Noteikumi :

Latvijas Jātnieku federācijas Pajūgu braukšanas sekcijas Iekšējās kārtības noteikumi

 420509/Latvijas Jatnieku federacijas Pajugu brauksanas sekcijas Ieksejas kartibas noteikumi20.06.26.doc (116.50 KB)

 

Apstiprinu

LJF prezidents Agris Blaus

26.06.2020.Latvijas Jātnieku federācijas Pajūgu braukšanas sekcijas

Iekšējās kārtības noteikumi


1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Latvijas Jātnieku federācijas (turpmāk tekstā LJF) Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējās kārtības noteikumi (turpmāk tekstā IKN) nosaka kārtību, kas nodrošina savstarpējo saskarsmi, LJF Pajūgu braukšanas sekcijas biedru tiesības un pienākumus, sabiedrībā pastāvošo normu ievērošanu.

1.2. LJF Pajūgu braukšanas sekcijas biedriem ir jāiepazīstas ar LJF Pajūgu braukšanas sekcijas IKN. IKN ievērošana ir obligāta visiem LJF Pajūgu braukšanas sekcijas biedriem.

2. LJF Pajūgu braukšanas sekcijas biedru pienākumi un tiesības

2.1. LJF Pajūgu braukšanas sekcijas biedru pienākumi:

2.1.1. Ievērot LJF Pajūgu braukšanas sekcijas IKN.

2.1.2. Ar cieņu izturēties pret Latvijas valsti, valsts simboliem un latviešu valodu, Latvijas vēsturi un sabiedrību.

2.1.3. Ievērot vispārpieņemtās ētikas normas un LJF Ētikas kodeksu.

2.1.4. Neapdraudēt zirga(-u)/ponija(-u), savu un citu veselību, drošību un dzīvību.

2.1.5. Ievērot citu personu tiesības.

2.1.6. LJF Pajūgu braukšanas sekcijā aizliegta un nekādos apstākļos nav pieļaujama jebkāda veida vardarbība gan emocionāla, gan fiziska.

2.1.7. Biedru pārstāvjiem, kuri LJF Pajūgu braukšanas sekcijā sastopas ar vardarbību - izjūt vai piedzīvo pazemojumu, cieņas un goda aizskārumu, draudus savai veselībai un dzīvībai, kā rezultātā rodas problēmsituācijas (konflikti, strīdi) - nekavējoties mutiski vai rakstiski jāinformē par problēmsituāciju un jāvēršas pie Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes.

2.1.8. LJF Pajūgu braukšanas sekcijas biedriem ir pienākums rakstīt paskaidrojumu LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomei pārkāpuma gadījumā, kā arī ziņojumu, ja var sniegt informāciju par kāda(u) negatīvu darbību.

2.1.9. Būt pieklājīgam un ar savu uzvedību vai darbībām veicināt un sekmēt LJF tēla atpazīstamību sabiedrībā.

2.1.10. Rūpēties par personīgo mantu sargāšanu.

2.1.11.Saudzēt LJF Pajūgu braukšanas sekcijas inventāru. Materiālos zaudējumus ir pienākums atlīdzināt to pamatvērtības summā, ja nav iespējams aizstāt bojāto inventāru ar jaunu.
2.1.12. Piedaloties sapulcēs un kopsapulcē, biedriem bez saskaņošanas ar LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomi nav atļauts filmēt, fotografēt un filmēto materiālu vai fotogrāfijas ievietot sociālajos tīklos.

2.2. LJF Pajūgu braukšanas sekcijas biedru tiesības:

2.2.1. Piedalīties semināros/apmācībās un pilnveidot savu profesionālo izaugsmi pajūgu braukšanā.

2.2.2. Piedalīties pajūgu braukšanas sacensībās Latvijā, atbilstoši LJF kalendārajam plānam, gan ārpus Latvijas.

2.2.2. Organizēt sacensības pajūgu braukšanā un izmantot LJF Pajūgu braukšanas sekcijas inventāru.

2.2.3. Piedalīties LJF Pajūgu braukšanas sekcijas iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanā, brīvi un taktiski izteikt savu viedokli LJF Pajūgu braukšanas sekcijas darba uzlabošanai.


3. Rīcība LJF Pajūgu braukšanas sekcijas IKN neievērošanas gadījumā

3.1. Problēmsituāciju risināšana sadarbojoties ar LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomi.

3.2. Rakstiska informācija biedra pārstāvoša kluba vadītājam, ja IKN neievēro pats kluba vadītājs, tad skatīt 3.3.punktu.

3.3. LJF Pajūgu braukšanas treneru, sportistu un tiesnešu padomes rakstisks brīdinājums.

3.4. Izslēgšana no tekošā gada reitinga aprēķina nominācijai “Latvijas Republikas labākais pajūgu braucējs”. 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX