LJF IZPILDINSTITŪCIJA :

LJF biedru sapulces

 LJF biedru sapulce 19.04.2024.docx (31.31 KB)

 

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes iela 4, Rīga, LV-1067, LatvijaLJF biedru sapulces

PROTOKOLS

2024.gada 19. aprīlī

Nr.1/2024

pulksten 15:00

Berģi, Rīgā, Brīvības gatvē 455Biedru sapulci sasaukusi biedrība “Latvijas Jātnieku federācija”- turpmāk tektā LJF izpildinstitūcija-Prezidijs, biedriem paziņojot par sapulci 2024.gada 3.aprīlī elektroniski biedrības LJF mājas internetā lapā www.ljf.lv., pamatojoties uz 1/10 biedrības biedru saņemtā iesnieguma.

Kopējais biedrības biedru skaits: 114 (Viens simts četrpadsmit); Sapulcē klātesošo un ar pilnvarām pārstāvēto biedru skaits: 107 (Viens simts septiņi), sapulce saskaņā ar Statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.Sapulcē piedalās

107 (viens simts septiņi) no 114 (viens simts četrpadsmit) biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar LJF statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.


Sapulces vadītājs

Nords Andersons

Sapulces protokolētāja

Balsu skaitīšanas komisija

Tatjana Sadovina

Anna Stafecka, Ligija Biteniece, Agnese Bērziņa, Inita Krīgere, Linda Arāja


Darba kārtība


 1. LJF prezidenta informatīvais ziņojums.

 2. Par LJF prezidenta iespējamo atsaukšanu no amata.

 3. Par LJF prezidenta vēlēšanām.

 4. LJF prezidija sastāva apstiprināšana.Sapulces vadītāja, protokolista un balss skaitīšanas komisijas apstiprināšana

A.Blaus ierosina par sapulces vadītāju apstiprināt Nordu Andersonu, par protokolistu Tatjanu Sadovinu un balsu skaitīšanas komisijā iekļaut Annu Stafecku, Ligiju Bitenieci, Agnesi Bērziņu, Initu Krīgeri, Lindu Arāju.

Par

Pret

Atturas

67

35

4


Nolemj: Apstiprināt priekšlikumu.

Sapulces darba kārtības apstiprināšana

N. Andersons iepazīstina ar sapulces darba kārtību, kas LJF biedriem izziņota 3. aprīlī LJF mājas lapā.

A. Auziņa ierosina veikt papildinājumus izsludinātajā sapulces darba kārtībā.


N. Andersons izvirza balsošanai jautājumu, apstiprināt iepriekš izsludināto sapulces darba kārtību.


Par

Pret

Atturas

72

32

1


Nolemj: Apstiprināt un nemainīt LJF 2024.gada 3. aprīlī izsludināto sapulces darba kārtību.


Darba reglamenta apstiprināšana

A. Auziņa ierosina iekļaut debates sapulces norises laikā.


N. Andersons izvirza balsošanai jautājumu par debašu iekļaušanu sapulces norisē.


Par

Pret

Atturas

38

62

5


Nolemj: Neiekļaut debates sapulces norises gaitā.


 1. LJF prezidenta informatīvais ziņojums.


Informē par sapulces sasaukšanas iemesliem, biedru iesūtīto vēstuli.

Aicina kopīgi strādāt un risināt neskaidros jautājumus, negraujot LJF reputāciju.

Informē, ka darba apjoms pēdējos gados LJF ir pieaudzis un LJF kolektīvs, un visi sporta veidā iesaistītie, neskatoties uz sarežģīto ekonomisko un ģeopolitisko situāciju, var tos paveikt.

Informē, ka sportisti uzrāda labus rezultātus augstas klases sasniegumu sportā visās jāšanas disciplīnās. Salīdzinot ar Baltijas valstīm, izaugsme vērojama bērnu, junioru un jauno jātnieku uzrādītajos rezultātos.

Izvirzītie mērķi ir lieli un to sasniegšanai ir nepieciešams mūsu visu kopīgs, vienots darbs un atbalsts. Pašlaik nopietni gatavojamies Pasaules kausa izcīņas Centrāleiropas zonas posma sacensībām iejadē CDI-W RĪGA-2024 un Pasaules kausa izcīņas Centrāleiropas zonas posma sacensībām konkūrā CSI2*-W RĪGA-2024.


 1. Par LJF prezidenta iespējamo atsaukšanu no amata.

A. Šteinbergs ierosina veikt aizklāto balsojumu.

N. Andersons izvirza balsošanai jautājumu veikt aizklāto balsošanu.

Par

Pret

Atturas

34

66

2


Nolemj: Veikt atklāto balsojumu jautājumā par A. Blaua iespējamo atsaukšanu no LJF prezidenta amata.


N. Andersons izvirza balsošanai jautājumu par A. Blaua iespējamo atsaukšanu no LJF prezidenta amata.

Par

Pret

Atturas

35

67

3


Nolemj: A. Blaus turpina darbu LJF prezidenta amatā.

 1. Par LJF prezidenta vēlēšanām.


Jautājums tiek noņemts no darba kārtības.


 1. LJF prezidija sastāva apstiprināšana.


A.Blaus izvirza sekojošus kandidātus:


 1. Romāns Mežeckis

 2. Māris Millers

 3. Jānis Jurašs

 4. Dainis Līvmanis

 5. Juris Mežnieks

 6. Laura Liberte Andersone

 7. Aivars Draudiņš

 8. Līga Pētersone

 9. Anete Bilzēna

 10. Ojārs Petrēvics


N. Andersons izvirza balsošanai jautājumu par jaunā LJF prezidija sastāva apstiprināšanu.


Par

Pret

Atturas

66

8

0


Nolemj: Apstiprināt izvirzīto LJF prezidija sastāvu.

LJF Prezidija sastāvu atstāj Sergejs Šakurovs, Ligija Biteniece, Mareks Samohvalovs, Aivars Muravskis, Edgars Treibergs.


Sapulce tiek slēgta plkst. 17:17

Sapulces vadītājs N. Andersons

Sapulces sekretāre T. Sadovina

 

 

Arhīvs:

LJF Biedru sapulces - 2023

LJF Biedru sapulces - 2021

LJF Biedru sapulces - 2020

LJF Biedru sapulces - 2019

LJF Biedru sapulces - 2018

LJF Biedru sapulces - 2017

LJF Biedru sapulces - 2016

LJF Biedru sapulces - 2014

LJF Biedru sapulces - 2012

 

 

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX