LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF biedru sapulces :

LJF Biedru sapulces - 2018

 418210/LJF biedru sapulce 06.01.2018..docx (30.64 KB)

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes  iela 75, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

LJF biedru sapulces

PROTOKOLS

Rīgā, 2018.gada 06. janvārī

Nr.1

pulksten 16:00

 

 

Biedru sapulci sasaukusi biedrības “Latvijas Jātnieku federācija”- turpmāk tekstā LJF izpildinstitūcija - Prezidijs, biedriem paziņojot par sapulci 2017.gada 15.decembrī elektroniski biedrības LJF mājas internetā lapā www.ljf.lv.

 

 

Sapulcē piedalās

69 (sešdesmit deviņi) no 76 (septiņdesmit sešiem) biedrības biedriem

 

Sapulces sākumā tiek ievēlēts sapulces vadītājs, protokolists un balsu skaitīšanas komisija.

 

Sapulces vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus un Dainis Līvmanis

Sapulces protokolētājs

Balsu skaitīšanas komisija

Biedrības LJF sekretāre Tatjana Sadovina

Indra Gabaliņa un Terēze Rozenberga

 

Darba kārtība

 

1.      LJF prezidenta ziņojums.

2.      LJF galvenie uzdevumi jāšanas sporta attīstībai.

3.      LJF Prezidenta vēlēšanas.

4.      LJF izpildinstitūcijas - Prezidija sastāva apstiprināšana.

5.      Revīzijas komisijas vēlēšanas.

6.      Dažādi.

 

   1. LJF prezidenta ziņojums un LJF galvenie uzdevumi jāšanas sporta attīstībai.

LJF prezidents Agris Blaus iepazīstina sapulces dalībniekus ar jāšanas sporta attīstības programmu nākamajiem četriem gadiem, kuras galvenie pamatvirzieni ir sekojoši:

1.   Organizēt Latvijas mēroga un starptautiskas sacensības konkūrā, iejādē, poniju jāšanā, paralimpiskajā jāšanā, pajūgu braukšanā, tautas klases un amatieru jāšanā – LR čempionātus (ziemas, vasaras), LJF kausa izcīņas un citas sacensības. Sekmīgi noorganizētas sacensības ir laba reklāma gan jātnieku sportam, gan arī valstij, kurā tās notiek. Tas ir kā sporta virzītājspēks, kas pulcē plašu interesentu loku, piesaistot jaunus šī sporta veida dalībniekus un atbalstītājus. Svarīgi ir nodrošināt, lai ikviens, kuram ir interese, varētu sākt nodarboties ar jāšanas sportu.

2.   Palīdzēt organizēt reģionālās sacensības visos LR novados, nodrošinot  (kā līdz šim) ar starta iekārtu, apkalpojošo personālu, datortehniku un 2018. gadā, lai efektīvāk attīstītu sportu reģionos, finansiāli atbalstīt LJF biedru rīkotās sacensības,  piesaistot šim jaunajam projektam sponsorus un atbalstītājus.

3.   Nodrošināt Latvijas jātniekiem līdzdalību starptautiskajās sacensībās (kā līdz šim),  finansiāli atbalstot sportistu startus  Pasaules kausa posma sacensībās Grand Prix maršrutos.

4.   Finansiāli atbalstīt bērnu,  junioru un jauno jātnieku startus starptautiskajās sacensībās.

5.   Rīkot seminārus, kursus sportistiem, treneriem un tiesnešiem, pieaicinot speciālistus no Latvijas un citām valstīm.

6.   Turpināt piedalīšanos Starptautiskās Jātnieku federācijas Solidaritātes programmas projektos, rīkojot seminārus, apmācības un citus pasākumus sportistu, treneru un tiesnešu talākizglītībai.

7.   Piesaistīt jāšanas sportam jaunus sponsorus un atbalstītājus.

8.   Popularizēt jāšanas sportu valstī, sevišķi bērnu un jauniešu vidū, organizējot jāšanas sporta dienu pasākumus un citas aktivitātes.

9.   Rīkot sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, izvirzot augstus mērķus sportitiem, kuri piedalās starptautiskajās sacensībās.

10. Turpināt attīstīt sporta centru „Kleisti”, veicot plānotos remontdarbus, un 2018. gadā pilnībā atjaunot smilšu seguma laukumu atbilstoši jaunākajiem standartiem.

11. Popularizēt jāšanas sportu masu saziņas līdzekļos (informācija, raksti, sacensību rezultāti u.c.).

12. Ievērojot labas pārvaldības principus, aktivizēt LJF prezidija darbu un darbu LJF konkūra, iejādes un pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomēs, cieši sadarbojoties ar visiem LJF biedriem.

13. Noteikt atbildīgās personas – koordinatorus par sadarbību sporta attīstībā ar reģioniem un koordinatoru sporta attistībai bērniem, junioriem un jaunajiem jātniekiem, nosakot viņu pienākumus un darbības virzienus.

14. Katram LJF prezidija loceklim noteikt viņa atbildības sfēru un pienākumus veicamo uzdevumu īstenošanā, tādējādi aktīvi iesaistot katru LJF prezidija locekli jāšanas sporta attīstības jautājumu risināšanā.

15. Regulāri tikties ar LJF biedriem, uzklausīt viņu problēmas, idejas un priekšlikumus, kā arī ņemt vērā konstruktīvu kritiku un iespēju robežās uzlabot esošo situāciju. Rīkot seminārus un mācības par sacensību rīkošanu, jātnieku sagatavošanu, trenēšanu un citiem aktuāliem jautājumiem.

16. LJF prezidijam kopā ar biedriem turpināt darbu pie dažādu reglamentējošu dokumentu izstrādes un pieņemšanas:

a) izstrādāt jāšanas sekciju darbības nolikumus ar konkrētiem uzdevumiem, pienākumiem un attistības skatījumu nākotnē.

b) izstrādāt veterināro prasību noteikumus, ievērojot zirgu labturības prasibas un Rīcības kodeksu zirgu aizsardzībai.

c) izstrādāt LJF Ētikas kodeksu, kas reglamentēs un veicinās ievērot korektas attiecibas vienam pret otru, kā arī sportistu attieksmi pret zirgiem.

d) izstrādāt tiesnešu sertificēšanas nolikumu, lai veicinātu tiesnešu apmācības procesu un viņu tālākizglītību.

17. LJF prezidijam, padomēm jāgūst lielāka biedru uztīcību, jāstrādā, lai visi LJF biedri tiktu informēti par prezidija, komisiju darbu, to lēmumiem un pašiem biedriem aktīvāk piedalīties prezidiju un padomes sēdēs ar saviem priekšlikumiem un ierosinājumiem.

 

            3. LJF Prezidenta vēlēšanas.

            A.Mangale izsaka priekšlikumu ievēlēt par LJF prezidentu Agri Blauu uz 4 (četriem) gadiem.

            Biedri nolēma : ievēlēt par LJF prezidentu Agri Blauu uz 4 (četriem) gadiem.

            Balsoja par: 55, pret: 4, atturas: nav

             

            4. LJF izpildinstitūcijas - prezidija sastāva apstiprināšana.

            A.Blaus iesaka apstiprināt LJF izpildinstitūciju - prezidiju uz 4 (četriem) gadiem šādā sastāvā:

1.    Edgars Treibergs, personas kods 170855 - 11839

2.    Māris Millers, personas kods 120767 - 10526

3.    Aivars Muravskis, personas kods 160757 - 10135

4.    Dainis Līvmanis, personas kods 041263 - 11903

5.    Ojārs Petrēvics, personas kods 030355 - 11905

6.    Romāns Mežeckis, personas kods 070964 - 10620

7.    Juris Mežnieks, personas kods 210849 - 11568

8.    Ligija Biteniece, personas kods 210674 - 11617

9.    Sergejs Šakurovs, personas kods 161058 – 11800

10.  Mareks Samohvalovs, personas kods 130572 – 11291

I.Majevska iebilst, piedāvajot balsot par katru kandidātu atsevišķi. D.Līvmanis iebilst, jo statūtos tā nav paredzēts.

            Biedri nolēma : apstiprināt LJF A.Blaua piedāvāto LJF prezidija sastāvu uz 4 (četriem).

            Balsoja par: 49, pret: 2, atturas: nav

             

            5.Revīzijas komisijas vēlēšanas.

A.Mangale izsaka priekšlikumu ievēlēt Revīzijas komisiju. I.Majevska piedāvā  Revīzijas komisijas vietā izmantot neatkarīga zverināta revidenta pakalpojumus.

            Biedri nolēma :  atbalstīt I.Majevskas priekšlikumu par neatkarīga zveriāta revidenta pieaicināšanu.

            Balsoja par: 49, pret: 2, atturas: nav

             

            6.Dažādi.

            A.Leinerte izsaka priekšlikumu par sportistu licencešanu.

 

Sapulces vadītājs                                           (personiskais paraksts)                           A.Blaus

 

Sapulces vadītājs                                           (personiskais paraksts)                      D.Līvmanis

 

Protokolists                                                   (personiskais paraksts)                     T.Sadovina

 

 

 

 

Arhīvs:

LJF Biedru sapulces - 2017

LJF Biedru sapulces - 2016

LJF Biedru sapulces - 2014

LJF Biedru sapulces - 2012

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX