Biedrība "Jāšanas sporta skola "Kleisti""

- Biedrība "Ropažu jātnieku klubs"

- Biedrība "Ūsiņš"


 1. Romāns Mežeckis ierosina: Sakarā ar četrpadsmit biedru iesnieguma saņemšanu par LJF Biedru sapulci, pilnvarot LJF prezidentu Agri Blauu veikt visas nepieciešamās organizatoriskās un citas darbības šīs Biedru sapulces sasaukšanai.Nolēma:

    1. Apstiprināt LJF 2024. budžetu (ieņēmumu un izdevumu tāmes):

Balsojums : Par -9, Pret – nav, Atturās – nav

    1. Pieņemt zināšanai Agra Blaua informāciju par LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu par valsts budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta 26925,- eiro apmērā 2024.gadam.

    2. Pamatojoties uz LJF Statūtu punktiem 4.5, 4.6.1., sekojoši biedri tiek izslēgti no LJF biedriem par LJF biedru naudas nesamaksāšanu:


- Biedrība "Jātnieku sporta klubs EquiLat"

- Biedrība "Jāšanas sporta klubs Rubīni"

- Biedrība Jātnieku klubs "Skudru stallis"

- Biedrība "JĀTNIEKU SPORTA KLUBS KRIĶI"

- Biedrība "JSK SV DRESSAGE"

- Biedrība KALNSĒTAS Jātnieku Klubs

- Biedrība "Jāšanas sporta skola "Kleisti""

- Biedrība "Ropažu jātnieku klubs"

- Biedrība "Ūsiņš"


Balsojums: Par - 7, Pret – nav, Atturās – 2


    1. LJF valde vienbalsīgi atbalsta Romāna Mežecka priekšlikumu.

LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 11.marts

Sapulces beigu laiks: 21.45

 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 13.martā

Nr.6

Plkst. 19.30

Attālinātā sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Romāns Mežeckis, Māris Millers, Dainis Līvmanis Mareks Samohvalovs, Sergejs Šakurovs, Juris Mežnieks, Ligija Biteniece, Ojārs Petrēvics


Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Juris Mežnieks

Darba kārtība


 1. Par Biedrības “Jāšanas sporta skola “Kleisti”” LJF biedra statusa atjaunošanu.

 2. Par jaunu biedru uzņemšanu LJF. 1. Agris Blaus informē, ka cilvēciskas kļūdas un tās rezultātā nekorektas noformēšanas dēļ, no LJF biedriem ar LJF 11.03.2024. valdes lēmumu tika izslēgta Biedrība “Jāšanas sporta skola “Kleisti””. Agris Blaus aicina LJF valdi apstiprināt lēmumu par Biedrība “Jāšanas sporta skola “Kleisti”” LJF biedra statusa atjaunošanu.


 1. Agris Blaus informē, ka saņemti iesniegumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


Nolēma:

    1. Valde vienbalsīgi atbalsta A.Blaua priekšlikumu par Biedrības “Jāšanas sporta skola “Kleisti”” Latvijas Jātnieku federācijas biedra statusa atjaunošanu.

    2. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, uzņemt LJF sekojošus biedrus:


- Biedrība “Jātnieku sporta klubs “Zelta Pakavs””

- SIA “Aģentūra Jaunais ceļš”

- SIA “Amrita Water Europe”

- SIA “ALLCLEAN”

- SIA “Artgrass”

- SIA “Altīrīšana”


Balsojums: Par – 9, Pret – nav, Atturās – navLJF prezidents ______________ Agris Blaus


Rīgā, 2024.gada 13.marts

Sapulces beigu laiks: 20.00

 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 24.aprīlī

Nr.7

Plkst. 19.00

Attālinātā sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Romāns Mežeckis, Māris Millers, Jānis Jurašs, Dainis Līvmanis, Juris Mežnieks, Laura Liberte, Aivars Draudiņš, Līga Pētersone, Ojārs Petrēvics


Sēdē piedalāsSēdes vadītājs

Aivars Borovkovs, Zane Zandberga, Nords Andersons, Kate Ansone, Kristīne Lisovska, Anita Mangale


Biedrības LJF prezidents Agris Blaus


Sēdes protokolētājs


Kate Ansone


Darba kārtība1. Par jaunas LJF mājas lapas izstādi.

2. Par skatītāju trībīņu remontu.

3. Par zāles laukuma sagatavošanu PK Centrāleiropas zonas posmam konkūrā.

4. Informācija par manēžas būvniecības gaitu.

5. Par izmaiņām LJF darbības struktūrā.

6. Par gatavošanās PK Centrāleiropas zonas posmam konkūrā un iejādē.

7. Par finansējuma piesaisti.

8. Par LOK Ģenerālo asambleju.

9. LJF preses dienesta vadītājas Kates Ansones ziņojums.

10. Par jaunu aploku izbūvi.

11. Par LJF biedru statusa atjaunošanu, kuri līdz 23.04.2024. pilnība veikuši biedru naudas maksājumus.

12. Par LJF biedru izslēgšanu no LJF sastāva.

13. Par jaunu LJF biedru uzņemšanu LJF sastāvā.

14. Dažādi.


1. Par jaunas LJF mājas lapas izstrādi.

M.Millers un L.Liberte iesaka veidot jaunu mājas lapu.

Nolemj: Rīkot sapulci un pieaicināt jomas speciālistus.


2. Par skatītāju trībīņu remontu.

Agris Blaus ziņo, ka dzelzs konstrukcija ir kvalitatīva, jumts labs. Jāpārkrāso tribīne, jāatjauno krēsliem glance, jāatjauno pakāpieni.

Nolemj: Pieņemt zināšanai.

Dainis Līvmanis iesaka izveidot sportistu komandu fanu tribīni nelielā izmērā, par pamatu ņemot ārvalstu praksi.

Nolemj: Pieņemt zināšanai.


3. Par zāles laukuma sagatavošanu PK Centrāleiropas zonas posmam konkūrā.

Agris Blaus ziņo, ka laukums, kā katru gadu, tiek smilšots ar speciālu iekārtu, tad tiks veikta aerācija, ecēšana un mēslošana.

Māris Millers iesaka zāli pārvērst par smilšu segumu, lai vairāk piesaistītu skandināvijas valstis.

Agris Blaus informē, ka mainīt segumu šogad nevar līdzekļu trūkuma dēļ.

Līga Pētersone: Neatkarīgi no seguma, zviedriem doties uz Latviju ir ļoti lielas izmaksas un tālu, poļiem un somiem ļoti daudz pašiem savas starptautiskās sacensības.

Iesaka vairāk sacensības rīkot jaunajiem, kuri ienāk jāšanas sportā.

Nolemj: Pieņemt zināšanai.


4. Informācija par manēžas būvniecības gaitu.

Agris Blaus ziņo: Manēžas būvniecībā radās aizķeršanās, jo RD Pilsētas attīstības departements sniedza atzinumu, ka SC “Kleisti” ēku blīvums uz noteiktu teritoriju ir par lielu, ieteica manēžu novietot tālāk no staļļiem, ko LJF atzina par neatbilstošu sportistu vajadzībām. Jaunā saskaņošana aizņems ilgāku laiku, nekā bija paredzēts. Šobrīd RD Pilsētas attīstības departements ir iesniedzis arhitektu birojam uzdevumu jaunu izmaiņu veikšanai, jo departamenta galvenā arhitekte atradusi veidu, kā novietot manēžu LJF paredzētajā vietā, balstoties uz to, ka tā nepārsniegs vairāk nekā 15% no blakus ēku kvadratūras. Norvēģu būvniecības uzņēmumam LJF naudu ir pārskaitījusi, uzņēmums gaida RD Pilsētas attīstības departamenta galējo atļauju.

Nolemj: Pieņemt zināšanai.


5. Par izmaiņām LJF darbības struktūrā.

Agris Blaus: Iesaka izskatīt LJF strukturālās izmaiņas, piesaistīt jaunus padomniekus.

Laura Liberte Andersone: Lūdz veikt izmaiņas Ētikas komisijas locekļu sastāvā.

Dainis Līvmanis: Aicina veikt izmaiņas sporta padomju sastāvos.

Romāns Mežeckis: Lūdz izskatīt jautājumu par pilnvarojumiem, saistībā ar LOK Ģenerālo asambleju.

Nolemj: Par LJF padomnieku stratēģiskos un juridiskos jautājumos apstiprināt Aivaru Borovkovu, par LJF padomnieku apstiprināt Nordu Andersonu, par LJF Ētikas komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Nordu Andersonu, LJF Ētikas komisijas sastāvā iekļaut Aivaru Borovkovu, par LJF Ētikas komisijas locekli apstiprināt Egilu Broku, pārējie komisijas locekļi paliek savos amatos.

Par Amatieru sekcijas vadītāju apstiprināt Lindu Ansoni. Par LJF Konkūra treneru, sportistu un tiesnešu padomes locekļiem apstiprināt Aleksandru Šakurovu, Līgu Pētersoni. Izslēgt no padomes Ģirtu Brici, pārējie komisijas locekļi paliek savos amatos.


6. Par gatavošanos PK Centrāleiropas zonas posmam konkūrā un iejādē.

Ziņo Agris Blaus, Kristīne Lisovska, Anita Mangale.

Nolemj: Pieņemt zināšanai.


7. Par finansējuma piesaisti.

Agra Blaua ziņojums valdei par finanšu izlietojumu (ieņēmumi/izdevumi Pasaules kausā), piesaisti un nepieciešamo finansējumu. Laika resurss ir ļoti mazs, jāizveido darba grupa.

Kate Ansone iesaka sagatavoties vairākiem riskiem – tuvu laukumam stāvoši skatītāji, lietussargi lietus laikā, skatītāji priekšā VIP zonai. Iesaka izveidot no koka LJF reklāmas baneri apbalvošanas ceremonijām un fotogrāfijām.

Nolemj: Ierīkot 1 metra bufera zonu gar laukumu. Atdalīt VIP no laukuma ar augiem.

Nolemj: Uzdot Anitai Mangalei noskaidrot informāciju par jaunajām FEI apraides tiesībām.8. Par LOK Ģenerālo asambleju.

Romāns Mežeckis ziņo: Šī gada 4.jūnijā notiks Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Ģenerālā asambleja, kad notiks LOK prezidenta, izpildkomitejas un ģenerālsekretāra vēlēšanas. Šobrīd sporta federācijās notiek diskusijas.

Nolemj: Pilnvarot LJF prezidentu Agri Blauu veikt nepieciešamās darbības Latvijas Olimpiskajā komitejā, pārstāvot LJF.

Nolemj: Par LOK izpildkomitejas pārstāvi virzīt Romānu Mežecki.

Nolemj: Par LOK Ģenarālās asamblejas individuālajiem locekļiem virzīt Aivaru Draudiņu un Kristīni Lisovsku.


9. LJF Preses dienesta vadītājas Kates Ansones ziņojums.

Kate Ansone ziņo: Strauji pieaugošs LJF sociālo tīklu skatījumu un sekotāju skaits. Ziņo par salīdzināju ar citu federāciju un sporta organizāciju saziņas kanāliem, sadarbību ar medijiem, sadarbību ar sponsoriem, nepieciešamiem (īstermiņa, ilgtermiņa) uzlabojumiem, kas tehniski nepieciešams jaunas mājas lapas izveidei.

Nolemj: Pieņemt zināšanai.


10. Par jaunu aploku izbūvi.

Agris Blaus ziņo: SC “Kleisti” ir nepieciešama aploku pārbūve.

Nolemj: Skatīt jautājumu atsevišķā valdes sēdē pēc jūnijā notiekošajiem Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posmiem iejādē un konkūrā.


11. Par LJF biedru statusa atjaunošanu, kuri līdz 23.04.2024. pilnībā veikuši biedru naudas parādu maksājumus.

Agris Blaus ziņo: LJF biedru naudu ir samaksājuši sekojoši parādnieki:

Biedrība Jātnieku sporta klubs “Equi Lat”

Biedrība Jātnieku sporta klubs “Gongs”

Biedrība Jātnieku klubs “Skudru stallis””

Biedrība Jātnieku sporta klubs “Kriķi”

Biedrība Jātnieku klubs “Telfas”

Biedrība “Ūsiņš”

Biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola”


Atjaunot biedra statusu nav lūguši:

Biedrība Jātnieku Sporta Klubs “Equestrian Park Silameži, biedrība Jātnieku sporta klubs “ARRO-W”, biedrība Jātnieku sporta klubs “Baltic Equestrian Team”, biedrība Jātnieku sporta klubs “Fenikss”, biedrība Jātnieku sporta klubs “EquiTop”, biedrība Jātnieku sporta klubs “Rubīni”, biedrība Jātnieku sporta klubs “Bicāli”, biedrība “Kalnsētas Jātnieku klubs”, z/s “Priežkalni”, biedrība “Ropažu jātnieku klubs”, biedrība “Zirgu skola”.


Laura Liberte Andersone: Lūdz valdi izskatīt jautājumu par LJF biedru izslēgšanu, kuri pārkāpj LJF statūtus par organizācijas reputācijas graušanu.

Māris Millers: Lūdz valdi atstādināt no amata Darju Tihomirovu par pārkāpumiem pret LJF un LJF statūtu neievērošanu. Aicina LJF valdi, sadarbībā ar juristiem, sniegt izvērtējamu par personu apzinātu kaitniecisku darbību pret LJF.

Ojārs Petrēvics: Ir jārīkojas atbilstoši LJF statūtiem.

Anete Bilzēna: LJF lēmumam ir jābūt izsvērtam, korektam un atbilstošam statūtiem.

Anita Mangale: LJF valdes lēmumam ir jābūt striktam, nedrīkst pieļaut, ka par LJF tiek izplatīti meli un nepatiesi fakti.

Nords Andersons: Medijos tiek publicēti brutāli meli, ir jālemj, kāda rīcība no LJF puses sekos. Iesaka šo sēdi ar jauno valdi kā nulles punktu un līniju, no kuras notiks turpmākā juridiskā monitorēšana.

Aivars Borovkovs: LJF pārstāv visus savus biedrus, bet ir personas, kuras apzināti kaitē LJF biedriem. Šīs personas ir jāuzaicina uz pārrunām uz LJF valdes sēdi, jājautā par iemesliem un jāinformē par sankcijām.

Romāns Mežeckis: LJF valde pārstāv visus LJF biedrus. Lauras Libertes Andersones teiktajam ir pamats, taču šo jautājumu jāizskata atsevišķā sēdē, jo 24.04. sēdē tiek pieņemts lēmums, tikai balstoties uz biedru naudas samaksām. Lēmumam par LJF reputāciju ir jābūt nākamajā valdes sēdē. Tāda attieksme, kāda ir šobrīd, nav pieļaujama. LJF ilgi ir bijusi liberāla, ir federācijas, kuras izslēgtu biedru neatjauno ilgu laiku.

Agris Blaus: Iesaka turpmāk rupīgi izvērtēt LJF biedru rīcību, izteikumus, darbību un pieņemt attiecīgus lēmumus.


Nolemj: LJF biedru statusā tiek atjaunoti sekojoši klubi, jo ir pilnībā veikuši biedru naudas parādu maksājumus:

Biedrība Jātnieku sporta klubs “Equi Lat”

Biedrība Jātnieku sporta klubs “Gongs”

Biedrība Jātnieku klubs “Skudru stallis””

Biedrība Jātnieku sporta klubs “Kriķi”

Biedrība Jātnieku klubs “Telfas”

Biedrība “Ūsiņš”

Biedrība “Valmiermuižas jātnieku skola”


Pārejos jautajumus pieņemt zinašanai.


12. Par LJF biedru izslēgšanu no LJF sastāva.

Agris Blaus informē: Saņemts iesniegums no JSK “Pakavs”, kas pārtrauc savu darbību un lūdz izslēgt no LJF biedriem.

Nolemj: Izslēgt no LJF biedriem JSK “Pakavs”, pamatojoties uz iesniegumu.


13. Par jaunu LJF biedru uzņemšanu LJF sastāvā.

Agris Blaus: Ir saņemti vairāki iesniegumi, kuri jāizskata tuvākajā laikā.

Nolemj: Izstrādāt Nolikumu par jaunu biedru uzņemšanas, izslēgšanas un LJF biedru statusa atjaunošanas kārtību.


14. Dažādi.

Nav.LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Protokolētājs ______________ Kate AnsoneRīgā, 2024.gada 24.aprīlis

Sapulces beigu laiks: 21.45 


Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes ielā 4, Rīga, LV-1067, Latvija


LJF prezidija sēdes

PROTOKOLS

2024. gada 21.maijā

Nr.8

Plkst. 20.00

Attālinātā sēdē piedalās LJF prezidija locekļi

Agris Blaus, Romāns Mežeckis, Māris Millers, Jānis Jurašs, Dainis Līvmanis, Juris Mežnieks, Laura Liberte, Aivars Draudiņš, Līga Pētersone, Ojārs Petrēvics


Sēdes vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus

Sēdes protokolētājs

Juris Mežnieks

Darba kārtība

 1. Par jaunu biedru uzņemšana LJF.

A.Blaus ziņo:


 1. Saņemti pieteikumi par jaunu biedru uzņemšanu LJF.


Nolēma:

    1. Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, uzņemt LJF sekojošus jaunus biedrus:

biedrība

"

JSK Alacritas"

z/s

"

Drustu pagasta zemnieku saimniecība "RIEKSTI"

biedrība

"

Jātnieku sporta klubs "RANČO GLORIJA"

SIA

"

ZBZ"

SIA

"

Durbes Zeltkalni"

SIA

"

FINISTS"

biedrība

"

Tīreļu staļļi"

biedrība

"

Open Horse"

biedrība

"

Jātnieku sporta klubs Aristo equestrian"
LJF prezidents ______________ Agris Blaus


Protokolētājs ______________ Juris MežnieksRīgā, 2024.gada 21.maijs

Sapulces beigu laiks: 20.30

 

 

 

Arhīvs:

LJF Valdes sēdes - 2023

LJF Valdes sēdes - 2022

LJF Valdes sēdes - 2021

LJF Valdes sēdes - 2020

LJF Valdes sēdes - 2019

LJF Valdes sēdes - 2018

LJF Valdes sēdes - 2017

LJF Valdes sēdes - 2016

LJF Valdes sēdes - 2015

LJF Valdes sēdes - 2014

LJF Valdes sēdes - 2013

LJF Valdes sēdes - 2012

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX