Noteikumi :

Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā

 konkurss_LR_LJ_konkura_ nolikums_2024.v2.docx (41.93 KB)

Apstiprinu                       

LJF prezidents Agris Blaus

20.01.2020.g.                  

NOLIKUMS

konkursam «Latvijas Republikas labākais jātnieks konkūrā»

Labojumi atzīmēti sarkanā krāsā un stājas spēkā no 01.01.2024.   

 

1.     Mērķis un uzdevumi

1.1.   Novērtēt Latvijas Republikas sportistu un zirgu sagatavotības līmeni -  atspoguļot sportistu meistarības izaugsmi.

1.2.   Paaugstināt sportistu meistarību un veicināt viņu sekmīgu sagatavošanos augstāka līmeņa sacensībām.

 

2.     Dalībnieki

2.1.   Konkursā var piedalīties visi LR jātnieki, kuri ir LJF biedri.

2.2.   Jātniekiem rezultāti tiek aprēķināti viena kalendārā gada laikā no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

2.3.    Punktus jātniekiem piešķir sekojošās grupās un maršrutos:

1. grupa - Pieaugušie

- no 130 cm un augstāk.

2. grupa - Jaunie jātnieki līdz 21.g.v.

- no 120 cm un augstāk.

3. grupa - Juniori līdz 18.g.v.

- no 110 cm un augstāk.

4. grupa - Bērni līdz 14.g.v.

- no 100 cm un augstāk.

5. grupa - 1. grupas poniju jātnieki līdz 16.g.v.

- no 60 cm un augstāk.

6. grupa - 2. grupas poniju jātnieki līdz 16.g.v.

- no 80 cm un augstāk.

7. grupa - Tautas klase

- no 100 cm un augstāk

8. grupa - Amatieri

- no 80 cm līdz 125 cm 

 

3.     Atlases kritēriji

3.1.   Ieskaites sacensības, kurās sportisti var iegūt punktus Konkursam, nosaka LJF un tas tiek ierakstīts sacensību Nolikumā. Sacensības tiek iekļautas sacensību kalendārajā plānā.

3.2.   Ieskaites sacensību Nolikumi ir jāsaskaņo ar LJF nē vēlāk kā 2 nedēļas pirms sacensībām, nolikumu  nosūtot uz LJF - epasts:  leflatvia@leflatvia.lv

3.3.   Ārzemēs startējošiem jātniekiem, kuri vēlas piedalīties Konkursā,  jābūt LJF biedriem.

3.4.   Katrs jātnieks Konkursā, var piedalīties tikai vienā no minētajām grupām.

3.5.   Jātnieks pieteikto grupu var mainīt līdz tekošā gada 1. jūnijam.  Jātnieka pārstāvētais klubs ziņo LJF par grupas maiņu - epasts: leflatvia@leflatvia.lv

3.6.   Jātniekam mainot grupu sezonas laikā iepriekšējā grupā uzkrātie punkti tiek anulēti.

3.7.   Tautas klases jātnieki punktus konkursam “LR labākais jātnieks konkūrā” izcīna visos maršrutos no 100 cm šķēršļu augstuma.

3.8.   Amatieru klases jātnieki punktus konkursam “LR labākais jātnieks konkūrā” izcīna tikai amatieru konkurences maršrutos.

3.9.   Ja Amatieru vai Poniju grupas jātnieks maršrutā piedalās ar vairākiem zirgiem, tad Konkursā tiek vērtēts labākais uzrādītais rezultāts.

3.10.   Labākā jaunzirga konkūrā titulu piešķir vienam piecus (5), sešus (6), un septiņus (7) g.v. LS šķirnes jaunzirgam:

3.10.1. Rezultāti ieskaitāmi no visām Latvijas ieskaites sacensībām un jaunzirgu starptautiskajām sacensībām ar šķēršļu augstumu:

  • 5 g.v. no 100 cm.
  • 6 g.v. no 110 cm.
  • 7 g.v. no 120 cm.

3.10.2. Punkti par rezultātiem Latvijas ieskaites sacensībās tiek piešķirti  saskaņā ar tabulu 6.1.;

3.10.3. Punkti par rezultātiem starptautiskajās sacensībās tiek piešķirti  saskaņā ar tabulu 6.2.;

3.10.4. Ja jaunzirgs vienā maršrutā piedalās divas reizes*, tad Konkursā tiek ieskaitīts  pirmā startējošā dalībnieka uzrādītais rezultāts;

3.10.5. Nomināciju piešķir jaunzirga audzētājam, tā brīža īpašniekam un jātniekam.

3.11.   Jātniekiem par rezultātiem starptautiskās sacensībās punkti tiek piešķirti  saskaņā ar tabulu 6.2.

3.12.   Katram Konkursa dalībniekam rezultāta aprēķinā summē ne vairāk kā 25 (divdesmit piecus) labākos sacensību rezultātus.

3.13.   Punktus jātniekam/jaunzirgam nepiešķir, ja sportista rezultāts maršrutā pārsniedz 8 soda punktus.

3.14.   Sacensību maršrutos ar C tabulu un, maršrutos, kur dalībnieka rezultātu nosaka gratifikācijas punktos, punkti konkursam "LR labākais jātnieks konkūrā", tiek piešķirti par izcīnītajām vietām.

3.15.   Konkursā “LR labākais jātnieks konkūrā” netiek ieskaitīti punkti no Six Bar maršrutiem.

*Skatīt - “Vispārējie Noteikumi LJF nacionālajām ieskaites sacensībām konkūrā” 12. punkts.

4.     Sacensību saraksts ar koeficientiem

Konkursā tiek vērtēti sacensību maršrutu rezultāti, kuri atbilst šim Nolikumam sekojošās sacensībās ar attiecīgu koeficientu:

 

 

Koeficients

4.1.

 

Ieskaites sacensības, kuras atbilst konkursa „LR labākais jātnieks konkūrā” nolikumam un šajās sacensībās ir:

  • maršruts/ti ar šķēršļu augstumu 130 cm vai augstāk,
  • ne mazāk kā divi maršruti šādās grupās - bērni, juniori, jaunie jātnieki.

 

 

1

 

4.2.

LR  Nacionālā čempionāta zirgu un  jātnieku titulu izcīņas maršruti.

 

3

 

4.3.

Starptautiskas sacensības:

 

 

 

-       CSI (O)

        CSI (O) 1*

 

2

 

 

-       CSI (O) 2*

 

4

 

 

-    CSI (O) 3*

 

6

 

 

-    CSI (O) 4*

 

8

 

 

-    CSI (O) 5*

 

10

 

 

-       Eiropas čempionāts

        CSI-W Fināls

        Pasaules sporta spēles

 

12

 

 

-       Olimpiskās Spēles

 

15

 

5.     Papildus punktu piešķiršanas kārtība

5.1.   LR Nacionālā čempionāta, LR Ziemas čempionāta un LJF kausa, jātnieku un zirgu titulu izcīņas kopvērtējuma 1. – 6. vietas ieguvējiem tiek piešķirti papildus punkti:

1v.- 50, 2v.- 40, 3v.- 35, 4v.- 30, 5v.- 25, 6v.- 20.

5.1.1. Sacensību kopvērtējumu papildus punkti tiek piešķirti tikai jātnieku grupām, jaunzirgu grupu sacensību kopvērtējumi konkursa reitingā netiek iekļauti.

 

5.2.   Jātniekam, kurš kvalificējies olimpiskajām spēlēm, neatkarīgi no uzrādīta rezultāta, papildus tiek piešķirti 200 punkti.

 

6.     Punktu piešķiršanas tabulas

 

6.1.   Zirgi:

 

Vieta/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Maršruts

100 cm

10

8

6

4

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

110 cm

12

10

8

6

4

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

120 cm

20

15

13

10

8

6

4

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

130 cm

30

25

21

17

12

10

8

6

5

4

4

4

3

2

1

1

1

140 cm

50

45

40

30

25

20

15

10

8

6

5

5

4

3

2

2

1

145 cm

55

50

45

35

30

25

20

15

12

9

8

6

4

3

2

2

1

150 cm

60

55

50

40

35

30

25

20

17

14

11

9

7

5

4

4

3

160 cm

70

65

60

50

40

35

30

25

22

18

15

12

10

8

6

5

5

Uzskaitot punktus, maršrutu augstumi tiek noapaļoti uz leju ar 5 cm intervālu.

 

 

6.2.   Zirgi starptautiskās sacensības:

 

Vieta/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18* ≤

Maršruts

100 cm

10

8

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

0,5

110 cm

12

10

8

6

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

0,5

120 cm

20

15

13

10

8

6

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

2

1

130 cm

30

25

21

17

12

10

8

6

5

4

4

4

3

3

3

3

3

2

140 cm

50

45

40

30

25

20

15

12

10

8

7

6

6

5

5

5

5

4

145 cm

55

50

45

35

30

25

20

15

12

10

9

8

7

7

6

6

6

5

150 cm

60

55

50

40

35

30

25

20

17

14

12

10

9

8

8

7

7

6

160 cm

70

65

60

50

40

35

30

25

22

18

15

12

10

9

9

8

8

7

Uzskaitot punktus, maršrutu augstumi tiek noapaļoti uz leju ar 5 cm intervālu.

*Jātnieks saņem (šajā kolonnā norādītos) maršrutam atbilstošos punktus par izcīnīto 18. vai zemāku vietu, ievērojot 3.12 punkta kritēriju.

 

6.3.   Poniji:

 

Vieta/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Maršruts

60 cm

10

8

6

4

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

70 cm

12

10

8

6

4

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

80 cm

20

15

13

10

8

6

4

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

90 cm

30

25

21

17

12

10

8

6

5

4

4

4

3

2

1

1

1

100 cm

50

45

40

30

25

20

15

10

8

6

5

5

4

3

2

2

1

110 cm

60

55

50

40

35

30

25

20

17

14

11

9

7

5

4

4

3

120 cm

70

65

60

50

40

35

30

25

22

18

15

12

10

8

6

5

5

Uzskaitot punktus, maršrutu augstumi tiek noapaļoti uz leju ar 5 cm intervālu.

 

6.4.   Amatieri

Vieta / Maršruts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

80 cm

10

8

6

4

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

90 cm

12

10

8

6

4

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

100 cm

20

15

13

10

8

6

4

3

3

3

3

2

2

1

1

1

1

110 cm

30

25

21

17

12

10

8

6

5

4

4

4

3

2

1

1

1

120 cm

40

35

30

25

20

15

10

8

6

5

5

4

4

3

2

2

1

Uzskaitot punktus, maršrutu augstumi tiek noapaļoti uz leju ar 5 cm intervālu.

 

 

  
  
  
Sīkdatnes (cookies) mums sniedz iespēju uzlabot jūsu ka lietotāja ērtibas. Turpinot izmantot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatnu izmantošanai. LASĪT VAIRAKX