LJF IZPILDINSTITŪCIJA : LJF biedru sapulces :

LJF Biedru sapulces - 2021

 LJF biedru sapulce 17.12.2021..docx (29.45 KB)

Biedrība „LATVIJAS JĀTNIEKU FEDERĀCIJA”

Reģ.Nr.40008023139

Rātsupītes  iela 4, Rīga, LV-1067, Latvija

 

 

LJF biedru sapulces

PROTOKOLS

Rīgā, 2021.gada 17.decembrī

Nr.1

pulksten 18:00

 

 

Biedru sapulci sasaukusi biedrības “Latvijas Jātnieku federācija”- turpmāk tekstā LJF izpildinstitūcija - Prezidijs, biedriem paziņojot par sapulci 2021. gada 01. decembrī elektroniski biedrības LJF mājas internetā lapā www.ljf.lv.

 

 

Sapulcē piedalās

62 (sešdesmit divi) no 93 (septiņdesmit trīs) biedrības biedriem, sapulce saskaņā ar statūtu noteikumiem ir lemttiesīga.

 

Sapulces sākumā tiek ievēlēts sapulces vadītājs, protokolists un balsu skaitīšanas komisija.

 

Sapulces vadītājs

Biedrības LJF prezidents Agris Blaus un Dainis Līvmanis

Sapulces protokolētājs

Balsu skaitīšanas komisija

Biedrības LJF sekretāre Tatjana Sadovina

Anna Stafecka, Līga Pētersone, Darja Tihomirova

 

Darba kārtība

 

1.  LJF prezidenta ziņojums.

2.  a). LJF Konkūra sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētājs Dainis Līvmanis).

     b). LJF Iejādes sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētāja Anita Mangale).

     c). LJF paralimpiskās jāšanas sekcijas darba aktualitātes (vadītāja Darja Tihomirova).

     d). LJF Pajūgu braukšanas sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes (priekšsēdētāja Agnese Bērziņa).

3. LJF prezidenta vēlēšanas.

4. LJF prezidija sastāva apstiprināšana.

5.  Zirgu labturības un veterināro jautājumu aktualitātes (komisijas priekšsēdētājs Mareks Samohvalovs).

6. Dažādi.

 

1. LJF prezidenta ziņojums un LJF galvenie uzdevumi jāšanas sporta attīstībai.

LJF prezidents Agris Blaus iepazīstina sapulces dalībniekus  ar realizētajiem projektiem un gpaveiktajiem darbiem 2018.-2021.

1.      Veiksmīga sadarbība un palīdzības sniegšana klubiem, kuri rīko sacensības (starta - finiša iekārta un cita tehnika, apkalpojošais personāls).

2.      Semināru un treniņnometņu rīkošana, t.sk. FEI Solidaritātes programmas ietvaros.

3.      Finansiāls atbalsts sportistiem, kuri startējuši starptautiskajās sacensībās.

4.      Nacionālā un starptautiskā mēroga sacensību rīkošana.

5.      Bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšana jāšanas sportā.

6.      Interešu izglītības programmas izstrāde jāšanas sportā (licence Nr.DIKS-20-170-ail. No 13.05.2020.).

7.      Veiksmīga sadarbība projektu jomā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

8.      Tiešsaistes datu apstrādes programmas izveide (sacensību rezultāti online).

9.      Darbs pie KLP (Kopējā Lauksaimniecības Politika), lai atbalstītu reģionos zirgkopību un jāšanas sportu (jāšanas laukumu izveidi, staļļu iekārtošanu, manēžas būvniecību, zirgu inventāra iegādi).

10.  Sporta centra „Kleisti” remonta un renovācijas darbi:

*sieviešu, vīriešu ģērbtuvju, dušas telpu un sanitāro mezglu remonts ar nepieciešamo aprīkojuma iegādi;

* treneru dušas telpu un sanitāro mezglu remonts.

11.  Jumta seguma nomaiņa ar siltināšanas kārtu administratīvajai ēkai un staļļiem.

12.  Ūdens apgādes sistēmas nomaiņa un remonts.

13.  Ārtelpu apgaismojuma sistēmas nomaiņa uz LED lampām un prožektoriem.

14.  Smilšu laukuma renovācija.

15.  Jauna sertificēta šķēršļu komplekta iegāde.

16.   Jauna sertificēta starta – finiša un tablo iekārtas iegāde.

17.   Manēžas un angāra grunts nomaiņa.

18.   Citi kārtējie remonta darbi.

 

LJF prezidents Agris Blaus iepazīstina sapulces dalībniekus ar  uzsāktajiem un tuvākajā laikā realizējamiem projektiem un galvenajiem uzdevumiem 2022.-2025.

1.  Attīstīt jāšanas sportu, iesaistot tajā jaunus interesentus.

2.  Palīdzēt klubiem organizēt sacensības,  piedāvājot starta – finiša iekārtu un citu nepieciešamo tehniku, kā arī nodrošinot apkalpojošo personālu, lai jāšanas sports attīstītos visos Latvijas reģionos.

3.  Rīkot Latvijas un starptautiska mēroga sacensības, attīstot, jāsanas sportu  un piesaistot sportistus no citām valstīm.

4.  Finansiāli atbalstīt labāko sportistu startus starptautiskajās sacensībās.

5.  Organizēt seminārus un treniņu nometnes, piesaistot Latvijas un ārzemju speciālistus, t.sk. FEI Solidaritātes programmas ietvaros.

6.  Turpināt  sadarbību projektu jomā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru (LIAA).

7.  Saskaņā ar noslēgto līgumu ar AS „Attīstības finanšu institūcija Altum"   par finansiālu aizdevumu jaunas manēžas iegādei un uzstādīšanai, realizēt minēto projektu (pašlaik norit būvniecības saskaņošanas process Būvvaldē).

8.  Zāles jāšanas laukuma renovācija (2022.gadā).

9.  Jauna jāšanas  laukuma un auto novietņu laukuma izveide, aizberot purva teritoriju pretim LJF administratīvajai ēkai (darbi jau uzsākti).

10.               Jaunu aploku izveide sporta centrā „Kleisti”.

11.               Iespēju robežās īstenot ES fondu finansējumu projektus:

* „Energoefektivitātes paaugstināšana viedu energovadības un atjaunojamo energoresursu izmantošana ēkās  un inženierbūvēs”

* „Tautas sporta programmas un infrastruktūras inovācija”

* „Spēju veidošana sporta jomā un sporta bezpeļņas pasākumi Eiropā”.

12. Piesaistīt jāšanas sportam sponsorus un atbalstītājus.

 

2.  a).  LJF Konkūra sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes.

LJF Konkūra sportistu, treneru un tiesnešu padomes priekšsēdētājs Dainis Līvmanis ziņo par sekcijas darbu.

 

b). LJF Iejādes sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes.

LJF Iejādes sportistu, treneru un tiesnešu padomes priekšsēdētāja Anita Mangale ziņo par sekcijas darbu.

 

c). LJF paralimpiskās jāšanas sekcijas darba aktualitātes.

LJF paralimpiskās jāšanas sekcijas vadītāja Darja Tihomirova ziņo par sekcijas darbu.

 

d). LJF Pajūgu braukšanas sportistu, treneru un tiesnešu padomes darba aktualitātes.

LJF Pajūgu braukšanas sportistu, treneru un tiesnešu padomes priekšsēdētāja Agnese Bērziņa ziņo par sekcijas darbu.

 

 

 

3. LJF Prezidenta vēlēšanas.

A.Mangale izsaka priekšlikumu ievēlēt par LJF prezidentu Agri Blauu uz 4 (četriem) gadiem.

Biedri nolēma : ievēlēt par LJF prezidentu Agri Blauu uz 4 (četriem) gadiem.

Balsoja par: 62, pret: nav, atturas: nav

 

4. LJF izpildinstitūcijas -  prezidija sastāva apstiprināšana.

A.Blaus iesaka apstiprināt LJF izpildinstitūciju - prezidiju uz 4 (četriem) gadiem šādā sastāvā:

1.    Edgars Treibergs

2.    Māris Millers

3.    Dainis Līvmanis

4.    Mareks Samohvalovs

5.    Sergejs Šakurovs

6.    Ojārs Petrēvics

7.    Romāns Mežeckis

8.    Ligija Biteniece

9.    Juris Mežnieks

10.  Aivars Muravskis

 

Biedri nolēma : apstiprināt LJF A.Blaua piedāvāto LJF prezidija sastāvu uz 4 (četriem)

Balsoja par: 62, pret: nav, atturas: nav.

 

    5. Zirgu labturības un veterināro jautājumu aktualitātes.

    LJF Veterinārās komisijas priekšsēdētājs Mareks Samohvalovs ziņo par aktualitātēm zirgu labturības un veterinārajos jautājumos.

 

   6. Dažādi.

 

Sapulces vadītājs                                          (personiskais paraksts)                          A.Blaus

Sapulces vadītājs                                          (personiskais paraksts)                    D.Līvmanis

Protokolists                                                  (personiskais paraksts)                     T.Sadovina

 

 

 

Arhīvs:

LJF Biedru sapulces - 2020

LJF Biedru sapulces - 2019

LJF Biedru sapulces - 2018

LJF Biedru sapulces - 2017

LJF Biedru sapulces - 2016

LJF Biedru sapulces - 2014

LJF Biedru sapulces - 2012

 

 

 

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX