Nolikumi : ARHĪVS : 2022 : 05-08.2022 :

25-28.08.2022. Latvijas Jātnieku federācijas ieskaites sacensības pajūgu braukšanā “LR NACIONĀLAIS ČEMPIONĀTS” & “KOCĒNU KAUSS 2022” - “Zirgaudzētavā Kocēni”, Kocēnu nov.

 Kocenu Kauss 2022 un LR nacionalais cempionats pajugu brauksana.doc (298.50 KB)

 Kocenu Cup 2022 and LR national championship in carriage driving.doc (293.00 KB)

                                                               

Apstiprinu:

Agris Blaus

LJF prezidents

 

 

Latvijas Jātnieku federācijas ieskaites sacensības pajūgu braukšanā

“LR NACIONĀLAIS ČEMPIONĀTS”

“KOCĒNU KAUSS 2022”

NOLIKUMS

 

1. Laiks un vieta

2022. gada 25.-28. augustā  “Zirgaudzētavā Kocēni”  Kocēnu novads, Kocēnu pagasts, LV4220,  GPS: 57.519176,25.329439

 

2. Organizatori

Biedrība “KOKMUIŽA” un SIA “Zirgaudzētava Kocēni” sadarbībā ar Latvijas Jātnieku federāciju un Latvijas Zirgaudzētāju biedrību.

 

3. Dalībnieki

Sacensībās var piedalīties Latvijas Jātnieku federācijas biedri un citu valstu sportisti.

 

4. Sacensību amatpersonas

Tiesnešu kolēģija: Hillar Talts (EST), Ligija Biteniece(LAT), Anita Mangale (LAT).

Manēžas braukšanas tiesneši: Hillar Talts (EST), Ivica Bogadi (CRO), Ligija Biteniece (LAT)

Maršruta sastādītājs: Pawel Konarski(POL)

Sacensību sekretārs: Tatjana Sadovina (LAT), Dagmāra Malecka (POL)

Sacensību veterinārārsts: Evija Kozulāne (LAT), Kate Prizeva (LAT)

 

5. Sacensību programma

Sacensības notiks 6 līmeņos:

·         CAN 3* - H2 / FEI test 3*HP2-HP4/ maratons A kontr.iesilde, B 6000m/ 6 šķēršļi/ 20 konusi +20cm.

·         CAN 2*A - HP1/  FEI test 2*HP1 / maratons A kontr.iesilde, B 5000m, 5 šķēršļi/ 20 konusi +30cm.

·         CAN 2*PE - HP1/  FEI test PE A/ maratons A kontr.iesilde, B 4000m, 4 šķēršļi/ 20 konusi +20cm.

·         CAN 2* - HP1, HP2/ FEI test 1*B / maratons A kontr.iesilde, B 4000m, 4 šķēršļi/ 20 konusi +30cm.

·         1*A -  HP1, HP2/ FEI test 1*B / 20 konusi +30cm.

·         1* -  HP1, HP2/ LV tests Nr.3/ 15 konusi +30cm.

 

LR Nacionālais čempionāts notiks šo sacensību ietvaros un CAI3* sacensību ietvaros. Rezultāti tiek apkopoti  tikai starp Latvijas pajūgu braucējiem:

·         Senioru kategorijā zirgu vienjūgu klasē CAI3* (skatīt CAI3* nolikumu)

·         Senioru kategorijā zirgu divjūgu klasē CAN3* līmenī

·         Senioru kategorijā  poniju vienjūgu klasē CAI3*(skatīt CAI3* nolikumu)

·         Para-pajūgu braucēju kategorijā zirgu/poniju klasē CAN2*PE līmenī

·         Jauno braucēju kategorijā  zirgu/poniju klasē CAN2* līmenī

·         Jauno zirgu/poniju kategorijā zirgu/poniju klasē CAN2* līmenī

 

 

 

Diena

Datums

Laiks

stallis atvērts

trešdiena

25.08.22

09.00

dalībnieku reģistrācija

ceturtdiena

piektdiena

25.08.22

26.08.22

17.00-19.00

09.00-12.00

manēža

piektdiena

26.08.22

stundu pēc CAI sacensībām

maratons

sestdiena

27.08.22

11.00

bankets

sestdiena

27.08.22

19.00

konusi

svētdiena

28.08.22

10.00

 

6. Apbalvošana

“LR Nacionālais čempionāts”- 1. vietām kauss, visām vietām rozetes.

“Kocēnu Kauss 2022”- 1. vietām kauss, 1-3. vietām -  rozetes, dāvanas.

 

7. Pieteikšanās

Pieteikums jāiesniedz līdz 20.08.2022. plkst 22.00 elektroniski:

https://docs.google.com/forms/d/1zYWulPd_FSLDpxfH6JV2z0KEowSONFHrGDVk0LXACHg/edit   

Dalības maksa 60 EUR CAN 3*, CAN 2*A un CAN2* līmenī

Dalības maksa 40 EUR 1* un 1*A līmenī

 

8. Papildus informācija

 

·      Sacensības notiek pēc Latvijas Republikas Nacionāliem noteikumiem pajūgu braukšanas sacensībām.

·      Bokss 80 EUR (pakaiši, siens, ūdens) 24-28.08.2022.

·      Manēžas braukšanas laukums: 80m x 40m zālājs, iesildes laukums 150m x 50m zālājs.

·      FEI manēžas braukšanas testi : http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests

·      Shēma Nr.3 http://www.leflatvia.lv/web/?id=410035

·      Konusu šķēršļu braukšanas laukums: 110m x 50m zālājs, iesildes laukums: 150m x 50m zālājs.

·      Konusu braukšana notiek pēc FEI pajūgu braukšanas un Para-pajūgu braukšanas noteikumu 976. panta.

·      Sacensību dalībniekiem jāievēro LJF veterinārās prasības.  http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196

·      Saistoša informācija un dokumenti par sacensībām: http://www.zirgaudzetavakoceni.lv/page/    

·      Sacensību laikā 25-28.08.2022. notiks pajūgu braukšanas CAI1*, CAI2*, CAI3* sacensības.

·      Informācijai: Dace Stūre + 37126405147, sturedace@inbox.lv.

 

 

 

                                                                                                                                               Apstiprinu:

Agris Blaus

LJF prezidents

 

Latvian Equestrian Federation qualification competition in carriage driving

“LR NATIONAL CHAMPIONSHIP”

 “KOCENU CUP 2022”

REGULATION

 

1. Time and Date

August 25.-28. 2022“Zirgaudzetava Koceni” Kocenu region, Kocenu district, LV4220, GPS: 57.519176,25.329439

 

2. Organizers

Union “KOKMUIZA” and SIA “Zirgaudzetava Koceni” in cooperation with Latvian Equestrian Federation and Latvian Horse Breeders Association.

 

3. Competitors

Members of the LEF and athletes from other countries can take part in the competitions

 

4. Competition officials

Competition ground jury: Hillar Talts (EST), Ligija Biteniece (LAT), Anita Mangale (LAT).

Dressage ground jury: Hillar Talts (EST), Ivica Bogadi (CRO), Ligija Biteniece (LAT)

Course designer: Pawel Konarski(POL)

Competition secretary: Tatjana Sadovina (LAT), Dagmāra Malecka (POL)

Competition veterinarian: Evija Kozulāne (LAT), Kate Prizeva (LAT)

 

5. General rules

Competitions will take place at 6 levels:

·         CAN 3* - H2 / FEI test 3*HP2-HP4/ maratons A warm up, B 6000m/ 6 obstacles/ 20 cones +20cm.

·         CAN 2*A - HP1/  FEI test 2*HP1 / maratons A warm up, B 5000m, 5 obstacles / 20 cones+30cm.

·         CAN 2*PE - HP1/  FEI test PE A/ maratons A warm up, B 4000m, 4 obstacles / 20 cones +20cm.

·         CAN 2* - HP1, HP2/ FEI test 1*B / maratons A warm up, B 4000m, 4 obstacles/ 20 cones +30cm.

·         1*A -  HP1, HP2/ FEI test 1*B / 20 cones +30cm.

·         1* -  HP1, HP2/ LV tests Nr.3/ 15 cones +30cm.

 

Within this competition as well as within CAI competition LR national championship is being held.

 

 

Day

Date

Time

opening of stables

Wednesday

24.08.22

09.00

declarations of starters

Thursday

Friday

25.08.22

26.08.22

17.00-19.00

09.00-12.00

dressage competitions

Friday

26.08.22

1hour after CAI* dressage competition ends

marathon competitions

Saturday

27.08.22

11.00

banquet

Saturday

27.08.22

19.00

cones competitions

Sunday

28.08.22

10.00

 

 

 

 

6. Prize giving

 “LR National championship”- 1st place- cups, all places rosettes

“Kocenu Cup 2022”- 1st place- cups, 1-3.places  rosettes, gifts.

 

7. Entry

The application must be submitted by 20.08.2022. 22.00 o’clock electronically:

https://docs.google.com/forms/d/1zYWulPd_FSLDpxfH6JV2z0KEowSONFHrGDVk0LXACHg/edit  

Participation fee 60 EUR CAN 3*, CAN 2*A un CAN2* levels

Participation fee 40 EUR 1* un 1*A levels

 

 

8. Information

·      Competition is held according to National regulations of Republic of Latvia in carriage driving competitions.

·      Box 80 EUR (water, hay, shaving,) 24-28.08.2022.

·      Dressage arena’s size: 80m x 40m grass, warm up area’s size:150m x 50m grass.

·      FEI dressage Tests: http://www.fei.org/fei/your-role/organisers/driving/dressage-tests

·      Test Nr.3 http://www.leflatvia.lv/web/?id=410035

·      Cone obstacle driving area’s size: 110m x 50m grass, warm up area’s size: 150m x 50m grass.

·      Cone driving is according to FEI carriage driving and Para Driving regulations Article 976 

·      Competitors must comply with LEF veterinary requirements.  http://www.leflatvia.lv/web/?id=419196

·      Information and documents regarding competitions can be found: http://www.zirgaudzetavakoceni.lv/page/    

·      During competition on 25-28.08.2022 there will be carriage driving CAI1*, CAI2*, CAI3* competition.

·      Information:  Dace Stūre + 37126405147, sturedace@inbox.lv.

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX